Mikołaj Sęp Szarzyński Sonet IV

Tytuł wiersza sugeruje, iż człowiek nieustannie musi walczyć z szatanem oraz pokusami świata.
Podmiot liryczny sonetu ujawnia się bezpośrednio za pomocą zaimka "nasz", czy w 1l. poj np. wygram.
Podmiot liryczny wiersza jest mężczyzną wierzącym, który boryka się ze złem i pokusom świata.
W pierwszej zwrotce podmiot liryczny pisze, iż pokój daje im szczęście, natomiast ciągle walczą aby zaznać szczęścia w niebie.
W drugiej zwrotce podmiot liryczny zwraca się do Boga(apostrofa) i wskazuje na ciało jako siedlisko nieokiełznanych rządz, które mogą prowadzić człowieka do zguby.
W trzeciej zwrotce podmiot liryczny zastanawia się nad tym co ma uczynić w walce z pokusami. Zwraca się również do boga z prośba o pomoc. Ponieważ Bóg jest jedyną nadzieja człowieka.
W ostatniej zwrotce podmiot liryczny zwraca się do boga z prośba aby go piłował aby bezpiecznie odmówił pokusom i dostał się do nieba.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Mikołaj Sęp-Szarzyński jako poeta pogranicza dwóch epok.

Mikołaj Sęp Szarzyński urodził się ok. 1550 roku pod Lwowem. Dokładne miejsce urodzenia poety nie jest znane. Podejrzewa się, że znajdowało się ono w Zimnej Wodzie lub Rudnie. Studiował na uniwersytecie w Wittenberdze i Lipsku. Zmarł pra...

Język polski

Mikołaj Sęp-Szarzyński życie i twórczość.

Mikołaj Sęp Szarzyński urodzony w 1552 roku.

Jego wiersza nie zostały wydane za życia. Dopiero 20 lat po śmierci ujrzały światło dzienne. Tomik poetycki ukazał się w 1601 roku Rytmy abo Wiersze polskie.

Znane wiersze to ...

Język polski

Porównaj Sonet V Mikołaja Sępa Szarzyńskiego i Hymn Jana Kochanowskiego - analiza porównawcza.

Temat 1 : Porównaj "Sonet V Mikołaja Sępa Szarzyńskiego i "Hymn" Jana Kochanowskiego. Określ na czym polegają "różnice miedzy barokową a renesansową koncepcją Boga i świata. (analiza porównawcza)

Sonet jest...

Język polski

Porównując pieśń „Czego chcesz od nas Panie?" Jana Kochanowskiego i Sonet IV Mikołaja Sępa Szarzyńskiego omów stosunek obu autorów do świata, życia, człowieka i Boga.

Renesans był epoką, która wydała na świat wielu wybitnych ludzi. W tym czasie powstał także prąd umysłowy, zwany humanizmem. Jego naczelnym hasłem stały się słowa Terencjusza: „Homo sum humani nihil a me alienum esse puto". Znacz...

Język polski

Sonet I. O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego. Mikołaj Sęp-Szarzyński

To jeden z wielu barokowych wierszy podejmujących motyw przemijania człowieka. Wiersz otwiera obraz nieba, które jest przecież wielkim zegarem natury. Ludzkie grzechy są wynikiem niewłaściwego wyboru. Zapominamy, że prawdziwe szczęście mo...

Język polski

Mikołaj Sęp - Szarzyński: twórca na przełomie dwóch epok.

Twórczość Mikołaja Sępa Szarzyńskiego umieszczona jest na przełomie dwóch epok - renesansu i baroku. W jego wierszach mieszają się ze sobą wartości typowe dla pierwszej i dla drugiej. Choć żyje jeszcze w okresie renesansu, to dostrzec ...