Holocaust

Holocaust, także Holokaust (całopalenie, z gr. holo-kautóo - spalam ofiarę w całości, Szoah z hebr. שואה - całkowita zagłada, zniszczenie) - określenie to stosuje się do prześladowań i zagłady Żydów przez władze III Rzeszy oraz jej sojuszników w okresie II wojny Światowej . Naziści dążyli do, jak określały to dokumenty rozkazów, "ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej" (die Endlsung der Judenfrage), co było sformuowaniem oznaczającym w praktyce politykę zagłady wszystkich Żydów w Europie.
Pierwotne znaczenie terminu holocaust odnosiło się do ofiary spalanej całkowicie na ołtarzu. Takie ofiary składali w starożytności m.in. Grecy i Żydzi.
Liczba ofiar holocaustu jest szacowana na 5 milionów, choć dokładna liczba nie jest znana z powodu braku kompletnych ewidencji oraz niszczenia archiwów i zacierania śladów przez władze niemieckie w obliczu klęski wojennej.
Poniższy cytat pochodzi od profesora Władysława Bartoszewskiego który tak zapamiętał spotkanie z lekarzem który uratował mu życie podczas pobytu w obozie zagłady w Oświęcimiu: Ostatni raz widziałem wtedy Nowaka - lekarza, który uratował mi życie w Krankenbau (potem, przeniesiony na Majdanek, umarł na tyfus). “Panie doktorze, nie na darmo się pan wtedy wysilał, ja żyję” - powiedziałem. “No to jak żyjesz, to wiesz, co masz robić”. “Nie wiem, co mam robić” - zdziwiłem się. “Pamiętaj: wiedzieć”. Osoby czytające o polityce nazistowskich Niemiec wobec narodów okupowanych powinny mieć te słowa w pamięci.

Dodaj swoją odpowiedź
Wiedza o społeczeństwie

Palestyna - holocaust trzeciego tysiąclecia?

Im więcej czytam, może nie tyle o samej Palestynie, co o zbrodniach i polityce Izraela przeciwko Palestyńczykom, tym bardziej ogarnia mnie zglość. Jak to możliwe żeby narod, który przeżyl Holocaust teraz sam dopuszczał się podobnych zbrod...

Język polski

Holocaust w literaturze i filmie.Zaprezentuj temat na wybranych przykładach

Tematem mojej prezentacji jest Holocaust w literaturze i filmie.
Zacznę od przedstawienia przedmiotu mojej pracy- narodu żydowskiego
Ponad osiem stuleci temu żydzi przybyli do Europy. Za sprawa Kazimierza Wielkiego osiedlili się w Polsc...

Język polski

Holocaust w literaturze, plastyce, filmie. Omów na wybranych przykładach.

Tematem mojej prezentacji jest „Holocaust w literaturze, plastyce i filmie”.
Zacznę od przedstawienia przedmiotu mojej pracy- narodu żydowskiego. Ponad osiem stuleci temu żydzi przybyli do Europy. Za sprawa Kazimierza Wielkiego osiedlili ...

Historia

Holocaust

Holocaust, (całopalenie - termin angielski, pochodzący z kościelnej łaciny holocaustum, z gr. holo-kautóo - spalam ofiarę w całości), spolszczenie: Holokaust – określenie stosowane do prześladowań i zagłady milionów Żydów przez wła...

Historia

Holocaust zagłada Żydów

HOLOCAUST
Holocaust to termin pochodzenia greckiego oznaczający ofiarę spaloną całkowicie (całopalenie) na ołtarzach bogów różnych kultur basenu Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu. Potocznie termin ten oznaczał całkowitą zagła...

Historia

Holocaust

Rewizjonizm Holocaustu DARIUSZ RATAJCZAK

Od połowy lat 70. Holocaust, traktowany jako religia, jako coś wyjątkowego, nie mającego precedensu w dziejach świata, zaczyna spotykać się z odporem ze strony historyków-rewizjonistów. Od ...