Olimpiady specjalne

Olimpiady Specjalne


Do idei olimpijskiej nawiązują Międzynarodowe Olimpiady Specjalne (Special Olympics International) dla osób z upośledzeniem umysłowym. Ich inicjatorką była Eunice Kennedy Shriver. W 1963 roku zainicjowała w Rockville w USA, w stanie Maryland, zawody dla dzieci z niedorozwojem umysłowym. Po kilku latach lokalnej "egzystencji" w roku 1968 impreza zyskała wymiar międzynarodowy, a wkrótce i oficjalną nazwę: Międzynarodowe Olimpiady Specjalne. Jako taka została w 1988 roku oficjalnie uznana przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.
Olimpiady Specjalne działają obecnie na terenie około 140 krajów w 24 dyscyplinach sportu, w tym 18 letnich i sześciu zimowych. Igrzyska odbywają się co cztery lata, oddzielnie letnie i oddzielnie zimowe, z tym że zimowe rozgrywane są dwa lata po letnich.
Polska uczestniczy w ruchu Olimpiad Specjalnych od początku lat 80., ale nasze tradycje sięgają roku 1973. Wówczas to z inicjatywy grupy pedagogów tzw. szkół życia i warszawskiego Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski zorganizowano w hali Gwardii 1. Spartakiadę Ogólnopolską. Symboliczna delegacja Polski, obejmująca czworo dzieci, wystąpiła po raz pierwszy na forum międzynarodowym w USA, podczas VI Światowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Baton Rouge w 1983 roku. W 1985 powstał Ogólnopolski Komitet Olimpiad Specjalnych pod auspicjami Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W 1986 roku, krótko po oficjalnej akredytacji przez Międzynarodowe Olimpiady Specjalne, reprezentacja Polski wzięła udział w Międzynarodowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Belgii. Równocześnie ruch na rzecz sportu dzieci upośledzonych osiągnął poziom umożliwiający zorganizowanie w 1987 roku w Warszawie I Ogólnopolskiej Olimpiady Specjalnej, na którą przybyła osobiście Eunice Kennedy Shriver. Moment ten uważa się za przełomowy w rozwoju Olimpiad Specjalnych na terenie Europy Wschodniej. Polska otrzymała wyższy poziom akredytacji, co świadczyło o wzroście poziomu działalności krajowej. Kolejne letnie ogólnopolskie Olimpiady Specjalne odbywały się w latach: 1989, 1991, 1993, 1995 i 1998. W 1988 roku miała miejsce I Zimowa Olimpiada Specjalna w Nowym Targu; kolejna w 1992. Imprezy te cechował stały wzrost liczby startujących. Już III Ogólnopolska Olimpiada Specjalna zgromadziła ponad 700 zawodników w tym kilka reprezentacji zagranicznych. Ponadto od 1992 roku organizowane są cykle mityngów krajowych, zapoczątkowane w Koszalinie zawodami w lekkoatletyce, w Koninie - turniejem piłki nożnej i w Sosnowcu -zawodami gimnastycznymi. Reprezentacja Polski brata oficjalny udział w IV Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Reno w USA (1989). W 1990 roku, po występie 60-osobowego zespołu polskiego na III Europejskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Glasgow w Szkocji, zawiązało się stowarzyszenie sportowe Olimpiady Specjalne Polska. Na jego czele stanęła Katarzyna Frank-Niemczycka, wybrana na kolejną kadencję w 1998 roku.
Od 1989 roku reprezentacja Polski uczestniczyła we wszystkich Międzynarodowych Olimpiadach Specjalnych. Czterdzieścioro dzieci brało udział w igrzyskach w Minneapolis w USA w 1991 roku oraz w IX Światowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w New Haven w amerykańskim stanie Connecticut (1995). Uczestniczył w nich prezydent USA, Bili Clinton. Igrzyska te były transmitowane przez telewizję ABC, a za jej pośrednictwem przez inne stacje amerykańskie i niektóre kraje zachodnie. Niestety, nie przez polskie stacje telewizyjne, które pokazały tylko krótkie migawki na marginesie "wielkiego sportu". W 1998 roku z okazji 30-lecia Międzynarodowych Olimpiad Specjalnych odbyły się, z udziałem Polaków, wielkie zawody w Chicago. W 1999 roku, w kolejnych X Światowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Karolinie, udział wzięła reprezentacja Polski, licząca 53 osoby.
Polacy, w liczbie 76 zawodników, startowali również w V Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w 1993 roku w Austrii, a następnie w szóstych z kolei igrzyskach zimowych odbywanych jednocześnie w Toronto i Collingwood w Kanadzie w 1997 roku.
Znicz Olimpiad Specjalnych zapalany jest w Grecji i przenoszony do kraju igrzysk przez międzynarodową organizację Torch Run (Bieg ze Zniczem). Tworzą ją głównie policjanci z różnych krajów. Jej polskim oddziałem kieruje nadinspektor Jacek Hachulski. Znicz płonący w Zakopanem podczas ogólnopolskich igrzysk zimowych roku 2000 zapalony został jednak w Watykanie i poświęcony przez papieża Jana Pawła II. Obok Jacka Hachulskiego w składzie delegacji zapalającej ogień znajdowała się Katarzyna Frank-Niemczycka, komendant policji Jan Michna, a sportowców reprezentował Wojtek Czech.
