Wizja końca świata w Apokalipsie świętego Jana i "Piosence o końcu świata" Czesława Miłosza.

Koniec świata to wydarzenie, które w każdym z nas budzi pewien lęk. Wiemy, że on nastąpi, lecz nie wiemy kiedy i w jaki sposób. Każdy może to wyobrażać sobie inaczej. Przykładem tego niech będą Apokalipsa św. Jana i "Piosenka o końcu świata" Czesława Miłosza.

Święty Jan w swoim dziele powstałym pod wpływem prześladowań chrześcijan wizję końca świata przedstawia jako gwałtowne, lecz z góry zaplanowane zdarzenie. Bóg zsyła na Ziemię straszliwe kataklizmy i zniszczenia niesione przez siedmiu aniołów. Treść Apokalipsy obfituje w symbole, obrazy, wizje, znaki i liczby. Na przykład jeźdźcy są zwiastunami klęski, zagłady, a pieczęć - tajemnicy, siły. Apostoł ukazuje koniec świata jako jeden moment dla wszystkich ludzi, a tragiczne wypadki są punktem wyjścia do przyszłego zwycięstwa.

"Piosenka o końcu świata" Czesława Miłosza, której genezą była inwazja radziecka na Polskę w czasie II wojny światowej, podejmuje ten sam temat co Apokalipsa, jednak w inny sposób. Polski poeta koniec świata ukazuje jako indywidualne "przeżycie". Tu również nie jest znany czas końca świata, lecz wiemy, że następuje on w momencie śmierci każdego z nas. Obok toczy się spokojne życie, ludzie wykonują swoje codzienne czynności, w przyrodzie również nic nie zapowiada tragedii. "Rybak naprawia błyszczącą sieć, (...) kobiety idą pod parasolem." Według Miłosza koniec świata nastąpi niespodziewanie, bez żadnych uprzedzeń, bez symboli i znaków zapowiadających nieszczęscie, dlatego trzeba być czujnym.

Podsumowywując, Czesław Miłosz w swoim dziele nawiązuje do Apokalipsy świętego Jana i prowadzi dyskusję z biblijną księgą. Nie neguje prawdy o końcu świata, ale widzi go inaczej.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Wizja końca świata w Apokalipsie świętego Jana i "Piosence o końcu świata" Czesława Miłosza.

Koniec świata to wydarzenie, które w każdym z nas budzi pewien lęk. Wiemy, że on nastąpi, lecz nie wiemy kiedy i w jaki sposób. Każdy może to wyobrażać sobie inaczej. Przykładem tego niech będą Apokalipsa św. Jana i "Piosenka o końcu...