Funkcje organelli komórkowych - pojęcia

Aparat Golgiego - przeprowadza syntezę, przechowuje niektóre substancje

Błona komórkowa - umożliwia wymianę niektórych substancji między komórką, a środowiskiem

Chloroplasty - nadają kolor, przeprowadzają fotosyntezę.

Chromatofory - umożliwiają fotosyntezę.

Cytoplazma - wypełnia kom., umożliwia po niej transport.

Jądro komórkowe- ma materiał dziedziczny.

Mitohondrium - nadzoruje oddychaniu w komórki.

Nukleoid - ma DNA, zastępuje jądro.

Otoczka śluzowa - zabezpiecza przed czynnikami zewnętrznymi.

Rybosomy - budują cząsteczki białe.

Ściana komórkowa - chroni, nadaje kształt.

Wodniczki - magazynują substancje niepotrzebne.

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Patyczaki, pojęcia z biologii

1. Budowa zewnętrzna:

Ciało owadów jest wyraźnie podzielone morfologicznie i funkcjonalnie na trzy tagmy: głowę, tułów i odwłok. Głowa pokryta jest oskórkiem tworzącym puszkę głowową. Puszka złożona jest z licznych skleryt...

Biologia

Pierwotniaki, grzyby i glony - wszystko o nich

I.Systematyka

Królestwo: Protista / Pierwotniaki
Typ: Wiciowce
Typ: Sporowce
Typ: Korzenionóżki
Typ: Otwornice
Typ: Promienionóżki
Typ: Orzęski
II.BUDOWA KOMÓRKI PIERWOTNIAKA

Komórka
Pierwot...

Biologia

Komórka jako podstawowa jednostka budulcowa organizmów

Wstęp

KOMÓRKI są najmniejsze jednostki składowe organizmów zdolne do przeprowadzania wszystkich procesów życiowych (oddychanie, odżywianie, wydalanie, wydzielanie, rozmnażanie, ruch, reagowanie na bodźce środowiska). Komórke sta...

Biologia

Wybrane zagadnienia z Botanikii i Zoologii

BOTANIKA

1) WYBRANE DZIEDZINY NAUK BIOLOGICZNYCH I ICH ZWIĄZEK Z INNYMI DYSCYPLINAMI PRZYRODNICZYMI.
-BIOLOGIA- jest nauką o żywych organizmach, ich pochodzeniu, rozwoju, funkcjach życiowych i współzależności z innymi organizmam...

Biologia

Notatka o tkankach

TKANKA- to zespół komórek o podobnej budowie, wspólnym pochodzeniu, wyspecjalizowanych do pełenienia określonych funkcji w organiźmie.

Podział tkanek:

TKANKI TWÓRCZE
-Np. tkanka twórcza stożka wzrostu korzenia i łod...