Polacy odgrywają poważną rolę w rozwoju międzynarodowego ruchu Olimpiad Specjalnych. Głównym managerem Olimpiad Specjalnych w Europie jest Mariusz Damientko, a na Europę Środkową i Wschodnią Krzysztof Krukowski.
Paraolimpiady
Paraolimpiady - igrzyska paraolimpijsk
Idea paraolimpiady narodziła się w 1924 roku, gdy w Paryżu odbyły się I Światowe Igrzyska Sportowców Głuchych. Międzynarodowy Komitet Sportu Niesłyszących organizował odtąd co cztery lata letnie igrzyska dla niesłyszących. W roku 1949 odbyty się pierwsze igrzyska zimowe. W ruchu sportowców niesłyszących znaczny udział mieli i nadal mają Polacy.
Sport okazał się skuteczną metodą rehabilitacji inwalidów II wojny światowej. Pomagał też łagodzić skutki coraz liczniejszych ofiar wypadków komunikacyjnych. Pionierską rolę odegrało w tej dziedzinie brytyjskie Centrum Uszkodzeń Kręgosłupa w Stoke Mandeville. W 1948 roku zainicjowano tu zawody na wózkach, a w 1952 - igrzyska międzynarodowe. W 1960 roku odbyły się one po raz pierwszy w mieście olimpijskim, Rzymie, pod nazwą Olimpiada Niepełnosprawnych. Uczestników z 23 krajów przyjął papież Jan XXIII. W 1964 roku Olimpiada Niepełnosprawnych odbyła się w Tokio, w 1968 - w Ramat Gan w Izraelu.
Rehabilitację przez sport zapoczątkował w Polsce profesor medycyny Aleksander Kabsch z poznańskiej AWF, z udziałem pioniera kajakarstwa niepełnosprawnych, Edwarda Niemczyka, który od 1963 roku organizował rehabilitacyjne obozy sportowe. Na arenie międzynarodowej Polacy wystartowali podczas IV Letnich Igrzysk w Heidelbergu (1972). Ekipa licząca 20 zawodników zdobyła aż 33 medale, w tym 14 złotych. Polacy ustanowili też osiem rekordów świata. W 1976 roku po raz pierwszy pięciu Polaków wzięło udział w igrzyskach zimowych w Órnskóldsvik w Szwecji. Zdobyli tylko jeden medal srebrny (według innych źródeł jeden złoty i jeden brązowy). W tymże roku naszą reprezentację startującą na letniej olimpiadzie w Toronto wycofano na znak protestu przeciw udziałowi rasistowskiej Republiki Południowej Afryki. Do tego momentu Polacy zdobyli 56 medali.
Największy sukces odnieśli nasi reprezentanci w 1980 roku w Arnhem. Ekipa licząca 80 zawodników zdobyła aż 179 medali, w tym 78 złotych. Zajęła też 1. miejsce w punktacji medalowej, przed USA, RFN i Kanadą.
W 1984 roku MKOl nie zgodził się na stosowanie nazwy olimpiada w odniesieniu do zawodów dla niepełnosprawnych. Stąd od 1984 roku używa się określenia paraolimpiady (paraolympics). Paraolimpiada zimowa w 1984 roku z udziałem 16 Polaków odbyła się w Innsbrucku. Zdobyli oni tam rekordową w historii swych zimowych startów liczbę 13 medali (w tym trzy złote). W roku bojkotu olimpiady w Los Angeles (1984) honoru polskiego sportu bronili w USA nasi sportowcy podczas paraolimpiady. Podczas paraolimpiady na Long Island w Nowym Jorku startowało ich 19. Zdobyli 56 medali, w tym 22 złote. Drugą część paraolimpiady 1984 roku rozegrano w Stoke Mandeville. Tu Polacy wywalczyli 50 medali, w tym 24 złote. Nie było odtąd paraolimpiady bez polskiej reprezentacji.
W 1989 roku powstał Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski. Jego prezydentem został - i jest do dziś - Robert Steadward. Polski udział w paraolimpiadach organizowało do 1998 roku Stowarzyszenie Sportowe Inwalidów "Start". Duży udział w rozwoju sportu niepełnosprawnych ma również Lubuskie Stowarzyszenie Inwalidów Ruchu. Pod koniec 1998 roku powołano Polski Komitet Paraolimpijski, zarejestrowany z dniem 1 stycznia 1999. Na jego czele stanął Jacek Dębski.
Aktywna rehabilitacja w krajach rozwijających się - sprawozdanie ze współpracy The MOTIVATION Charitable Trust i Instytutu rehabilitacji AWF w Poznaniu
MOTIVATION jest brytyjska fundacją charytatywną powołaną w celu organizowania produkcji tanich aktywnych wózków inwalidzkich w krajach rozwijających się. Powstałą z inicjatywy dwóch brytyjskich studentów kierunku projektowania dla przemysłu, Davida Constantine, który sam uległ urazowi kręgosłupa i Simona Gue. Dwaj młodzi konstruktorzy pod koniec studiów zdobyli wspólnie pierwsze miejsce w Frye Memorial Award za "Projekt konstrukcji wózka inwalidzkiego dla krajów rozwijających się". Po ukończeniu studiów dołączył do nich Richard Frost i grupa ta zawiązała fundację charytatywną MOTIVATION. Po oficjalnym zarejestrowaniu jej założyciele zrealizowali swój pierwszy projekt produkcji wózków w Bangladeszu w 1991 roku, wykorzystując w tym celu fundusze uzyskane za zwycięstwo w konkursie. Od tego roku działalność MOTIVATION rozwija się bardzo dynamicznie. Ogromny niedobór wózków inwalidzkich w krajach rozwijających się wskazała kierunek rozwoju i ekspansji projektów MOTIVATION.

