Czy warto czytać książki?

Książka jest ogrodem noszonym w kieszeni ambrą tchnie i miodem. Z skądkolwiek jest rodem, kwiat mądrości pleni. (właściwy temat pracy ale tytół główny to sens cytatu).
Książka jest dokumentem piśmienniczym myśli ludzkiej, w postaci publikacji wielostronicowej o określonej liczbie stron i o trwałym charakterze. Dzisiejsza postać książki wywodzi się od kodeksu, czyli kartek połączonych grzbietem, które wraz z upowszechnieniem pergaminu zastąpiły poprzednią formę dokumentu piśmienniczego, czyli zwój. Dawniej dostęp do książek miały tylko wyższe warstwy społeczeństwa, zdolność czytania była raczej rzadko spotykana. Dzisiaj wszyscy potrafią czytać poza pojedynczymi przypadkami. Niestety większość ludzi tego nie docenia, w tym szczególnie młodzi ludzie, którzy niechętnie sięgają do książek, ponieważ mają Internet, który zawiera wszelkie potrzebne dla nich wiadomości. Internet nigdy nie zastąpi książek. Czytając widomości z niego nie mamy nawet pewności czy są poprawne. Warto czytać książki. Postaram się to udowodnić w poniższych argumentach.
Zacznę od tego, iż książki są źródłem wiedzy z różnych dziedzin. Dzisiaj mamy dostęp do lektur o różnorakiej tematyce. Możemy bez ograniczeń pogłębiać wiedzę o dowolnym temacie, dlatego też książki są skarbnicą wiedzy. Niewątpliwie warto czytać książki ze względu na wiedzę, która możemy zdobyć. To nie tylko skarbnica wiedzy, czytając je możemy zagłębiać się w odległe czasu oraz śmiać się do rozpuku, wybierając komedię.
Kolejnym zagadnieniem jest pogłębianie słownictwa. Czytając książki udoskonalamy swój język i rozszerzamy nasze słownictwo. Z cała pewnością mając większy zasób słów, będziemy w stanie wyrażać swe myśli i uczucia w sposób niebanalny. Słusznie powiedział Tadeusz Breza: „Trzeba czytać, dużo czytać, w przeciwnym razie brak czasem słów i argumentów dla wyłożenia swej myśli”. Osoba oczytane może być dobrym partnerem do rozmowy na różnorakie tematy. Wąski zasób słownictwa może spowodować, że otoczenie nas uzna za zwykłego „prostaka”. Wysławiając się pięknym językiem pokazujemy innym, że nie należymy do osób prymitywnych.
Na koniec zwrócę uwagę na książki Fantasy oraz rożnego rodzaju przygodowe. Lektury tego typu pogłębiają naszą wyobraźnie, jednak nie zawsze tak jest. Po przeczytaniu chociaż kilku książek opisujących jakąś akcję jesteśmy w stanie jednocześnie wyobrażać daną scenę sobie. Jako przykład chciałbym podać książkę pod tytułem: „Harry Potter” autor J.K. Rowling. Jest to, co prawda książka niezbyt bogata w rozbudowane słownictwo, ani nie zawierająca pouczających i mądrych treści, lecz jest książką która rozwija wyobraźnię. Należy do typu książek, które są raczej nastawione na zysk, ale nie da się zaprzeczyć stwierdzeniu, iż magiczny świat „Harrego Pottera” może być fundamentem dla wyobraźni. Poruszę również temat książek z literatury pięknej takich jak „Pan Tadeusz”. Są raczej dla osób bardziej dojrzałych, ponieważ są napisane językiem poważnym i pięknym, niezrozumiałym dla osób posiadający niezbyt rozległa wiedzę i niezbyt oczytanych.
Osobiście Lubię czytać książki i mam nadzieje, że ta rozprawka zachęci innych również do czytania. Czytając książki zdobywamy intelektualną przewagę nad innymi i możliwość chwilowego oderwania się od rzeczywistości. Dochodzę do wniosku, że książki odgrywają w naszym życiu wielką rolę. Myślę, że podałem trafne argumenty iż warto czytać książki.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Czy warto czytać książki??

Czy warto czytać książki?

Piszę te rozprawkę, gdyż jestem zdania, że warto czytać książki i postaram się przedstawić korzyści, jakie płyną z czytania, aby przekonać do niego innych.
Uważam, że warto czytać książki,...

Język polski

Czy warto czytać książki?

Tematem moich rozważań będzie prośba odpowiedzi na pytanie „Czy warto czytać książki?”. Moim skromnym zdaniem twierdze, że warto czytać książki. W przytoczonych przeze mnie argumentach spróbuje udowodnić moja tezę.
Pierwszym do...

Język polski

Czy warto czytać książki? - rozprawka

W dawnych czasach książki czytali tylko wielcy uczeni, władcy i zakonnicy. Osoby ubogie nie miały dostępu do nich, ponieważ były bardzo drogie, a oni nie mieli ani pieniędzy, ani nie potrafili czytać. Dziś, kiedy do woli możemy pogrąża...

Język polski

Czy warto czytać książki? - jak napisać rozprawkę

I - Wstęp
Postawienie tezy: (tego nie piszemy - techniczne/pomocne)
Czy warto czytać książki?
Książki towarzyszą nam od dzieciństwa. Każdy, kto umie czytać, przeczytał przynajmniej kilka książek w swoim życiu. Jedni czytaj...

Język polski

Czy warto czytać książki? rozprawka

Tematem moich rozważań będzie próba odpowiedzi na pytanie, czy warto czytać książki? Uważam, że warto. Argumentów potwierdzających moje zdanie jest wiele.

Pierwszym i najważniejszym argumentem jest fakt, że czytając wzbogacam...

Język polski

Czy warto czytać książki?

Czy warto czytać książki?

Książka jest wielkim przyjacielem człowieka.
Moim zdaniem z całą pewnością warto czytać książki. Na potwierdzenie mojego zdania postaram się przytoczyć kilka przykładów, dzięki którym mam na...