Kwasy organiczne

Opisy(razem z wzorami):
-kwasu solnego
-siarkowodoru
-Kwasu siarkowego VI
-Kwasu siarkowego IV
-kwasu azotowego V
-kwsu węglowego
-kwasu fosforowego (H3PO4)

Master of Cyktor gim nr 4 otwock :) Na potrzeby p. Charlinskiego

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Kwasy organiczne i nieorganiczne - opis i klasyfikacja kwasów

Większość kwasów ma kwaśny smak. Niektóre z nich są trujące, niektóre mogą wywołać poważne poparzenia skóry, inne natomiast są całkowicie nieszkodliwe. Są też takie, które można spożywać. Spożywamy kwas cytrynowy zawarty w cyt...

Chemia

co to sa kwasy organiczne

co to sa kwasy organiczne...

Chemia

Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów – kwasy, alkohole i estry

Pochodne węglowodorów są produktami, które uzyskuje się na skutek przeprowadzanej reakcji węglowodorów. Jednofunkcyjnymi pochodnymi są pochodne węglowodorów zawierające jeden rodzaj grup funkcyjnych w cząsteczce, ale nie wyklucza to, syt...

Chemia

Kwasy

KWASY
Kwasy są to związki chemiczne, których cząsteczki zbudowane są z atomu(ów) wodoru oraz reszty kwasowej, i podczas rozpuszczania się w wodzie dysocjują na kationy wodoru i aniony reszty kwasowej.
Kwasy można podzielić na:

Chemia

Kwasy tłuszczowe

KWASY TŁUSZCZOWE - JEDNOKARBOKSYLOWE

Kwasy organiczne , zwane również kwasami karboksylowymi , możemy uważać za pochodne węglowodorów w których jeden lub więcej atomów wodoru zostało zastąpionych grupami karboksylowymi – COOH...

Chemia

Referat - kwasy elektrolty i nielelktrolity, wodorotlenki

Elektrolity i nieelektrolity.
Elektrolity są to kwasy, zasady i sole, których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny. Analiza elektrochemiczna, zespół metod analizy chemicznej, w których wyzyskuje się reakcje elektrodowe lub przepły...