Dodaj swoją odpowiedź
Edukacja zdrowotna

Współpraca z instytucjami wsparcia pacjenta i jego rodziny

Wsparcie jest to niesienie pomocy po przez czynności, gesty bądź słowa wspomagające ofiarowane przez inne osoby mające na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.
Wsparcie jest też celem pomocy społecznej czyli sfery działa...

Pedagogika

Uwarunkowania organizacji pracy wolontariusza z instytucjami i organizacjami.

Uwarunkowania organizacji pracy wolontariusza z instytucjami i organizacjami.

O wolontariacie we współczesnym tego słowa znaczeniu zaczęto w Polsce mówić od początku lat 90. Powstało wtedy pierwsze w kraju Centrum Wolontariatu, nast...

Turystyka i rekreacja

Hokej na lodzie

· Historia
· Przepisy i zasady
· Urządzenia i sprzęt
· Hokej w Polsce
· Historia NHL

Jest to zespołowa gra sportowa rozgrywana na lodowisku między dwiema drużynami, polegająca na zagrywaniu krążka kijem hokejowy...

Historia

Czy dorobek starożytnych Greków jest nadal aktualny?

Starożytna Grecja (Hellada) to niewielka kraina odizolowanych od siebie ustrojem panstw-miast. Państwa te rządziły się własnymi prawami, rywalizowały i toczyły ze sobą wojny, strzegąc własnej niezależności. Nigdy nie połączyły się w...

Historia

Udowodnij, że dzisiejsza kultura europejska jest dzieckiem starożytnych Greków i Rzymian.

Zadaniem mojego referatu jest znalezienie argumentów uzasadniających prawdziwość tezy , że dzisiejsza cywilizacja europejska jest dzieckiem starożytnych Greków i Rzymian .

Najpierw postaram się nakreślić ramy chronologiczne star...