Fizyka

Czy w Polsce powinny być reaktory jądrowe?

Moim zdaniem, budowa elektrowni jądrowej w Polsce jest nieopłacalna i niebezpieczna dla zdrowia.
Moja opinia nie jest bezpodstawna, ponieważ wiadomo, że Polska jest bardzo bogata w złoża węgla. Szacuję się,
że posiadamy aż 4% zaso...

Język polski

Zastanow sie co dla ciebie oznacza szczescie.Jakie wartosci uwazasz za niezbedne do jego osiagniecia?Czy twoje rozumienie szczescia jest podobne do sposobu w jaki te kategorie pojmowali antyczni medrcy i ich literaccy spadkobiercy?

Na ziemi zyje ponad 6 milionow ludzi i tyl samo odcieni szczescia na tej planecie. Wystarczy spytac kogokolwiek, co to jest szczescie? Czy byl lub jest szczesliwy?Nie wszyscy umieja od razu odpowiedziec na te pytania. Dopiero po dluzszej chwili zast...

Język polski

Pytanie o sens cierpienia w literaturze polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach

Pytanie o sens cierpienia można zadać matce, ojcu, mędrcowi, uczonemu, kapłanowi. Każdy będzie próbował na nie sformułować odpowiedź. To pytanie można zadać światu, losowi, nauce, historii, doświadczeniu ludzkiemu, lecz prawdziwym adr...

Prawo

Pojęcia do powtórzenia. Pytania i odpowiedzi.

1. Scharakteryzuj pojęcie prawa – zespół norm wydanych lub usankcjonowanych przez państwo i zagwarantowanych przymusem państwowym.
Cechy prawa:
a) społeczny charakter - wyraża wartości i potrzeby o szerszym lub węższym zasięgu s...

Historia

Kryzys europejskiego parlamentaryzmu

FASZYZM WE WŁOSZECH
Sytuacja po I w. ś.:
bezrobocie chaos inflacja
zniszczenia Benito Mussolini – w 1919r. powołał do życia organizację: Włoskie Związki Kombatanckie (Fasci Italiani di Combattimento) zrzeszający byłych niezad...

Filozofia

Czy mędrzec stoicki może być wzorcem osobowym dla współczesnego człowieka?

Czy mędrzec stoicki może być wzorcem osobowym dla współczesnego człowieka?

Filozofia stoicka powstała w III w. p.n.e. w Atenach. Twórcą i założycielem szkoły stoickiej był Zenon z Kition (ok. 336-264). Do ostatecznej formy dop...

Język polski

Dwa obrazy piekła - dwa sposoby mówienia o nim. Dante i Rabelais (analiza porównawcza)

Wyobrażenie piekła i życia po śmierci zmieniało się na przestrzeni epok. Ludzie średniowiecza nieustannie poszukiwali odpowiedzi na pytanie „ubi sunt?” . Zastanawiali się, czy istnieje życie pozagrobowe oraz próbowali wykreować wizeru...

Język polski

Tadeusz Borowski - nihilista czy moralista? Przedstaw swoją opinię, ustosunkowując się do wypowiedzi G. Herlinga-Grudzińskiego i T. Drewnowskiego.

Tadeusz Borowski, polski poeta, publicysta i prozaik, urodził się wkrótce po I wojnie światowej, zmarł w kilka lat po zakończeniu drugiej. Był więźniem dwóch niemieckich obozów koncentracyjnych - Auschwitz oraz Dachnau, z pobytu w któryc...

Pedagogika

Rozwój społeczny

Rozwój społeczny-jest to trwający przez całe życie proces nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do udziału w życiu społecznym.
Ad.2. Rozwój wybranych kompetencji społecznych:
a) Adekwatnego spostrzegania ludzi- ludzie w spo...

Język polski

"Ty sam sobie zatratą"- wybór i wina w "Królu Edypie"

Mając w ręku niepozorną, cienką książeczkę z wypisanym na niej tytułem, brzmiącym ,,Król Edyp? ze znudzeniem wywracamy oczami. Kolejna zmora licealistów, antyczna sztuka wywodząca się ze starożytnej Grecji, którą nie wiadomo dlaczego...

Język polski

Czy idea Igancego Krasickiego - "Świat poprawiać - zuchwałe rzemiosło" powinni podjąć ludzie żyjący współcześnie?

W mojej pracy postaram się odpowiedzieć na pytanie i uzasadnić. Czy idea Ignacego Krasickiego - "Świat poprawiać - zuchwałe rzemiosło" powinni podjąć ludzie żyjący współcześnie? Na to pytanie odpowiadam twierdząco. Te słowa...

