Rzeczownik - podstawowe informacje

Odpowiada na pytania kto? co?
Nazywa przedmioty, osoby, zjawiska pojęcia
Odmienia się przez liczby, przypadki
Posiada rodzaje - w liczbie pojedynczej: męski, żeński, nijaki; w liczbie mnogiej: męskoosobowy i niemęskoosobowy

Przypadki:
Mianownik (M) kto? co? - świeca
Dopełniacz (D) kogo? czego? - świecy
Celownik (C) komu? czemu? - świecy
Biernik (B) kogo? co? - świecę
Narzędnik (N) z kim? z czym? - świecą
Miejscownik (Msc) o kim? o czym? - świecy
Wołacz (W) o! (jak by się chciało kogoś zawołać) - świeco

Liczby:
- pojedyncza: kot, stół
- mnoga: ptaki, kaktusy

Rodzaje:
- męski: ten telefon
- żeński: ta poduszka
- nijaki: to okno
- męskoosobowy: te dzieci, ci mężczyźni
- niemęskoosobowy: te dziewczęta

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Gramatyka - podstawowe informacje

1. Podmiot kto? co?

2. Orzeczenie co robi? co się z nim dzieje? w jakim jest stanie?

3. Dopełnienie (wszystkie przypadki oprócz mianownika).

4. Przydawka jaki? jaka? jakie? czyj? który? ile?...

Język polski

Nauka o języku.

1. Omów cztery podstawowe zasady rządzące polską ortografią.

– zasada fonetyczna – piszemy jak mówimy i słyszymy, np. nos, woda, pisać
– zasada morfologiczna – piszemy zgodnie z budową wyrazu, uwzględniając obocznośc...

Pedagogika

Psychologiczne podstawy edukacji- UG 1 rok

PSYCHOLOGICZNE PODSTAWY EDUKACJI

I. Teoria osobowości (emocje i motywacja)
Jak funkcjonuje człowiek? 3 teorie:
- behawiorystyczna
- koncepcja psychoanalityczna
- poznawcza
II. Koncepcja rozwoju człowieka
Jak rozwi...

Język polski

Porównanie Słownika języka polskiego, red. Doroszewski z Innym słownikiem języka polskiego, red. Bańko

Kiedy słyszymy, że ktoś mówi o słowniku, na myśl przychodzi nam gruba książka, zawierająca odpowiadające sobie słowa z dwóch różnych języków. Dopiero po chwili zastanowienia przypominamy sobie, że istnieją również inne słowniki-...

Język polski

Opracownie językoznawstwa na egzamin u dr Zabrockiego.

Językoznawstwo typologiczne – twierdzenia formułowane w ramach lingwistyki typologicznej związane są z klasyfikacją poszczególnych języków naturalnych. Podstawą tej klasyfikacji jest podobieństwo ze względu na cechy sekundarne: nieuniwe...