Krótki opis Makbeta

Makbet jest tytułowym bohaterem dzieła Szekspira, wodzem wojsk, krewnym Dunkana. Jest postacią dramatyczną. Sprawia wrażenie człowieka uczciwego, wykazuje się walecznością (w walce z Norwegami) i odwagą. Jest oddany królowi i szanuje go. Makbet pragnie władzy, le nie może jej pogodzić z uczciwością i szlachetnością. Namowy żony i miłość do niej sprawiają, że popełnia krwawą zbrodnię, po której dręczą go wyrzuty sumienia, ale wkrótce i one ustępują miejsca chęci zdobycia władzy. Początkowo dobrze zapowiadające się rządy zmieniają się w terror. Traci powoli ludzkie uczucia, nie odczuwa strachu, kolejne przepowiednie czarownic utwierdzają go w fakcie, że jest nietykalny.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Omów motyw winy i kary w literaturze romantyzmu i innych epok, interpretując wybrane utwory.

Od najdawniejszych czasów literatura podejmowała motyw winy i kary, za sprawą niepisanego prawa – tam gdzie jest wina, musi być kara. Motyw ten ukazuje ludzką psychikę po dokonaniu jakiegoś przestępstwa lub złego czynu. Ukazuje, co skłan...

Język polski

Renesans- opracowanie

1.Chronologia:
a) od XIV do XVI w Włochy
b) od XV do XVI w Europa
c) XVI w Polska „złoty wiek” (za panowania Zygmunta Augusta oraz Zygmunta Starego)

2. Nazwa:
Renesans- odrodzenie antyku, upadek Konstantynopola, Ad fo...

Język polski

Gatunki literackie

EPOS:
- jeden z głównych i najstarszy gatunek epiki
- rozpoczyna się inwokacją
- pisany heksametrem (wiersz złożony z 6 stóp)
- podział na 24 księgi
- fabuła ukazuje świat bogów, herosów i ludzi
- przedstawia boh...

Język polski

Renesans - charakterystyka epoki.

ODRODZENIE ? NOWA EPOKA, NOWE IDEAŁY
1. Nazwa epoki
- Odrodzenie = renesans ? z francuskiego `renaissance` (re ` znów` `na nowo` la naissance `narodziny`)
- Renesans to epoka w dziejach kultury europejskiej następująca po średniowie...

Język polski

Świat ballad Adama Mickiewicza sposób przedstawiania ludowych motywów w balladzie "Lilije"

Ballada "Lilije”
Jedyna ballada w zbiorze "Ballad i romansów’, która posiada pierwowzór w folklorze. Reszta utworów jest tak stylizowana. Ballada ma przypominać tekst ludowy poprzez budowę wersyfikacyjną. Jest to utwór siedmi...