Czy warto czytać książki?

Książka jest wielkim przyjacielem człowieka. Dom, w którym znajdują się książki, tchnie spokojem, wewnętrzną równowagą i harmonią. Człowiek w otoczeniu książek staje się lepszy.
Sądzę, że warto czytać książki, ponieważ są bardzo pouczające oraz interesujące. Czytając je można się wiele nauczyć. Rozbudzają i pobudzają one również naszą wyobraźnię, ponieważ większość książek nie posiada obrazków i czytelnik musi sobie sam wszystko wyobrazić. Niektóre książki są tak wciągające i interesujące że trudno jest się od nich oderwać. Czytając ciekawą książkę, można bardzo mile spędzić swój wolny czas.
Książka może dostarczyć nam pożądanych i pożytecznych informacji w pracy, w szkole... . Bardzo często, jako uczennica, muszę sięgać do potrzebnych mi naukowych opracowań, encyklopedii, słowników. Książki, których nie mam w domu, mogę znaleźć w księgarni, bądź w bibliotece. Ponieważ książki są bardzo drogie, a warto je czytać, częściej korzystamy z nich w bibliotece. Mimo że w internecie można łatwo i szybko znaleźć informacje, to internet nigdy nie zastąpi nam książki. Uważam, że każdy powinien czytać książki, (a szczególnie lektury!), ponieważ dobrej książki nie można zastąpić nawet najlepszym filmem.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Czy warto czytać książki??

Czy warto czytać książki?

Piszę te rozprawkę, gdyż jestem zdania, że warto czytać książki i postaram się przedstawić korzyści, jakie płyną z czytania, aby przekonać do niego innych.
Uważam, że warto czytać książki,...

Język polski

Czy warto czytać książki?

Tematem moich rozważań będzie prośba odpowiedzi na pytanie „Czy warto czytać książki?”. Moim skromnym zdaniem twierdze, że warto czytać książki. W przytoczonych przeze mnie argumentach spróbuje udowodnić moja tezę.
Pierwszym do...

Język polski

Czy warto czytać książki? - rozprawka

W dawnych czasach książki czytali tylko wielcy uczeni, władcy i zakonnicy. Osoby ubogie nie miały dostępu do nich, ponieważ były bardzo drogie, a oni nie mieli ani pieniędzy, ani nie potrafili czytać. Dziś, kiedy do woli możemy pogrąża...

Język polski

Czy warto czytać książki? - jak napisać rozprawkę

I - Wstęp
Postawienie tezy: (tego nie piszemy - techniczne/pomocne)
Czy warto czytać książki?
Książki towarzyszą nam od dzieciństwa. Każdy, kto umie czytać, przeczytał przynajmniej kilka książek w swoim życiu. Jedni czytaj...

Język polski

Czy warto czytać książki? rozprawka

Tematem moich rozważań będzie próba odpowiedzi na pytanie, czy warto czytać książki? Uważam, że warto. Argumentów potwierdzających moje zdanie jest wiele.

Pierwszym i najważniejszym argumentem jest fakt, że czytając wzbogacam...

Język polski

Czy warto czytać książki?

Czy warto czytać książki?

Książka jest wielkim przyjacielem człowieka.
Moim zdaniem z całą pewnością warto czytać książki. Na potwierdzenie mojego zdania postaram się przytoczyć kilka przykładów, dzięki którym mam na...