Charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta

"Jeden ogień, drugi woda, chcąc pogodzić czasu szkoda".

Cześnik Raptusiewicz oraz Rejent Milczek są głównymi bohaterami dramatu Aleksandra Fredry pt. "Zemsta". Obydwoje bardzo się różnią, zarówno charakterem, jak i wyglądem. Między dwoma szlachcicami nieustannie toczy się spór o zamek, który zamieszkują.

Cześnik Raptusiewicz nigdy się nie ożenił. Opiekuje się majątkiem swojej bratanicy Klary. Cześnik to materialista, który jest uparty, zadufany w sobie i chytry. Ten szlachcic jest wysoki i dobrze zbudowany, ubiera się jak typowy sarmata, nosi żupan i kontusz. Cześnik, jak wskazuje jego nazwisko, jest raptowny i gniewny. Sprawia wrażenie bogatego człowieka dzięki majątkowi swej bratanicy. Wypowiada się krótko i szybko, często wykrzykując. Nienawidzi Rejenta, gotów jest walczyć z nim na śmierć i życie. Cechuje go jednak nieśmiałość w stosunku do kobiet.

Rejent Milczek jest przeciwieństwem swojego sąsiada z zamku. Ten szlachcic jest wdowcem i opiekuje się swym synem Wacławem. Rejent jest drobny i szczupły. Milczek mówi wolno, cicho, jest powściągliwy. Choć pozornie cechuje go spokój i skrytość, to w rzeczywistości jest przebiegły, obłudny i inteligentny. Rejent lubi manipulować ludźmi. Potrafił poświęcić szczęście własnego dziecka, by zdobyć majątek Podstoliny. Milczek fałszywie udaje człowieka pobożnego, pokornego i pełnego uniżoności.

Uważam, iż mimo to, że Cześnik i Rejent bardzo się od siebie różnią, mają wiele wspólnych cech. Obydwoje są chytrzy, samolubni i egoistyczni. Jednak mimo to, potrafili się pogodzić i uznać związek swych wychowanków. Zachowanie tych dwóch szlachciców można przypisać wielu dzisiejszym ludziom.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta.

CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA CZEŚNIKA I REJENTA

„Tych dwóch ludzi – ogień, woda” – tak podsumowuje Rejenta i Cześnika Wacław. Oczywiście nietrudno zgadnąć, że określeniem „ognia” Wacław mianuje Raptusiewicza, a okreś...

Język polski

Charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta, „Zemsta”

„Jeden ogień, drugi woda” - charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta.

Rejent Milczek i Cześnik Maciej Raptusiewicz są głównymi bohaterami sztuki „Zemsta” Aleksandra Fredry. Są oni Sarmatami żyjącymi na przeł...

Język polski

Charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta.

CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA CZEŚNIKA I REJENTA
Głównymi bohaterami lektury Aleksandra Fredry pt.: Zemsta są Cześnik Maciej Raptusiewicz i Rejent Milczek. Cały czas toczy się między nimi spór o mur graniczny, który dzieli ich zamki. S...

Język polski

Charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta.

Charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta.

Cześnik Raptusiewicz i Rejent Milczek są bohaterami utworu,, Zemsty” Aleksandra Fredry. Obaj są szlachcicami i współwłaścicielami starego zamku
w Odrzykoniu, oddzielonymi od s...

Język polski

Charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta

Charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta...

Język polski

Charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta ?

Charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta ?...