Starożytne społeczeństwa

Życie codzienne społeczeństw starożytnych.
Około 3000 lat p.n.e., gdy Europę zamieszkały jeszcze prymitywne plemiona, na terenach Mezopotamii Egiptu, Chin oraz Indii powstawały pierwsze cywilizacje.
Nazywamy je cywilizacjami Wschodu.

Ważne!
Mimo że Egipt jest położony na kontynencie afrykańskim, zaliczamy go do starożytnych cywilizacji Wschodu.
Wszystkie kraje leżały nad wielkimi rzekami.
Rzeki bowiem odgrywały bardzo ważną rolę w życiu zamieszkanej nad nimi ludności.

Egipt - Nil
Mezopotamia - Eufrat i Tygrys
Indie i Chiny - Indus i Żółta Rzeka

Na terenach tych klimat był gorący i suchy, dlatego jednym źródłem wody, umożliwiającym uprawę roli, były rzeki.
Każdego roku w lipcu i sierpniu poziom wody w Nilu zaczynał się podnosić i rzeka występowała z brzegów, zalewając okoliczne pola.
Natomiast w kwietniu występowały z brzegu wody Tygrysu i Eufratu, jednak w przeciwieństwie do Nilu, ich wylewy miały charakter bardzo gwałtowny, powodując często duże powodzie.
W dalekich Chinach i Indiach mieszkańcy, podobnie jak w Mezopotamii i Egipcie, zabezpieczali się przed wodnym żywiołem, budując tamy i kanały.
Ale również ich czasami dotykała klęska powodzi.
Zarówno w Egipcie, jak i w Mezopotamii uprawiano głównie: pszenicę i jęczmień, oraz len, bób, sezam, fasolę, groch, sałatę, cebule, czosnek, ogórki i melony.
Wysoki poziom rozwoju osiągnęły również inne cywilizacje starożytne, takie jak Fenicja, Palestyna, Brecja i Rzym.

Ważne!
Zwróć uwagę, ze cywilizacje te ukształtowały się nad Morzem Śródziemnym.
Położenie nad morzem sprzyjało rozwojowi rybołówstwa i handlu morskiego.

Zapamiętaj!
Nie znano jeszcze wtedy prawie żadnych przyrządów umożliwiających orientacje na pełnym morzu, dlatego aby nie zabłądzić, żeglowano przeważnie wzdłuż wybrzeży w ciąg dnia.
Na noc przybijano do portu i dopiero z nastaniem dnia kontynuowano rejs.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Starożytne społeczeństwa

Życie codzienne społeczeństw starożytnych.
Około 3000 lat p.n.e., gdy Europę zamieszkały jeszcze prymitywne plemiona, na terenach Mezopotamii Egiptu, Chin oraz Indii powstawały pierwsze cywilizacje.
Nazywamy je cywilizacjami Wschodu....

Język polski

Czy starożytne ideały mogą być cenne dla człowieka współczesnego?

Czas przemija, człowiek rodzi się, żyje, mijają mu minuty, godziny, ubywają lata. W rezultacie strudzony swym życiem, w którym nieodzownie do „czegoś” dążył. Chciał osiągnąć swój cel – umiera. Czy może być zadowolony, gdy wie...

Język polski

Czy starożytne ideały mogą być cenne dla człowieka współczesnego?

Czas przemija, człowiek rodzi się, żyje, mijają mu minuty, godziny, ubywają lata. W rezultacie strudzony swym życiem, w którym nieodzownie do „czegoś” dążył. Chciał osiągnąć swój cel – umiera. Czy może być zadowolony, gdy wie...

Język polski

Czy starożytne ideały mogą być cenne dla człowieka współczesnego?

Ludzkość od zawsze dążyła do doskonałości. Według teologów celem życia chrześcijanina jest ciągłe dążenie do upodobnienia się do swego Stwórcy. Niestety, osiągnięcie doskonałości jest niemożliwe. Aby mieć cel w życiu, ludzie ...

Język polski

Czy starożytne ideały mogą być cenne dla człowieka współczesnego?

Tematem mojej pracy będzie udowodnienie zagadnienia postawionego w temacie, a mianowicie: czy starożytne ideały mogą być cenne dla człowieka współczesnego? Już w tej chwili odpowiadam bez wątpienia, że tak, natomiast w dalszej części mo...

Język polski

Czy starożytne ideały mogą być cenne dla człowieka współczesnego?

Czas przemija, człowiek rodzi się, żyje, mijają mu minuty, godziny, upływają lata. W rezultacie strudzony swym życiem, w którym nieodzownie do czegoś dążył umiera. Czy może być zadowolony, gdy wie, że coś po sobie zostawił, coś, dz...