Moja własna partia

Nazwa:
Partia Moherowych Skarpetek (Moh)
Logo:

Hasło:
Nie lubisz moherowych beretów?
Przylacz sie do Skarpetek !

Adres/ Kontakt z partią:

Ul. Franciszkańska 7/77
77-707 Gostynin
Powiat Gostyniński
Województwo Mazowieckie
Polska
Tel. (024) 355 34 17
Fax. (024) 355 34 21

Liderzy partii:

Piotr Skrobek

Liczba członków partii:
365

Program partii:

1.Bezpieczeństwo
1.1. Usprawnienie działań policji. Lepsze szkolenie funkcjonariuszy, więcej pieniędzy na radiowozy oraz potrzebne wyposażenie
1.2. Bezpieczne ulice- więcej patroli
1.3. Sprawiedliwe kary.
Podniesienie wysokości kar. Zwolnienie warunkowe będzie możliwe po odbyciu ¾ kary. Zaostrzenie przepisów dotyczących prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości
1.4. Więcej praw dla ofiar gwałtów, oraz dla rodzin osób zamordowanych
1.5. Pomoc dzieciom rodzin patologicznych.
Większe, wygodniejsze, bezpieczne i przyjazne Domy Dziecka. Zmniejszenie czasu oczekiwania na adopcję i zmiana warunków adopcji.
1.6 Bezpieczeństwo podczas imprez kulturalnych, pochodów, demonstracji
1.7 Tolerancja i nietykalność, osób innych wyznań, orientacji seksualnej, czy osób z innymi poglądami politycznymi.
Karalność osób naruszających prawa tych ludzi
1.8 Budowa więzień i unowocześnianie ich systemów bezpieczeństwa
2. Gospodarka
2.1. Obniżenie podatków i kosztów pracy
2.2. Zwiększenie ilości miejsc pracy
2.3. Obniżenie podatku VAT
2.4. Budowa bezpłatnych autostrad, dróg dojazdowych do wsi
2.5. Budowa linii kolejowych i ich modernizacja, zakup nowych pociągów
2.6. Spadek cen usług telekomunikacyjnych
2.7. Zmiana zasad prowadzenia działalności gospodarczej, tak aby zachęcić ludzi do prowadzenia nowych działalności
2.8. Lepsze warunki kredytów dla osób rozpoczynających działalność
2.9. Spadek oprocentowania kredytów hipotecznych
3. Rodzina
3.1. Budowa nowych budynków mieszkalnych, renowacja lub wyburzenie starych kamienic i budynków
3.2. Zwiększenie dostępności kupna mieszkania dla rodzin o średnich i niskich dochodach
3.3. Dla tych których nie stać na mieszkanie społeczne proponujemy mieszkania socjalne
3.4. Prawo do aborcji w sytuacji zagrożenia życia dziecka (choroba śmiertelna, umysłowa), bądź życia matki
3.5 Wolność słowa telewizji publicznej, ograniczenie wiekowe na programy, emisje.
4. Zdrowie
4.1. Dofinansowanie szpitali oraz przechodzi współpracujących z NIZ..
4.2. Zmniejszenie stopnia zadłużenia szpitali
4.3. Zakup nowego sprzętu na specjalistyczne oddziały
4.4. USG, Mammograf i Tomograf w każdej specjalistycznej przechodni
4.5. Wsparcie dla firm farmaceutycznych
4.6. Stworzenie dostępu do specjalizacji i kształcenia doskonalącego dla polskich farmaceutów, lekarzy, położnych i pielęgniarek
4.7. Bezpłatne badania cytologiczne dla kobiet oraz pełna refundacja szczepionki na raka szyjki macicy
4.8. Zwiększenie liczby refundowanych leków.
4.9. Rozwinięcie i dostępność pacjentów do rehabilitacji
4.10. Obniżenie cen leków, aby były one dostępne dla przeciętnego emeryta, rencisty.
4.11. Stworzenie programów nakłaniających do zdrowego trybu życia i odżywiania. Kampanie antyalkoholowe, antynarkotykowe, przeciw paleniu papierosów
4.12. Wzrost wysokości płac dla lekarzy, pielęgniarek, położnych.
5. Edukacja
5.1. Dokształcanie kadry nauczycielskiej
5.2. Dofinansowanie dla szkół, przystosowanie pracowni do poziomu europejskiego
5.3. Podniesienie wysokości wynagrodzenia dla nauczycieli
5.4. Wprowadzenie egzaminów po szkole podstawowej i gimnazjum.
5.5. Wprowadzenie egzaminu z języka angielskiego (lub innego) po gimnazjum
5.6. Wprowadzenie obowiązkowej nauki języków obcych już na poziomie klasy zerowej
5.7. Zmiana ceny posiłków w szkolnych stołówkach, tak aby były dostępne dla każdego ucznia
5.8. Opieka medyczna i stomatologiczna w szkołach
5.9. Obniżenie cen za podręczniki, zmniejszenie rynku podręczników szkolnych
5.10. Podniesienie jakości kształcenia i zwiększenie nakładów na uczelnie wyższe, również przystosowanie sal do prowadzonych tam zajęć.
5.11. Wolność słowa, wyznania, orientacji i stylu ubierania dla uczniów i studentów
6. Sport
6.1. Umożliwienie dostępu do placówek sportowych dla każdych grup społecznych
6.2. Rozpowszechnianie mało znanych sportów
6.3. Transmisja zawodów w telewizji sportowej, stworzonej specjalnie do tego celu
6.4. Zlikwidowanie barier do uprawiania sportu dla osób niepełnosprawnych. Dostosowanie, basenów, sal treningowych dla osób jeżdżących na wózkach
6.5. Dofinansowanie dla klubów sportowych.
6.6. Karanie korupcji rozprzestrzeniającej się wśród sędziów
6.7. Monitoring na halach sportowych, basenach, boiskach dla bezpieczeństwa kibiców podczas zawodów, meczy
6.8. Szczegółowa selekcja osób które wybierają się mecze lub inne zawody sportowe
7. Kultura
7.1. Polepszenie kondycji polskiej kultury
7.2. Szerzenie kultury słowiańskiej i polskiej w innych krajach europejskich
7.3. Wprowadzanie polskich zespołów muzycznych, artystów, aktorów na rynek międzynarodowy
7.4. Ochrona mediów i osób publicznych
7.5. Budowa nowoczesnych muzeów, jak np. Muzeum Powstania Warszawskiego
7.6. Obniżenie cen biletów do teatrów, oper, muzeów, kin, galerii.
7.7. Obniżenie podatków od cen książek, prasy, płyt CD, DVD i kaset VHS
8. Polityka międzynarodowa.
8.1. Umocnienie więzi między państwami Europejskimi i USA a Polską
8.2. Wypracowanie silnej pozycji Polski w UE oraz wpieranie dalszego rozprzestrzenianie się Unii Europejskiej na wschód
8.3. Utrwalanie i rozwój stosunków między sąsiadami naszego kraju
8.4. Zapewnienie bezpieczeństwo Polski w sferze energetycznej i ekonomicznej
8.5. Zachowanie niezależności polskiej polityki gospodarczej
8.6. Powołanie organizacji wspierających inicjatywy społeczne na Białorusi i Ukrainie
8.7. Rozwój współpracy politycznej i gospodarki ze Słowacją, Czechami i Litwą
8.8. Ochrona polskiej mniejszości we wszystkich krajach świata.
9. Rolnictwo
9.1. Poprawa poziomu życia rodzin wiejskich
9.2. Zwiększenie eksportu polskich produktów rolniczych poza teren kraju.
9.3. Rozwój agroturystyki.
9.4. Umożliwianie kształcenia się dzieci ze wsi.
9.5. Doprowadzenie dróg.
10. Zwierzęta
10.1. Powstanie policji dla zwierząt.
10.2. Wyższe kary za znęcanie się nad zwierzętami.
10.3. Powstanie dużej ilości wybiegów dla psów na dużych osiedlach mieszkaniowych i w parkach.
10.4. Ograniczenie ilości trzymanych zwierząt.
10.5. Pomoc organizacją zajmującym się prawami zwierząt
10.6. Powstanie większej ilości przechodni weterynaryjnych, dostępnych dla wszystkich posiadaczy zwierząt.
10.7. Dofinansowanie oraz budowa schronisk dostosowanych dla danego gatunku.
10.8. Zmniejszenie liczby ilości bezpańskich psów i kotów
10.9. Surowe kary dla kłusowników.
10.10. Skreślenie koni z listy zwierząt rzeźnych.
10.11 Skreślenie niektórych gatunków z listy zwierząt futerkowych.

