Mikołaj Sęp-Szarzyński życie i twórczość.

Mikołaj Sęp Szarzyński urodzony w 1552 roku.

Jego wiersza nie zostały wydane za życia. Dopiero 20 lat po śmierci ujrzały światło dzienne. Tomik poetycki ukazał się w 1601 roku Rytmy abo Wiersze polskie.

Znane wiersze to między innymi:

- wiersz Napis na statuę abo na obraz życia
- wiersz Na obraz Herodiady z głową św. Jana (po łacinie)
- Pieśń o Fridruszu

Sonet IV. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem – wiersz przedstawia poglądy na temat świata i sensu życia. Jest prośbą do Boga o pomoc i wsparcie, ponieważ ludzkie życie to nieustanna walka z pokusami, wynikającymi z dwoistości ludzkiej natury (ciało i dusza). Szatan nieustannie usiłuje pobudzić człowieka do czynienia zła. Stawką w walce jest życie wieczne.

Sonet V. O nietrwałej miłości rzeczy świata tego – utwór zawiera przesłanie, że wyróżnia się dwa rodzaje miłości. Pierwszy z nich to umiłowanie dóbr doczesnych, drugi to miłość do Boga. Tylko drugi z tych rodzajów miłości jest prawdziwy.

Psalmu CXXX Paraphrasis. De profundis clamavi ad Te, Domine [Parafraza psalmu sto trzydziestego. Z głębokości wołałem ku Tobie, Panie] – wiersz utrzymany jest w tonie spokojnej modlitwy grzesznika do Boga. Świadomy swoich grzechów, odwołuje się do Bożego miłosierdzia i prosi o litość. Ponadto wyraża przekonanie, że w dniu Sądu Ostatecznego nawet najbardziej prawi i cnotliwi ludzie nie unikną kary za swoje grzechy i zostaną skazani na potępienie. Jednocześnie wyrażona jest ufność w łaskę i miłosierdzie Boże.

Sęp-Szarzyński zmarł młodo, wiosną około 1581 roku (dokładna data nie jest znana), najprawdopodobniej w Wolicy. Przypuszcza się, że powodem śmierci była gruźlica, na którą poeta chorował już wcześniej.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Mikołaj Sęp-Szarzyński życie i twórczość.

Mikołaj Sęp Szarzyński urodzony w 1552 roku.

Jego wiersza nie zostały wydane za życia. Dopiero 20 lat po śmierci ujrzały światło dzienne. Tomik poetycki ukazał się w 1601 roku Rytmy abo Wiersze polskie.

Znane wiersze to ...

Język polski

Porównaj wizje życia ludzkiego wpisaną w twórczość Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego.

Jan Kochanowski i Mikołaj Sęp-Szarzyński- dwaj wybitni renesansowi poeci, w których twórczości jednak da się odczuć wyraźne różnice. U Kochanowskiego przeważa renesansowa harmonia, wizja pięknego, doskonałego świata,(szczególnie uwyd...

Język polski

Mikołaj Sęp-Szarzyński twórczość.

M. Sęp-Sarzyński to poeta tworzący w latach siedemdziesiątych XVI wieku. Zmarł mając 31 lat. Jego twórczość stoi na pograniczu renesansu i baroku. Renesansowe zainteresowanie się człowiekiem jest połączone z refleksjami filozoficzno- re...

Język polski

Antyk, barok i odrodzenie

Antyk XIX wiek pne do V wieku naszej ery.
Babilon: 2000 pne, "Gilgameusz i Eunmalisz"
Grecja:
1. epika - Homer, rapsodowie, oidowie- śpiewacy
2. liryka - Symonides, Tyrtejos, Safona, Tespis
3. dramat - Ajschylos, Sofokles, ...

Język polski

Barok

LITERACKIE I IDEOWE WYZNACZNIKI EPOKI.
 N a z w a:
Nazwa „barok” stała się metaforą epoki dziwnej, niezwykłej i odchodzącej od klasycznego wzorca renesansu, harmonii i proporcjonalności ( zarzucano jej barbarzyństwo polegające...

Język polski

Barok - charakterystyka epoki

LITERACKIE I IDEOWE WYZNACZNIKI EPOKI.
? N a z w a:
Nazwa “barok” stała się metaforą epoki dziwnej, niezwykłej i odchodzącej od klasycznego wzorca renesansu, harmonii i proporcjonalności ( zarzucano jej barbarzyństwo polegające...