Opis Litwy wg inwokacji "Pana Tadeusza"

Litwa była ojczyzną Adama Mickiewicza. Dlatego właśnie jej opis zamieścił w inwokacji "Pana Tadeusza". Czytając ten fragment właśnie tam się znalzłam - na Litwie.
Stojąc na jednym z wielu pagórków, widzę ciągnące się, aż do linii horyzontu pasma zielonych wzniesień pokrytych gdzieniegdzie lasami.Pośród nich leniwie wije się błękitny niczym niebo Niemen. Promienie słońca oświetlają delikatnie złociste zboża. Mogę zobaczyć również w oddali morza falujących kolorów. Bursztynowych kwiatów rzepaku, białej gryki i zielonych koniczyn. Oddzielone są one jedynie pasami miedz, na których można spotkać gruszę.
Całość tworzy cudowny i niepowtarzalny krajobraz. Mam nadzieję, że będę miała okazję ujrzeć go nie tylko oczyma wyobraźni.

Mam nadzieję, że Wam się przyda :)

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Artyzm "Pana Tadeusza" jako epopei narodowej.

Epopeja narodowa (epos) jest to utwór epicki o wyjątkowych walorach artystycznych, wielowątkowej fabule, w który oprócz bohaterów jednostkowych, występują bohaterowie zbiorowi; Utwór ten ma kompozycje epizodyczną, tzn. Że każda jego czę...

Język polski

"Pan Tadeusz" - opracowanie.

Ważniejsze terminy

Pojęcie mesjanizm sięga do judaizmu i wzięło się od imienia Mesjasza, na którego przyjście oczekiwali Izraeli-ci. Mesjasz miał przynieść im wolność. Według historyka filozofii Stanisława Pieroga mesjanizm j...

Język polski

"Pan Tadeusz" - analiza.

Pan Tadeusz (Adam Mickiewicz)

Dzieło było pisane od 1832 roku, z pewnymi przerwami, przez 15 miesięcy, drukiem utwór ukazał się w Paryżu w 1834 roku. Według pierwotnego zamiaru miała to być idylla w typie "Hermana i Doroty&q...

Język polski

"Pan Tadeusz" arcydzieło czy kicz.

Wielki poemat Adama Mickiewicza, pisany na emigracji, przez wiele lat był i nadal jest ikoną w polskiej literaturze. Jest wciąż cytowany, często można znaleźć do niego odwołania, wrósł w polską kulturę. Mimo, że tłumaczony na dziesią...

Język polski

Charakterystyka romantyzmu

Preromantyzm - ruchy zapowiadające romantyzm

Sturm und Drank - Okres burzy i naporu w Niemczech, bunt, na ten okres przyada twórczość Goethego i Schillera.

Poezja jezior i grobów - wywodzi się z niej romantyzm, rozwinęła si...