Mikołaj Sęp Szarzyński Sonet V

Jest to liryka bezpośrednia. Podmiot liryczny ujawnia się w 3 zwrotce (za pomocą zaimka "nasz")

Podmiot liryczny twierdzi Iz rzeczy materialne, bogactwo są nie trwałe.

Druga zwrotka to pytanie retoryczne, Podmiot liryczny rozmyśla na tym, że ani uroda, sława bogactwo, władza nie uchroni nikogo przed strachem. Człowiek boi się że nie uzyska po śmierci życia wiecznego.

Przez trzecia zwrotkę podmiot liryczny dokańcza myśl zawarta w drugiej zwrotce. Miłość jest najważniejsza w życiu człowieka, lecz ciało jest pełne pokus i ono zawodzi duszę.

W czwartej zwrotce podmiot liryczny usprawiedliwia się przed bogiem, że wszystkiemu winne jest ciało i ma nadziej ze Bóg to zrozumie.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Mikołaj Sęp Szarzyński  (Sonet V.O nietrwałej miłości rzeczy świata tego)   Polecenie do tekstu: 1.Wyjaśnij,czym,zdaniem podmiotu mówiącego w sonecie,wyraża się dramatyzm i paradoksalność sytuacji człowieka w świecie.   Pilnee!! potrzebuje na jutro  

Mikołaj Sęp Szarzyński  (Sonet V.O nietrwałej miłości rzeczy świata tego)   Polecenie do tekstu: 1.Wyjaśnij,czym,zdaniem podmiotu mówiącego w sonecie,wyraża się dramatyzm i paradoksalność sytuacji człowieka w świecie.   Pilnee!! p...

Język polski

Co wg barokowych poetów zagrażało człowiekowi? min. utwory Mikołaj Sęp-Szarzyński "sonet IV", P.Skarga "z kazań sejmowych J,kochanowski " wy, którzy rzeczpospolitą władacie" Blaise Pascal "myśli" daniel naborowski "krótkość żywota" i inne utwory

Co wg barokowych poetów zagrażało człowiekowi? min. utwory Mikołaj Sęp-Szarzyński "sonet IV", P.Skarga "z kazań sejmowych J,kochanowski " wy, którzy rzeczpospolitą władacie" Blaise Pascal "myśli" daniel naborowski "krótkość żywota" i...

Język polski

Sonet IV. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem. - Mikołaj Sęp-Szarzyński. 1. Znajdźcie odpowiedni werset Biblii, do którego nawiązał w swoim wierszu Sęp-Szarzyński. Jak poeta przekształcił biblijną sentencję? Jaki efekt uzyskał

Sonet IV. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem. - Mikołaj Sęp-Szarzyński. 1. Znajdźcie odpowiedni werset Biblii, do którego nawiązał w swoim wierszu Sęp-Szarzyński. Jak poeta przekształcił biblijną sentenc...

Język polski

Proszę pomóżcie mam do przełożenia na język współczesny wiersz : Sonet 5. O nietrwałej miłości rzeczy świata tego. Autor : Mikołaj Sęp Szarzyński Proszę o Pomoc :)

Proszę pomóżcie mam do przełożenia na język współczesny wiersz : Sonet 5. O nietrwałej miłości rzeczy świata tego. Autor : Mikołaj Sęp Szarzyński Proszę o Pomoc :)...

Język polski

Mikołaj Sęp-Szarzyński jako poeta pogranicza dwóch epok.

Mikołaj Sęp Szarzyński urodził się ok. 1550 roku pod Lwowem. Dokładne miejsce urodzenia poety nie jest znane. Podejrzewa się, że znajdowało się ono w Zimnej Wodzie lub Rudnie. Studiował na uniwersytecie w Wittenberdze i Lipsku. Zmarł pra...

Język polski

Mikołaj Sęp-Szarzyński życie i twórczość.

Mikołaj Sęp Szarzyński urodzony w 1552 roku.

Jego wiersza nie zostały wydane za życia. Dopiero 20 lat po śmierci ujrzały światło dzienne. Tomik poetycki ukazał się w 1601 roku Rytmy abo Wiersze polskie.

Znane wiersze to ...