Doświadczenie: badanie ruchu

>> Ruch jednostajny prostoliniowy to taki ruch, w którym prędkość ma stałą wartość . Punkt materialny poruszający się po torze prostoliniowym przebywa jednakowe odcinki drogi w jednakowych odstępach czasu . Prędkość średnia w tym ruchu równa jest prędkości chwilowej.

>> Opis doświadczenia

Potrzebne przyrządy:
stoper, linijka, próbówka z pęcherzykiem

Dokonałyśmy pomiaru przebiegu pęcherzyka przez rurkę. Pęcherzyk poruszał się na odcinku od 10 cm do 90 cm. Co 10 cm zatrzymywałyśmy stoper i odnotowywałyśmy, w jakim czasie pęcherzyk pokonał tę drogę. Tak aż do 90 cm.

( Miejsce na rysunek )


WYNIKI

LP | położenie pęcherzyka | s [cm] | t [s] | v [cm/s]
1 |10 - 20 | 10 |2,8 +/-0,2 | 3,6
2 |20 - 30 |20 |5,7 |3,5
3 |30 - 40 |30 |8,3 |3,6
4 |40 - 50 |40 |11,1| 3,6
5 |50 - 60 |50 |14 |3,6
6 |60 - 70 |60 |16,4 |3,7
7 |70 - 80 |70 |19,1| 3,7
8 |80 -90 |80 |,8 |3,7


Prędkość średnia: 80cm : 21,8s = 3,7 cm/s

Niepewność pomiaru: v_śr = (3,7 +/- 0,2) cm/s

Względna niepewność pomiarowa: 0,2cm/s : 3,7cm/s = 0,(054)% ~ 0,05%


>> Wnioski

Porównując do siebie wyniki uzyskanych prędkości (dla każdego odcinka oraz prędkości średniej) i biorąc pod uwagę niepewność pomiaru możemy wywnioskować, że zaobserwowany przez nas ruch był ruchem jednostajnym, gdyż zgodnie z definicją prędkość w każdym fragmencie ruchu jest taka sama – w naszym przypadku, mając nie dokładny sprzęt, zbliżone, a biorąc pod uwagę dokładność pomiaru wszystkie wyniki nachodzą na siebie.

Dodaj swoją odpowiedź
Turystyka i rekreacja

Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego

metody i techniki ort

WYKŁAD I

Definicje: impreza turystyczna, wycieczka, wycieczka fakultatywna itp.

LITERATURA:
Kruczek praca zbiorowa: „Obsługa ruchu turystycznego 2004”
Domańska: Biura podróży na rynk...

Maszynoznawstwo

Diagnostyka - badanie układu hamulcowego

Zakład Budowy i Eksploatacji Pojazdów

Diagnostyka pojazdów

Laboratoriu

Temat ćwiczenia : Geometria kół


Prowadzący mgr inż. Przemysław Najdychor Data wykonywania 22.X.2006r.
Studenci Łukasz Sza...

Fizyka

Doświadczenie: ruch Księżyca w ciągu doby

>>podstawowe informacje

Księżyc (łac.: Luna) - to jedyny stały naturalny satelita Ziemi. Jest on piątym, co do wielkości księżycem w Układzie Słonecznym. Przeciętna odległość od środka Ziemi do środka Księżyca to 384...

Ekonomia

Analiza rynku - AE Wrocław - wykłady

BADANIA RYNKU, A PODEJMOWANIE DECYZJI 5.03.2001r.


Dla rozwiązania wielu problemów decyzyjnych potrzebne są różne dane, w tym zwłaszcza o rynku. Jest to przyczyną bezpośrednią podejmowania w przedsiębiorstwie specjalnych dzia�...

Filozofia

Zagadnienia z filozofii

1.
NARODZINY I NATURA FILOZOFII- narodziła się w Grecji z myślenia o rzeczywistości jako o jednym, jako o bycie, wśród Jonów, w tzw. epoce presokratejskiej, jej ojcem jest Tales z Miletu (VII w. p.n.e.). Powstała na skutek przejścia od ...