Polska - informacje ogólne

I Mapa konturowa
1. granice i sąsiedzi
- morska – 528 km od północy
- Niemiecka - 490 km północnego zachodu
- Czeska – 790 km od południowego zachodu
- Słowacka – 539 km od południa
- Ukraińska – 529 km od wschodu
- Białoruska – 416 km od wschodu
- Litewska – 103km od północnego wschodu
2. pasy rzeźby
a) Pobrzeże Południowo Bałtyckie – pas o profilu wklęsłym z depresją w Raczkach Elbląskich (-1,8m)
- Nizina Szczecińska
- Pobrzeże Koszalińskie (Słowińskie)
- Pobrzeże Gdańskie
- Nizina Staropruska
b) Pojezierze Polskie – pas o profilu wypukłym, punkt kulminacyjny - Wierzyca
- Pojezierze Pomorskie
- Pojezierze Wielkopolskie
- Pojezierze Chełmińsko – Dobrzyńskie
- Pojezierze Mazurskie
- Pojezierze Suwalskie
c) Niziny Środkowopolskie
- N. Śląska
- N. Wielkopolska
- N. Mazowiecka
- N. Podlaska
- Polesie Lubelskie
d) Wyżyny Środkowopolskie
- W. Śląska
- W. Krakowsko – Częstochowska
- Niecka Nidziańka
- W. Kielecka
- W. Lubelska
- Roztocze
e) Kotliny Podkarpackie
- Oświęcimska
- Sandomierska
f) Góry
- Sudety
- Karpaty
- Brama Morawska
3. Sieć rzeczna
a) Prawe dopływy Wisły
- Soła
- Skawa
- Raba
- Dunajec
- Wisłoka
- San
- Wieprz
- Świder
- Narew
- Skrwa
- Drwęca
- Osa
b) Lewe dopływy Wisły
- Przemsza
- Szreniawa
- Nidzica
- Nida
- Czarna
- Kamienna
- Iłżanka
- Radomka
- Pilica
- Jeziorna
- Bzura
- Brda
- Wda
- Wierzyca

c) Prawe dopływy Odry
- Mała Panew
- Stobrawa
- Widawa
- Barycz
- Warta
- Mysła
d) Lewe dopływy Odry
- Osobołga
- Nysa Kłódzka
- Oława
- Ślęża
- Bystrzyca
- Kaczawa
- Bóbr
- Nysa Łóżycka
4. Miasta
5. Półwyspy i depresje
6. Współrzędne
a) punkt N – 54`50N 18`20E
b) punktS – Szczyt Opołomek, Przełęcz Użycka – 49N 22`55 E
c) punkt E – kolano Bugo koło Strzyżowa – 50N 25E
d) punkt W – kolano Odry – 52`55 N 14`10E
e) Warszawa – 41`14N 85`51E

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Młoda Polska/modernizm - informacje ogólne. PROSZE O SZYBKA ODPOWIEDZ:(

Młoda Polska/modernizm - informacje ogólne. PROSZE O SZYBKA ODPOWIEDZ:(...

Historia

Polska, a Krzyżacy za panowania Jagiellonów.

JAGIELLONOWIE

Drugą obok Piastów dynastią, która odegrała szczególnie doniosłą rolę w dziejach Polski, byli Jagiellonowie. Od roku 1386, kiedy to na tron powołano Jagiełłę, Jagiellonowie władali w Polsce przez 186 lat, do roku...

Geografia

Położenie i terytorium Polski - informacje ogólne

Polska położona jest w środkowej części Europy. Zajmuje dziewiąte miejsce wśród 43 państw tego kontynentu. Jednak w porównaniu z takimi kolosami jak Rosja, Kanada, Chiny czy USA, terytorium naszego kraju jest niewielkie. Polska zajmuje 312...

Edukacja europejska

Fundusze unijne - informacje ogólne

Ponad 6 mld zł wesprze zmiany mające przybliżyć strukturę polskiego rolnictwa i rybołówstwa do standardów unijnych.Z jednej strony działania będą ukierunkowane na ograniczenie produkcji, z drugiej zaś na rozwój, modernizację i wzmocnie...

Technologia gastronomiczna

Informacje ogólne o zbożach

Ogólne wiadomości o roślinach zbożowych.
Rośliny zbożowe mają decydujące znaczenie w całości produkcji roślinnej. Zarówno wielkości produkcji, jak i jej poziom świadczą o rozwoju rolnictwa i jego możliwości zaopatrzenia ludzkoś...