Charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta.

"Jeden ogień, drugi woda, chcąc pogodzić czasu szkoda" - jest to zdanie Wacława na temat Cześnika i Rejenta, głównych bohaterów "Zemsty" Aleksandra Fredry. Czy tak rzeczywiście było?
Cześnik jest starym kawalerem, który liczy na posag żony. Natomiast Rejent jest wdowcem w sile wieku. Raptusiewicz w przeciwieństwie do Milczka jest biedny. Rejent posiada duży majątek: wieś i połowę zamku.
Cześnik jest człowiekiem gwałtownym, porusza się szybko i żwawo. Mocno gestykuluje, często krzyczy. Rejent zachowuje się zupełnie inaczej. Jest bardzo opanowany i powściągliwy w ruchach. Mówi wolno, wyraźnie i cicho. Jednym słowem jest flegmatykiem.
Cześnik wyróżnia się zapalczywością i porywczością. Jest wybuchowy, w każdej chwili gotów do rękoczynu. Podejmuje nagłe, nieprzemyślane decyzje. Jednak posiada też wiele zalet. Jest gościnny, wesoły, otwarty, szczery, oraz rozczulająco nieśmiały wobec kobiet. Natomiast u Rejenta trudno dopatrzeć się jakichkolwiek zalet. Jest skryty, skąpy, obłudny w stosunkach z ludźmi. Odznacza się zawziętością i nieustępliwością. Udaje świętoszka.
Wiele o nich mówią już nam same ich nazwiska. Raptusiewicz wskazuje, że Cześnik jest człowiekiem raptownym. Nazwisko Milczek wskazuje, że Rejent jest cichy, spokojny i ugrzeczniony.
Mimo tylu różnic, łączą ich też pewne podobieństwa. Obaj są przekonani o wyższości nad reprezentantami innych klas społecznych. Odznaczają się szlachecką butą. Są hardzi i dumni. Żyją w poczuciu bezkarności. Obaj pragną zgromadzić jak największy majątek.
Zdanie Wacława na temat różnicy dwóch skłóconych sąsiadów, Cześnika i Rejenta, nie jest do końca prawdą. Oczywiście, pod wieloma względami różnią się od siebie, jednak kilka cech mają wspólnych.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta.

CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA CZEŚNIKA I REJENTA

„Tych dwóch ludzi – ogień, woda” – tak podsumowuje Rejenta i Cześnika Wacław. Oczywiście nietrudno zgadnąć, że określeniem „ognia” Wacław mianuje Raptusiewicza, a okreś...

Język polski

Charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta, „Zemsta”

„Jeden ogień, drugi woda” - charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta.

Rejent Milczek i Cześnik Maciej Raptusiewicz są głównymi bohaterami sztuki „Zemsta” Aleksandra Fredry. Są oni Sarmatami żyjącymi na przeł...

Język polski

Charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta.

CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA CZEŚNIKA I REJENTA
Głównymi bohaterami lektury Aleksandra Fredry pt.: Zemsta są Cześnik Maciej Raptusiewicz i Rejent Milczek. Cały czas toczy się między nimi spór o mur graniczny, który dzieli ich zamki. S...

Język polski

Charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta.

Charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta.

Cześnik Raptusiewicz i Rejent Milczek są bohaterami utworu,, Zemsty” Aleksandra Fredry. Obaj są szlachcicami i współwłaścicielami starego zamku
w Odrzykoniu, oddzielonymi od s...

Język polski

Charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta

Charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta...

Język polski

Charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta ?

Charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta ?...