Zasady filozofii stoickiej i epikurejskiej.

Zasady Stoików:
1.Uległość prawom natury.
2.Nie zbłądzić z drogi natury.
3.Kształtować swoje życie według jej prawa i wzoru.
4.Żyć zgodnie z naturą człowieka.
5.Trwać nieprzerwanym posiadaniu zdrowia duszy.
a) tryskać energią i siłą
b) być hartownym w cierpieniu, przystosowanym do wymagań czasu, troskliwym o ciało i sprawy związane z ciałem
c) zabiegać o inne rzeczy, które są w życiu pomocne.
d) korzystać z dobrodziejstw losu, ale nie zaprzedawać się im w niewolę.

Zasady filozofii Epikura:
1.Bogom przypisuje się szczęśliwość i nieśmiertelność
2.Pewnikiem jest istnienie bogów.
3.Ludzie popełniają błąd, przy opieraniu się na fałszywych domysłach.
4.Bezbożny to ten, kto podziela mniemanie tłumu o bogach.
5.Śmierć jest całkowitym pozbawieniem uczucia.
6.Gdy wiemy, że śmierć jest dla nas niczym, to lepiej doceniamy śmiertelny żywot i nie pragniemy nieśmiertelności.
7.Człowiek, który boi się śmierci jest głupcem
8.Śmierć nie ma żadnego związku ani z żywymi, ani z umarłymi, ponieważ żywych nie dotyczy, a umarli już nie istnieją.
9.Życie nie jest ciężarem, a nieistnienie nie jest złem.
10.Przyjemność jest początkiem i celem szczęśliwego życia.
11.Zaletami prostego i mało kosztownego życia jest dobre zdrowie, uaktywnienie wobec różnych potrzeb życiowych, stanie się nieustraszonym wobec igraszek losu.
12.Trudne i mało kosztowne życie sprawia, że nie musimy się obawiać igraszek losu.
13.Przyjemność to nieobecność cierpień fizycznych i brak niepokojów duszy.
14.Początkiem wszelkiego dobra jest mądrość.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Odbicie filozofii stoickiej i epikurejskiej w twórczości J. Kochanowskiego i L. Staffa.

1) Krótki zarys historii filozofii epikureizmu i stoicyzmu:

Chęć budowy imperium przez Aleksandra Macedońskiego spowodowała, iż greckie polis utraciło swą niezależność i polityczną samodzielność. Kryzys ten wywołał znaczne z...

Język polski

Na podstawie wierszy „Do Leukonoe”, „Do Deliusza” i „Do Postuma” napisz wypracowanie na temat Horacjańskiej filozofii życia. Wybierz jedną z Horacjańskich sentencji na motto swoich rozważań.

Horacy był jednym z największych poetów lirycznych w cesarstwie rzymskim. Żył w latach 65 – 8 p. n. e. Był synem wyzwoleńca. Jako młody chłopiec wyjechał z ojcem do Rzymu gdzie kształcił się przez 10 lat. Następnie wyjechał do Aten,...

Język polski

Pobrzmiewanie filozofii starożytnych w wybranych utworach Jana Kochanowskiego.

POBRZMIEWANIE FILOZOFII STAROŻYTNYCH
W WYBRANYCH UTWORACH JANA KOCHANOWSKIEGO

Jan Kochanowski, to jeden z najwybitniejszych poetów polskiego renesansu. Jest twórcą znanym przede wszystkim z „Trenów”, licznych fraszek, poetyck...

Język polski

Kto, komu, jakich i jak udziela rad w "Pieśni XI" i w innych pieśniach Jana Kochanowskiego.

Jak żyć ma człowiek?" Kto, komu, jakich i jak udziela rad w Pieśni XI i w innych pieśniach Jana Kochanowskiego? Wykorzystaj nw wypracowaniu stosowne konteksty filozoficzne i historycznoliterackie.

Pieśń XI autorstwa Jana Kochano...

Język polski

Jak życ ma człowiek? Kto, komu, jakich i jak udziela rad w Pieśni XI i innych pieśniach Jana Kochanowskiego?

Pieśń to najstarszy gatunek poezji lirycznej pierwotnie związany z muzyką. Odznacza się ona dźwięcznością, melodyjnością, rytmizacją, układem stroficznym a także występowaniem lirycznych powtórzeń na przykład refrenu. Utwory te są...