Jan Kochanowski

Urodził się w 1530r. w Sycynie koło Radomia. Był synem Anny i Piotra. Studiował w Akademii Krakowskiej, Królewcu i Padwie. W 1559r. wrócił do kraju i pracował jako sekretarz na dworach. Po 10 latach przeniósł się do Czarnolasu gdzie odziedziczył połowę dworku. W 1574r. ożenił się z Dorota Podlodowską. W 1578r. zmarła mu córka Urszulka, później Hanna.

Jan Kochanowski żył w epoce odrodzenia (renesansu), nazywany "ojcem poezji polskiej". Znał wiele języków: Grecki, łaciński, francuski, niemiecki, włoski. Początkowo poeta pisał utwory w języku łacińskim. Pewnego razu spotkał we Francji Piotra Ronsarda, poetę francuskiego, który przekonał Kochanowskiego, aby pisał po polsku.

Rozmiłowany w literaturze i kulturze antycznej, bliskie mu było powiedzenie starożytnego myśliciela Terencjusza "Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce". Kochanowski pisał: fraszki, treny, pieśni, satyry oraz pierwsza tragedię w j. polskim "Odprawa posłów greckich"

Poeta zmarł nagle w Lublinie 22 VIII 1584r. Pochowany w Zwoleniu koło Kielc.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Jan Kochanowski - wielki człowiek, patriota i poeta renesansu.

Renesans
Termin ten oznacza z języka francuskiego - odrodzenie. Pierwszy raz użył go w XVI wieku włoski malarz sztuki Giorgio Vasari na określenie nowoczesnych trendów w malarstwie. Jako nazwa epoki kulturalnej i literackiej termin "Rene...

Język polski

Jan Kochanowski

Jan Kochanowski urodził się w Sycenie koło Zwolenia najprawdopodobnie w roku 1530. Po ojcu odziedziczył część wsi Czarnolas, gdzie po latach studiów i podróży oraz służby dworskiej osiadł na ostatnie, niezwykle płodno poetycko piętnas...

Język polski

Jan Kochanowski - jeden czy wielu poetów? Odpowiedz na pytanie odwołując się do całej jego twórczości.

Jan Kochanowski to jeden z największych polskich poetów. Napisał on wiele różnych utworów, nie ograniczając się do jednego gatunku lirycznego. Tworzył m. in. pieśni, fraszki, treny. W swoich wierszach poeta podejmował różnorodną tematy...

Język polski

Czy Jan Kochanowski był optymista, czy też pesymista.

Jan Kochanowski jest jednym z najwybitniejszych poetów polskiego renesansu. Był on człowiekiem, który po raz pierwszy podniósł polską literaturę do poziomu europejskiego. Przede wszystkim świadomie zerwał z anonimowością, miał świadomo...

Język polski

Jan Kochanowski optymista czy pesymista - analiza wybranych utworów.

Jan Kochanowski jest jednym z najwybitniejszych poetów polskiego renesansu. Był on człowiekiem, który po raz pierwszy podniósł polską literaturę do poziomu europejskiego. Przede wszystkim świadomie zerwał z anonimowością, miał świadomo...

Język polski

Jan Kochanowski - twórczość i ogólne informacje.

Jan Kochanowski (1530-1584) urodził się w Sycynie (Radomskie). Pochodził ze średnio zamożnej, wielodzietnej rodziny szlacheckiej. Znakomite wykształcenie i erudycję zdobył dzięki piętnastoletnim studiom - najpierw na wydziale sztuk Akademi...