Krótki opis Makbeta

Makbet jest tytułowym bohaterem dzieła Szekspira, wodzem wojsk, krewnym Dunkana. Jest postacią dramatyczną. Sprawia wrażenie człowieka uczciwego, wykazuje się walecznością (w walce z Norwegami) i odwagą. Jest oddany królowi i szanuje go. Makbet pragnie władzy, le nie może jej pogodzić z uczciwością i szlachetnością. Namowy żony i miłość do niej sprawiają, że popełnia krwawą zbrodnię, po której dręczą go wyrzuty sumienia, ale wkrótce i one ustępują miejsca chęci zdobycia władzy. Początkowo dobrze zapowiadające się rządy zmieniają się w terror. Traci powoli ludzkie uczucia, nie odczuwa strachu, kolejne przepowiednie czarownic utwierdzają go w fakcie, że jest nietykalny.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Krótki opis Makbeta

Makbet jest tytułowym bohaterem dzieła Szekspira, wodzem wojsk, krewnym Dunkana. Jest postacią dramatyczną. Sprawia wrażenie człowieka uczciwego, wykazuje się walecznością (w walce z Norwegami) i odwagą. Jest oddany królowi i szanuje go. ...

Język polski

Omów motyw winy i kary w literaturze romantyzmu i innych epok, interpretując wybrane utwory.

Od najdawniejszych czasów literatura podejmowała motyw winy i kary, za sprawą niepisanego prawa – tam gdzie jest wina, musi być kara. Motyw ten ukazuje ludzką psychikę po dokonaniu jakiegoś przestępstwa lub złego czynu. Ukazuje, co skłan...

Język polski

Renesans- opracowanie

1.Chronologia:
a) od XIV do XVI w Włochy
b) od XV do XVI w Europa
c) XVI w Polska „złoty wiek” (za panowania Zygmunta Augusta oraz Zygmunta Starego)

2. Nazwa:
Renesans- odrodzenie antyku, upadek Konstantynopola, Ad fo...

Język polski

Gatunki literackie

EPOS:
- jeden z głównych i najstarszy gatunek epiki
- rozpoczyna się inwokacją
- pisany heksametrem (wiersz złożony z 6 stóp)
- podział na 24 księgi
- fabuła ukazuje świat bogów, herosów i ludzi
- przedstawia boh...

Język polski

Renesans - charakterystyka epoki.

ODRODZENIE ? NOWA EPOKA, NOWE IDEAŁY
1. Nazwa epoki
- Odrodzenie = renesans ? z francuskiego `renaissance` (re ` znów` `na nowo` la naissance `narodziny`)
- Renesans to epoka w dziejach kultury europejskiej następująca po średniowie...

Język polski

Świat ballad Adama Mickiewicza sposób przedstawiania ludowych motywów w balladzie "Lilije"

Ballada "Lilije”
Jedyna ballada w zbiorze "Ballad i romansów’, która posiada pierwowzór w folklorze. Reszta utworów jest tak stylizowana. Ballada ma przypominać tekst ludowy poprzez budowę wersyfikacyjną. Jest to utwór siedmi...