Religia

Streszczona biografia bł. JUli Rodzińskiej

Siostra Julia Stanisława Rodzińska urodziła się 16marca 1899roku w Nawojowej koło Nowego Sącza w diecezji Tarnowskiej.W wieku 8 lat straciła matkę,a gdy miała 10lat zmarł jej ojciec.Wychowaniem jej i młodszej jej siostry Janiny zajęły s...

Prawo karne

Prawo Karne - notatki z wykładu

Prawo karne – to zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej

Podział prawa karnego:
Prawo karne materialne – zespół przepisów prawnych ...

Pedagogika

Temat: Doskonalimy nasze zmysły - węch. Konspekt zajęć rewalidacyjno- wychowawczych przeznaczony jest dla nauczycieli pracujących z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu znacznym i głębokim.

KONSPEKT ZAJĘĆ REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYCH
Konspekt zajęć rewalidacyjno- wychowawczych przeznaczony jest dla nauczycieli pracujących z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu znacznym i głębokim
Autor: mgr Katarzyna Wilk
<...

Wiedza o społeczeństwie

Terroryzm islamski – cele, metody przeciwdziałania. Postawy moralne wobec zjawiska.

Aby zrozumieć, czym jest islam, należy sięgnąć do historii powstania. Religia islamu zrodziła się w VI wieku na półwyspie arabskim. Spośród innych religii wyróżnia się tym, że obok nakazów ściśle religijnych, zawiera normy moralne ...

Biologia

Trzesienie Ziemi w Polsce

Dwie fale wstrząsów o sile 4,5 - 5 stopni w skali Richtera nawiedziły 21 września północno-wschodnią Polskę i nadbałtyckie rejony obwodu kaliningradzkiego. Ziemia zatrzęsła się także na Litwie i Białorusi. Pierwsza fala wstrząsów prz...

Język polski

Rola tytułu literackiego na wybranych przykładach

Rola tytułu literackiego na wybranych przykładach
Tytuł (wg "Słownika terminów literackich") to nazwa nadana dziełu przez jego autora, stanowiąca integralną część tekstu dzieła i będąca pierwszym wyodrębnionym w nim odcinkiem. Je...

Język polski

Recenzja dramatu Sofoklesa "Antygona".

Na początku września przeczytałąm tragedię Sofoklesa pt.:"Antygona". Jest to odmiana dramatu, która powstała w Vwieku p.n.e, a więc bardzo popularna. Jest to świetna książka, która wykorzystuje temat z mitu o rodzie Labdakidów...

Język polski

Romantyczne drogi ku wolności Ojczyzny. Omów na wybranych przykładach.

Epoka romantyzmu to okres wytężonej pracy na rzecz zachowania tożsamości narodowej Polaków. Poddawani polityce germanizacji i rusyfikacji Polacy potrzebowali takich twórców jak Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki, którzy swoją twórczości...

Biologia

Ewolucjonizm

Dowodami ewolucji nazywamy fakty z różnych dziedzin nauk biologicznych, przemawiające za słusznością ewolucji.
Dowody bezpośrednie.
Są to dowody, które świadczą o przebiegu ewolucji bezpośrednio. Takimi dowodami są dane paleont...

Podstawy przedsiębiorczości

Podatek od dochodów kapitałowych ( podatek belki )

Podatek od dochodów kapitałowych
- reguluje go ustawa z dnia 26 lipca 1991r. Art. 30a, 30b.

Podatek od dochodów kapitałowych to jedno ze ?świadczeń pieniężnych o charakterze przymusowym, bezzwrotnym, nieodpłatnym i ogólnym, p...

Wiedza o społeczeństwie

Młodzi obywatele w Unii Europejskiej. Moje nadzieje i obawy.

Powstanie Unii Europejskiej jest rezultatem ponad 41 lat zacieśniania integracji między państwami europejskimi - procesu, który rozpoczął się w 1951r. między 6 państwami: Niemcami, Francją, Holandią, Belgią, Luksemburgiem i Włochami. Wt...

Pedagogika

Geneza i rozwój systemu resocjalizacji nieletnich

Geneza i rozwój systemu resocjalizacji nieletnich

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. na terenach byłych zaborów obowiązywały trzy odrębne kodeksy karne: Austriacki z 1852 r., niemiecki z 1871 r. i rosyjski z 1903 ...

Biologia

Kiła, syfilis

Kiła, syfilis, choroba weneryczna wywołana przez infekcję krętkiem bladym (Spirochaeta pallida, Treponema pallidum), szerząca się głównie drogą kontaktu płciowego (tzw. kiła nabyta, choroby weneryczne) lub przez przeniesienie zakażenia z...

Socjologia

Seksoholizm i turystyka seksualna

Uzależnienie jest zjawiskiem powszechnym polegającym głównie na nałogowym regulowaniu uczuć poprzez zażywanie różnych środków chemicznych lub stosowaniu nałogowych zachowań. Do uzależnienia prowadzi wiele dróg jednocześnie, biorą w ...