P.S. Zmieńscie troszkę tekst programu, nazwe partii (jak chcecie), hasło. Ja dostałam za to szósteczke :D Pozdrawiam

Dodaj swoją odpowiedź
Wiedza o społeczeństwie

Moja własna partia

Nazwa:
Partia Moherowych Skarpetek (Moh)
Logo:

Hasło:
Nie lubisz moherowych beretów?
Przylacz sie do Skarpetek !

Adres/ Kontakt z partią:

Ul. Franciszkańska 7/77
77-707 Gostynin
Powiat Gostyni...

Historia

Spór wokół genezy II wojny światowej.

1. WPROWADZENIE
2. TAKTAT WERSALSKI
3. PRZEJĘCIE WŁADZY PRZES MUSSOLINIEGO
4. MEIN KAMPF
5. WIELKI KRYZYS EKONOMICZNY
6. JAPONIA ŚWIATOWĄ POTĘGĄ
7. HITLER U WŁADZY
8. ŚWIAT U PROGU WOJNY
9. PODSUMOWANI...

Historia

Ideologie totalitarne XX-lecia międzywojennego w Europie

Ideologie totalitarne XX-lecia międzywojennego w Europie

W XX wieku zaistniały dwa nowe systemy polityczne, oba wywodzące się ze skrajnych odłamów - odpowiednio prawicy dla faszyzmu i lewicy dla komunizmu. Można śmiało stwierdzić,...

Socjologia

Socjologia w pigułce

Rodzina → przedmiot zainteresowań socjologii. Socjologia jako nauka ma 1,5 wieku, stosunkowo młoda nauka, moment narodzin socjologii 1837r. August Comte opublikował „Kurs nauki pozytywnej” 4 tom-socjologia.Różne definicje socjologii:Socjo...

Religia

Pielgrzymki Jana Pawła II

Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana Pawła II były liczne podróże zagraniczne. Odbył ich 104, odwiedzając wszystkie zamieszkane kontynenty. W wielu z miejscach, które odwiedził Jan Paweł II, nigdy przedtem nie postawił stopy żade...

Historia

Faszyzm włoski

WSTĘP

W XX wieku zaistniały dwa nowe systemy polityczne, oba wywodzące się ze skrajnych odłamów - odpowiednio prawicy dla faszyzmu i lewicy dla komunizmu. Można śmiało stwierdzić, że jednym ze skutków I wojny światowej była ek...