Górnictwo

Górnictwo

Praca dyplomowa (Praca Inżynierska) - kierunek górniczy

SPIS TREŚCI

1. Cele Pracy .....................................................................................................3
2. Wstęp?????..............................................................................................

Górnictwo

Pomiar orientacyjny, libella , przebitki poziome.

Pomiary orientacyjne ? Mają na celu nawiązanie pomiarów dołowych do przyjętego na powierzchni ukł. Współrzędnych. Dokładność tych pomiarów zależy przede wszystkim od dokładności przeniesienia do kopalni kierunku.
3 sposoby poł�...

Górnictwo

Symbole górnicze

Stopnie górnicze

Dziennik Ustaw Nr. 181 z dnia 29 września 2003 r. Stanowiska służbowe, stopnie górnicze, wzory mundurów górniczych i honorowa szpada górnicza.
Aspirant górniczy – uczeń szkoły górniczej
I, II i III st...

Górnictwo

Historia górnictwa - zagadnienia


1. Czym różniło się żelazo „kamień niebiański” od zwykłego żelaza.
Niklem.
2.
Gdzie znajdował się największy „historyczny” ośrodek metalurgii żelaza na ziemiach polskich. Staropolski Okręg Przemysłowy koło ...

Górnictwo

Regulamin pracy

W zalćzniku opisany został regulamin i wyciągnieta esencja najważniejszych punktów ów regulaminu...

Górnictwo

Magnum Stal Górnictwo solne w Wieliczce i Bochni

Najstarsze zapiski o górnictwie solnym w Polsce
1. Nadania Bolesława Chrobrego dla klasztoru tynieckiego zapisane w dyplomie z roku 1105 r. 2. Przywilej Kazimierza I z roku 1044 „magnum sal alias vieliczka” 3. Dyplom tyniecki z roku 104...

Górnictwo

Ogólny opis kopalni KWK Rydułtowy Anna - pokład 703/1 rejon E1

3. Ogólny opis kopalni
Kopalnia ?Rydułtowy ? Anna? należy do najstarszych zakładów wydobywczych na Górnym Śląsku, posiada ponad 200-letnie tradycje górnicze. Składa się z trzech połączonych kopalń: ?Rydułtowy? ?Ignacy? i ?Anna?....

Górnictwo

Czynniki wpływające na zgniatanie obudowy i zmniejszenie przekroju wyrobisk oraz Roboty przygotowawcze i rozcinka do systemu ścianowego w pokładach metanowych.

Czynniki wpływające na zgniatanie obudowy i zmniejszenie przekroju wyrobisk.
Tąpania - jest dynamicznym rozładowaniem energii potencjalnej sprężystości skał połączone z wyrzuceniem materiału skalnego do wyrobiska, lub zniszczeniem je...

Górnictwo

Technika eksploatacji złóż - Ściąga Zagadnienia

Górotwór-To wszystkie wytwory skalne powstałe w skorupie ziemskiej.
Mechanika górotworu-nauka zajmująca się obserwacją i pomiarami ciśnienia górotworu i ich skutków w wyrobiskach.
Ciśnienie górotworu- to siły nacisku na pusty ob...

Górnictwo

Serdeczna Prośba

Wielodzietna rodzina siedmio osobowa , w trudnej sytuacji ( jestem bezrobotny , bez prawa do zasiłku , żyjemy z pracy dorywczej) , prosi o pomoc w opłacie czynszu , choć częściowo, każda nawet najmniejsza kwota będzie bardzo , bardzo pomocna...

Górnictwo

Obudowa korytarzowa wyrobisk górniczych

Obudowa wyrobisk korytarzowych

Obudowa górnicza -konstrukcja, urządzenie lub zespoł urządzeń zabudowanych w wyrobisku do zabezpieczenia wyrobiska przed skutkami ciśnienia górotworu.
Głównym zadaniem obudowy jest zapewmiemie w...

Górnictwo

Pobieranie prób powietrza kopalnianego do analizy chemicznej

Skład powietrza kopalnianego ulega zmianom na skutek oddychania ludzkiego, stałego acz powolnego utleniania się węgla i substancji organicznych, wydzielania się różnych gazów ze skał, wykonywania robót pszczelniczych, parowania wody i unos...

Górnictwo

Klasyfikacja złóż oraz ich podział

KLASYFIKACJA ZŁÓŻ
Ze względu na rodzaj kopaliny użytecznej dzieli się złoża na złoża surowców:
• skalnych (bazaltu, porfiru, granitu, piaskowca itd.),
• hutniczych (rud miedzi, żelaza, cynku i ołowiu oraz topników używ...