Podstawy produkcji zwierzęcej

Podstawy produkcji zwierzęcej

Standardy utrzymania kur niosek w chowie intensywnym

System intensywny charakteryzuje się dużą koncentracją jednego gatunku ptaków chowanych wyłącznie w specjalistycznych pomieszczeniach. Są to zazwyczaj budynki bezokienne, dzięki czemu można stosować programy oświetlenia. Posiadają one z...

Podstawy produkcji zwierzęcej

Dój krów

Sposoby pozyskiwania mleka i zasady prawidłowego przeprowadzania doju krów

Wydajność krów i stan ich zdrowia uzależnione są w znacznym stopniu od prawidłowego przeprowadzenia doju. Dój oraz postępowanie z mlekiem po doju, a więc ...

Podstawy produkcji zwierzęcej

Racjonalne żywienie w aspekcie anatomicznych i fizjologicznych potrzeb zwierząt

1. Znaczenie żywienia zwierząt

Organizm zwierzęcy zużywa stale duże ilości energii, których źródłem jest pokarm spożywany przez zwierzę, dlatego głównym warunkiem zwiększenia wydajności zwierząt jest prawidłowe żywienie....

Podstawy produkcji zwierzęcej

Scharateryzuj rodzaje uprzęży i zaprzęgów

UPRZĄŻ-to ubiór zwierzęcia pociągowego, głównie konia, stanowiący element zaprzęgu, składa się z części: ciągnących, wstrzymujących, kierujących i łączących.
Uprząż może być jednokonna lub wielokonna, chomątowa lub szor...

Podstawy produkcji zwierzęcej

Konie

SPIS TREŚCI

WSTĘP.......................................................... 3

ROZDZIAŁ I
PODSTAWOWE INFORMACJE O KONIACH
1.1 Historia Pochodzenia Koni.........................................................................

Podstawy produkcji zwierzęcej

Scharakteryzuj rasy mięsne owiec

W grupie zwierząt gospodarskich owce występują prawie tak często jak bydło. Owce dobrze adoptują się do różnych warunków klimatycznych i geograficznych. Znaleźć je można od wybrzeży aż po wysokie partie górskie.
ILE DE FRANCE

Podstawy produkcji zwierzęcej

Charakterystyka pasz

Podział pasz


Ze względu na koncentrację składników odżywczych:
- Pasze treściwe - zawierają w 1 kg paszy, co najmniej 0,8 jednostek owsianych (ziarna zbóż, nasiona roślin strączkowych, otręby pszenne, śruty po...