Symbole w Apokalipsie św. Jana

- Alfa i Omega – początek i koniec
- Lew – zwycięstwo
- Orzeł – zręczność
- Wół – siła
- Baranek – Chrystus
- Łuk – magiczna moc
- Pieczęć – zakończenie, wyrok
- Purpura – upokorzenie
- biel – czystość i szlachetność
- Anioł – Biskup kościoła
- Babilon – symbol miasta grzechu i obłudy
- 3 – Trójca Święta
- 44 – liczba mistyczna
- 12 – Apostołowie
- 4 – liczba ziemska, wymierna, materialna
- 4 zwierzęta – 4 strony świata
- 7 – liczba mistyczna i tajemnicza
- 7 gwiazd – Aniołowie 7 kościołów – kapłani
- 7 świeczników – 7 kościołów
- 7 pieczęci – symbol wyroków Bożych
- 7 lamp – 7 darów Ducha św.
- 7 głów szatana – pełnia zła
- 7 czaszek – plagi zesłane na świat
- 12 gwiazd – 12 pokoleń Izraela
- 24 starców – 24 świętych ze Starego Testamentu
- 666 – znak szatana
- drzewo oliwne – sprawiedliwość
- waga – sprawiedliwość
- wąż – szatan
- jezioro ognia – piekło
- zwierzę z ludzką twarzą – śmierć
- bestia – antychryst
- jeźdźca na białym koniu – symbolizuje zwycięstwo ewangelii
- jeździec na koniu barwy ognia – symbolizuje wojnę
- jeździec na czarnym koniu z wagą w ręce – symbolizuje głód
- jeździec na koniu trupio białym – śmierć
- złote wieńce – dostojeństwo
- Morze – dystans
- skrzydła – kosmos
- człowiek – mądrość
- smok – zło
- niewiasta – Maryja lub Maria Magdalena, lud Boży
- rogi – siła
- księżyc – nieumiejętność
- pustynia – czas odpoczynku i prób

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Symbole w Apokalipsie św. Jana

- Alfa i Omega – początek i koniec
- Lew – zwycięstwo
- Orzeł – zręczność
- Wół – siła
- Baranek – Chrystus
- Łuk – magiczna moc
- Pieczęć – zakończenie, wyrok
- Purpura – upokorzenie
- bi...

Język polski

Wizja końca świata w Apokalipsie świętego Jana i "Piosence o końcu świata" Czesława Miłosza.

Koniec świata to wydarzenie, które w każdym z nas budzi pewien lęk. Wiemy, że on nastąpi, lecz nie wiemy kiedy i w jaki sposób. Każdy może to wyobrażać sobie inaczej. Przykładem tego niech będą Apokalipsa św. Jana i "Piosenka o końcu...

Teologia

Symbole ewangelistów

SYMBOLE EWANGELISTÓW

W Apokalipsie św. Jana cztery istoty - anioł (człowiek), lew, byk i orzeł to czterej strażnicy Bożego tronu, a także symbole czterech ewangelistów. Cztery istoty mogą występować jako symbole ewangelistów lu...

Język polski

Apokalipsa św. Jana - symbolika

Apokalipsa - Słowo apokalipsa pochodzi z języka greckiego (apokalipsis ) i oznacza odsłonięcie, objawienie. Nazwę tę nosi ostatnia księga Nowego Testamentu, która powstała w czasie prześladowań pierwszych chrześcijan zapoczątkowanych w ...

Język polski

Porównanie "Apokalipsy" według św. Jana i "Piosenki o końcu świata" Czesława Miłosza.

W utworze "Piosenka o końcu świata" Czesława Miłosza i w „Apokalipsie” według św. Jana pojawiają się przepowiednie o końcu świata.
W „Apokalipsie” według św. Jana sama treść budzi lęk i przerażenie w sercu każd...

Język polski

Informacje na temat Apokalipsy według św.Jana, zwróć uwagę na symbole zawarte w tekście

Księga w Biblii zamykająca Nowy Testament. Powstała w I w.n.e., w czasach prześladowania chrześcijan przez Nerona i Domicjana. Jej tematem jest wizja końca świata i sądu ostatecznego. Apokalipsa to objawienie, wizja przyszłości. Księga ma...