Wojna na Zachodzie i północy Europy w 1940 r.

Plan Hitlera zakładał atak na wojska zachodnie na jesień, ale ponieważ wykorzystał zasoby przełożył na wiosnę. Anglia i Francja nie wykorzystały tego czasu. Wojna miała 3 etapy:
1 Wojna Na Północy – rolę stanowiła szwedzka ruda, armia Hitlera zaopatrywała się w Szwecji. Bał się, że alianci zajmą północ. 9 IV 1940 zaatakował Danię i Norwegię. Dania nie stawiała poru, ale Norwegia tak. Korzystając z pomocy Anglii Francji i jednej polskiej brygady. Większość Norwegii została szybko zajęta – ta najważniejsza część. Obrona była tylko pod Narwik w głębi kraju. W maju wycofano stamtąd wojska.
2 - 10 V 1940 nie czekając na zakończenie tamtych działań zaatakował Holandie, Belgie, Francje. Holandia( wykorzystano do ataku jednostki spadochronowe) – bardzo szybko zajęta. Większy opór Belgii, która dysponowała większą armią. Na jej terenie znajdowały się wojska francuskie i angielskie Francja od lat 30 skupiła się na rozbudowaniu linii Maginota – biegła wzdłuż linii z Niemcami – włożyli duże pieniądze, ale ta linia nie pomogła. Hitler zaatakował przez terytorium Belgii. Teoretycznie wojska belgijskie, francuskie, angielskie mogły powstrzymać Hitlera jeżeli chodzi o wojska. Niestety Hitler miał lepszą taktykę wojna błyskawiczna – pancerna. W 10 dni główne siły francuskie i angielskie zostały zniszczone. Niemcy podeszli pod kanał La Manche. Duża część wojsk brytyjskich, a także francuskich i trochę polskich dzięki portowi Dunkierka ocalał (skąd ich ewakuowano – jedyna dobra akcja) 14 IV zajął Hitler Paryż. Rząd francuski starał się coś zmienić. Zmieniono premiera na marszałka Petan - chodziło o to, że jeżeli w rządzie zostanie wojskowy to pomoże. Ale jedyne co zrobił to zaproponował rozmowy pokojowe. Hitler zgodził się. Większość Francji miała zostać pod okupacją niemiecką ( łącznie z Paryżem) natomiast na południu Francji utworzono miasteczko Vichy , na którego czele stanął Petan. Norwegia, Dania, Holandia, Belgia, Francja były opanowane przez Hitlera.
3 - Wielkiej Brytanii zaproponował pokój, ale premierem był Churchill, który nie zamierzał zawrzeć pokoju z Hitlerem. VIII 1940 r. Hitler rozpoczął bombardowanie Wlk. Brytanii. Początkowo ich celem było wyeliminowanie lotnictwa brytyjskiego. Kilka bombowców angielskich bombardowało Berlin. Hitler zmienił taktykę. We wrześniu Hitler zaczął bombardować Londyn, ale Brytyjczycy mogli odbudować lotniska i wzmocnić siły. W X okazało się, że nie da rady pokonać Anglii. Hitler odwołał inwazje na Anglie.
Jedynymi państwami nie ruszonymi była Szwajcaria i Szwecja.

