Złożony charakter pana Cogito

Wiersz Zbigniewa Herberta pt. "O dwu nogach Pana Cogito" jest symbolem złożoności natury ludzkiej. Lewa noga Pana Cogito żyje zdrowo, dostatnio i szczęśliwie lecz bez szlachetnych wartości życiowych, natomiast dla prawej nogi wartości te są bardzo ważne. Nie oszczędza ona sił i potrafi bezinteresownie pomóc innym.
Podmiot liryczny pokazuje, że w Panu Cogito, tak jak w każdym z nas, jest troche z Don Kichota i Sancho Pansy, z marzyciela i idealisty oraz trzeźwego empiryka.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Środki artystyczne i stylistyczne.

1. ALITERACJA – rozpoczynanie sąsiednich wyrazów tymi samymi głoskami
- przykład: „(…)moreny, mureny i morza i zorze(…)”(W. Szymborska „Urodziny”)

- funkcje:
* uwypuklenie danego fragmentu tekstu;
* podkreśl...

Filozofia

Tezy egzaminacyjne

Cezary Mastalerz, opracowanie tez.

Tezy egzaminacyjne


1. Człowiek, rodzina i doskonałe państwo w Polityce Arystotelesa.
2. Klasyczne opinie na temat prawa natury: Platona, Arystotelesa, Cycerona, św. Augustyna i św. T...

Historia

Rzym Cesarstwo, Republika.

Siły zbrojne Rzymu okresu republiki. Istotnym elementem armii rzymskiej był powszechny obowiązek służby wojskowej spoczywający na każdym obywatelu zdolnym do noszenia broni , dysponującym majątkiem ziemskim. Pod koniec III w. p.n.e armia rz...