Opowiadanie

Noc była ciemna, w oddali widzieliśmy świecące światełko, które stawało się bardziej widoczne. Poszliśmy w jego stronę, kiedy nagle zaczął silnie padać deszcz. Szybko schowaliśmy się w opuszczonej ruinie, by przeczekać burzę. Ulewa nie ustępowała, więc postanowiliśmy zwiedzić opuszczony budynek. Kiedy weszliśmy na górę zauważyliśmy wiszący na ścianie zakurzony zegar, który wskazywał błędną godzinę 23:58, gdyż była dopiero 22.00. Kiedy zmierzaliśmy w stronę wyjścia, zegar wybił godzinę 12.00, a schody zaczęły się prószyć, w związku z czym szybko opuściliśmy budynek udając się do domu. Następnego dnia chcieliśmy jeszcze raz zobaczyć zniszczony dom, ale go tam po prostu nie było. Na miejscu domu było puste pole zarośnięte chwastami i wysokimi trawami. Niedługo później dowiedzieliśmy się, że w wspomnianym miejscu mieścił się dom dziecka, którego konstrukcja budynku zawaliła się. Wszystkie mieszkające w nim osoby zginęły.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Opowiadanie - czym jest opowiadanie, struktura, jak napisać, analiza przykładowych opowiadań.

W słownikach i encyklopediach można odnaleźć definicję opowiadania jako niewielkiego utworu narracyjnego pisanego prozą, o prostej i nie rozbudowanej, zazwyczaj jednowątkowej fabule. Opowiadanie, które zalicza się do gatunku epiki, spokrewn...

Język polski

Jak napisać opowiadanie?

OPOWIADANIE
Opowiadanie stanowi jedną z najczęściej wybieranych przez uczniów form wypracowań. Dzieje się tak dlatego, że uważane jest za formę najłatwiejszą. Na ten pogląd ma wpływ luźna przeważnie struktura tej wypowiedzi...

Język polski

Proszę o pomoc! :( Dokończ opowiadanie :( - opowiadanie powinno być dłuższe, nie musi być bardzo długie (ok. 80 - 100 zdań) może być i dłuższe - opowiadanie powinno być z gatunku fantasy - opowiadanie powinno cechować się licznymi opisami krajobrazu

Proszę o pomoc! :( Dokończ opowiadanie :( - opowiadanie powinno być dłuższe, nie musi być bardzo długie (ok. 80 - 100 zdań) może być i dłuższe - opowiadanie powinno być z gatunku fantasy - opowiadanie powinno cechować się licznymi...

Język polski

Proszę o pomoc! :( Dokończ opowiadanie :( - opowiadanie powinno być dłuższe, nie musi być bardzo długie (ok. 80 - 100 zdań) może być i dłuższe - opowiadanie powinno być z gatunku fantasy - opowiadanie powinno cechować się licznymi opisami krajobrazu

Proszę o pomoc! :( Dokończ opowiadanie :( - opowiadanie powinno być dłuższe, nie musi być bardzo długie (ok. 80 - 100 zdań) może być i dłuższe - opowiadanie powinno być z gatunku fantasy - opowiadanie powinno cechować się licznymi...

Matematyka

w klasie ogłoszono konkurs na najpiękniejsze opowiadanie: Patrycja: Opowiadanie zajęło mi 6 kartek Maciek: A moje opowiadanie zajęło tylko 3 strony. Oblicz, o ile stron dłuższe było opowiadanie Patrycji..

w klasie ogłoszono konkurs na najpiękniejsze opowiadanie: Patrycja: Opowiadanie zajęło mi 6 kartek Maciek: A moje opowiadanie zajęło tylko 3 strony. Oblicz, o ile stron dłuższe było opowiadanie Patrycji.....

Pedagogika

Opowiadanie. Tworzenie opowiadań przez dzieci. O linii i polu narracji.

Opowiadanie jako forma wypowiedzi


Opowiadanie - jednostkowa, fabularna forma wypowiedzi, która przedstawia zdarzenia w ich chronologicznym i przyczynowo- skutkowym powiązaniu.

Rodzaje opowiadania:
1) Odt...