Opis sytuacji - "Dziady" cz. II.

Przechodząc obok kaplicy, słyszę tajemnicze słowa: „Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie?”. Nie wiem skąd one dobiegają, ale zatrzymuję się.
- Zamknijcie drzwi od kaplicy...
- Więc... w kaplicy coś się dzieje... – myślę. Podbiagam do okna i patrzę przez nie. Ludzie stoją koło trumny. Gaszą lampy i świece. Podchodzi jeden wieśniak do okna, więc się chowam. Zawiesił w nim całun, na szczęście niezbyt dokładnie. Zaglądam do środka: ciemno, ponuro. Głucha cisza tam zapadła. Chór powtarza swoje tajemnicze słowa: „Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie?”. Nagle Guślarz mrożącym krew w żyłach głosem przewołuje czyśćcowe duszyczki na Dziady. W oczach ludzi widać przerażenie. Kiedy Guślarz skończył swoją kwestię, Chór powtórzył wcześniejszą kwestię. Za chwilę Guślarz zapalił garść kądzieli i wezwał lekkie duchy. Robi się coraz bardziej tajemniczo, bo Chór wtóruje, wzywając do przybycia spragnione i złaknione dusze. W tym momencie pojawiają się pod sklepieniem dzieci – dwa aniołki : Rózia i Józio, które zwracają się do jednej z wieśniaczek jak do mamy. Opowiadają o swoim rajskim życiu, ale nie są szczęśliwe, bo dręczy ich nuda i trwoga, a droga do nieba jest zamknięta. Guślarz pyta więc dzieci, czego potrzebują do zbawienia. Odrzucają jadło i napitek oraz modły, bo do zbawienia potrzeba im dwa ziarna gorczycy. Potem wygłaszają krótką motywację swojego pragnienia: „Kto nie doznał goryczy ni razu, ten nie może być w niebie”. Za chwilę Guślarz obdarował dzieci ziarnami gorczycy i podnosząc Pański krzyż, przepędził duchy z kaplicy. Chór powtórzył kwestię Guślarza i dusze znikły.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Człowiek pod władzą despotyzmu "Dziady" cz. III.

Sen będący wytchnieniem dla ludzi prawych w literaturze często staje się udręką dla bohaterów negatywnych. Wystarczy przywołać przykład Makbeta, który mordując Dunkana słyszy: „Nigdy już odtąd nie zaśniesz!” Sen jest bowiem kojar...

Język polski

"Grób Agamemnona".

Utwór ten wyraźnie dzieli się na dwie części. Tylko w pierwszej z nich występuje temat tytułowy. Pobyt przy grobie Agamemnona nasuwa autorowi skojarzenia z "Iliadą" Homera, która jest według Słowackiego utworem traktującym o pr...

Język polski

"Dziady" pojawienie sie Widma, dziedzica wioski - opis sytuacji.

W kaplicy stojącego obok cmentarza, z dala od wsi odbywał sie obrzęd Dziadów. Była noc. Zgromadzeni wieśniacy i wieśniaczki, stłoczeni w twożną gromadę, z zabobonnym lękiem czekali na pojawienie sie ducha. Z przerażeniem wpatrywali sie ...

Język polski

Porównanie opisów miast: Petersburga z "III cz. Dziadów" oraz Paryża z "Lalki".

Porównaj obrazy miasta – Petersburga we fragmencie wiersza Petersburg z Ustępu do Dziadów części III Adama Mickiewicza i Paryża we fragmencie Lalki Bolesława Prusa. Zwróć uwagę na charakter relacji w przytoczonych fragmentach utworów.

Język polski

Polski mesjanizm na podstawie „Widzenia ks. Piotra" z "III cz. Dziadów".

Zjawisko polskiego, romantycznego mesjanizmu na podstawie „Widzenia ks. Piotra” akt 1 scena 5 oraz znajomości III części „Dziadów”.

W literaturze polskiej elementy mesjanistyczne występowały już w dobie staropolskiej, np. w t...