Geomechanika

Geomechanika

Badanie wytrzymałości skał na rozciąganie

1. WSTĘP TEORETYCZNY:
Istnieje wiele metod oznaczenia wytrzymałości skał na rozciąganie. Na zajęciach mieliśmy do czynienia z metodą zginania beleczki, którą dr inż. Tomiczek w swojej publikacji opisuje w następujący sposób „Dla ...

Geomechanika

Oznaczenie wytrzymałości granicznej próbek skalnych na jednoosiowe ściskanie i rozciąganie metodą brazylijską

Celem przeprowadzonego ćwiczenia było oznaczenie wytrzymałości granicznej próbek skalnych na jednoosiowe ściskanie i rozciąganie metodą brazylijską.
Do przeprowadzenia doświadczenia, wykorzystano cztery walcowe próbki piaskowca bardzo...

Geomechanika

Wyznaczenie parametrów charakteryzujących ściśliwość gruntów.

Wysokość pierścienia edometrycznego - h = 20 [mm]
Średnica pierścienia edometrycznego - d = 65 [mm]
Średni ciężar w stanie naturalnym - G = 1,0548 [N]
Ciężar właściwy skały - w =
[kN/m3]
Rodzaj badanej skały –...

Geomechanika

Określenie wskaźnika naturalnej skłonności skały do gromadzenia energii sprężystej (WE) oraz potencjalnej energii odkształcenia sprężystego (PES)

1. Cel ćwiczenia

Celem przeprowadzonego ćwiczenia było określenie wskaźnika naturalnej skłonności skały do gromadzenia energii sprężystej (WE) oraz potencjalnej energii odkształcenia sprężystego (PES) na podstawie próby obcią...

Geomechanika

Hipotezy oraz warunki wytrzymałościowe (ściąga)

Warunek wytrzymałościowy-jest to równanie, które wiąże ze sobą składowe tensora naprężenia na granicy wytrzymałości. A(б1^2+б2^2+б3^2)+B(б1+б2+б3)+C[(б1-б2)^2+{б2-б1)^2+(б3-б1)^2)]+D=0 Hipoteza-teoria, która tłumaczy przycz...

Geomechanika

Mechanika górotworu (podstawowe pojęcia) zakres Politechniki Śląskiej

Górnotwór- przypowierzchniowa część skorupy ziemskiej, w której prowadzone są roboty górnicze, wiertniczne lub budowlane, lub która poddana jest inżynieryjnej działalności czł♣owieka. Mechanika- zajmuje się siłami, które działają...