Złożony charakter pana Cogito

Wiersz Zbigniewa Herberta pt. "O dwu nogach Pana Cogito" jest symbolem złożoności natury ludzkiej. Lewa noga Pana Cogito żyje zdrowo, dostatnio i szczęśliwie lecz bez szlachetnych wartości życiowych, natomiast dla prawej nogi wartości te są bardzo ważne. Nie oszczędza ona sił i potrafi bezinteresownie pomóc innym.
Podmiot liryczny pokazuje, że w Panu Cogito, tak jak w każdym z nas, jest troche z Don Kichota i Sancho Pansy, z marzyciela i idealisty oraz trzeźwego empiryka.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Złożony charakter pana Cogito

Wiersz Zbigniewa Herberta pt. "O dwu nogach Pana Cogito" jest symbolem złożoności natury ludzkiej. Lewa noga Pana Cogito żyje zdrowo, dostatnio i szczęśliwie lecz bez szlachetnych wartości życiowych, natomiast dla prawej nogi wartości te s...

Język polski

Środki artystyczne i stylistyczne.

1. ALITERACJA – rozpoczynanie sąsiednich wyrazów tymi samymi głoskami
- przykład: „(…)moreny, mureny i morza i zorze(…)”(W. Szymborska „Urodziny”)

- funkcje:
* uwypuklenie danego fragmentu tekstu;
* podkreśl...

Filozofia

Tezy egzaminacyjne

Cezary Mastalerz, opracowanie tez.

Tezy egzaminacyjne


1. Człowiek, rodzina i doskonałe państwo w Polityce Arystotelesa.
2. Klasyczne opinie na temat prawa natury: Platona, Arystotelesa, Cycerona, św. Augustyna i św. T...

Historia

Rzym Cesarstwo, Republika.

Siły zbrojne Rzymu okresu republiki. Istotnym elementem armii rzymskiej był powszechny obowiązek służby wojskowej spoczywający na każdym obywatelu zdolnym do noszenia broni , dysponującym majątkiem ziemskim. Pod koniec III w. p.n.e armia rz...