Polityka ZSRR w latach 39-40

W świadomości zbiorowej dostrzega się tylko agresję Hitlera, a Rosja nie była lepsza. Jednakże potem Niemcy zaatakowali Rosję i też musiała się bronić. ZSRR wcześniej zaczęło się zbroić, jeszcze przed Hitlerem zaczęli przygotowywać się do wojny. Rozwijali przemysł ciężki i zbrojeniowy. Armia była największa na świecie, jeżeli chodzi o ludność i sprzęt. Jednakże Stalin miał manie prześladowczą i wybił większość kadry oficerskiej bojąc się spisku. Więc armia ZSRR była największa, ale nie miał kto nią dowodzić. Ponieważ Stalin zdawał sobie sprawę ze słabości armii rosyjskiej chciał oddalić wojnę, więc podpisał pakt Ribentrop-Mołotow. Pierwszym elementem wojny w tym pakcie było uniknięcie wojny, dopiero drugi to podział Europy. Stalin myślał, że jeżeli zostawi Hitlerowi wolną rękę to zaatakuje on Europę zachodnią. Poza tym Stalin liczył na to, że wojna pomiędzy Hitlerem, a zachodnimi państwami będzie bardzo długa – ponieważ państwa dysponowały dużymi siłami. Stalin chciał podbić całą Europę, gdy już ta długa wojna osłabi Hitlera i inne państwa. Pierwsza agresja na Polskę miała miejsce we wrześniu. Sprawność armii radzieckiej Stalin sprawdził w listopadzie 1939 zażądał od Finlandii przesunięcia granic, ponieważ granica między państwami była blisko Kalingradu. Finlandia nie zgodziła się.
- 30 IX 1939 zaczęła się wojna. Mimo sił armii radzieckiej dopiero 12 III Finlandia poprosiła o zawieszenie wojny i rozejm. Miało to takie konsekwencje, że Hitler pomyślał, że armia radziecka jest tak nieudolna i szybko ją załatwi ( ale jak zaatakował w 1941 roku to poległ) Wykorzystując to co się działo na zachodzie Europy Stalin dalej chciał poszerzać granice. - - W VI 1940 zażądał od Rumunii Besarabii ( tereny dzisiejszej Mołdawii ). Wtedy Rumunia była największym producentem ropy naftowej – dostarczała ją armii Hitlera. Dla Stalina miało to takie znaczenie, że wojska radzieckie mogły błyskawicznie zająć Rumunie i zatrzymać wysyłanie ropy Hitlerowi. W VIII 1940 Stalin podjął działania agresywne w stosunku do państw nadbałtyckich ( Litwa, Łotwa, Estonia). Najpierw pod pretekstem pomocy przed agresją Hitlera wkroczyła do tych państw armia radziecka, po czym władze przejmowali miejscowi komuniści, którzy poprosili o przyłączenie tych terenów do ZSRR, na co się oczywiście Stalin zgodził. Stalin liczył na to, że Hitler walcząc na zachodzie straci wszystko, a on zajmie Europę. Ale Hitler szybko pokonał Europę zachodnią i Stalin starał się już potem tylko odwlekać wojnę spełniając wszystkie zachcianki Hitlera.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

II wojna światowa

II wojna światowa to największy i najkrwawszy konflikt zbrojny w historii trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945. W II wojnie światowej wzięło udział 61 państw. Działania wojenne na olbrzymia skale prowadzono w Europie, Afryce i A...

Historia

II wojna światowa - Okres niemieckich sukcesów

Polska wojna obronna 1939 roku.
Niemiecki plan wojny z Polską - “Fall Weiss”- został oparty na wojnie błyskawicznej, “blitzkriegu”. Szybkie uderzenia wojsk pancernych, wspartych lotnictwem, miały doprowadzić do okrążenia i zniszcz...

Geografia

Materialy dotyczace państw Europy Srodkowej, Polska+Saseidzi, rys historyczny, warunki naturalne, zabytki.

Sąsiedzi Polski


Niemcy

Pełna nazwa państwa Republika Federalna Niemiec (D)Bundesrepublik Deutschland
Stolica Berlin
Powierzchnia 357 tys. km2
Ludność 82,1 mln (1997)
Gęstość zaludnienia 230 osób/km2<...

Historia

II wojna światowa

I: 1 września 1939 r.
O świcie 1 września 1939 r. III Rzesza bez oficjalnego wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę. Pierwsze strzały padły u wejścia do portu gdańskiego na Westerplatte (najnowsze badania wykazały inne miejsce pierwsze...

Historia

II Wojna Światowa

KAMPANIA WRZEŚNIOWA
1 wrzesień 1939 – armia niemiecka rozpoczyna atak na Polskę
Niemiecki plan kampanii zakładał: uderzenie silnych zagonów pancernych od północy na Modlin- Warszawę, półn-zach na Bydgoszcz, płdn- zach na łód...