Biologia

Dioksyny

Dioksyny należą do grupy chlorowanych węglowodorów aromatycznych. Ich szkodliwe działanie polega głównie na zakłóceniu funkcji wydzielania wewnętrznego hormonów sterydowych, co skutkuje obniżeniem płodności, trudnościom w zachodzeniu ...

Biologia

Oddychanie tlenowe i beztlenowe krótkie porównanie pod względem substratów, produktów, ilości tworzonego ATP i miejsca przebiegu procesu.

Porównaj oddychanie tlenowe i beztlenowe pod względem substratów, produktów, ilości tworzonego ATP i miejsca przebiegu procesu.

Oddychanie tlenowe zachodzi w trzecim etapie czyli w transportowaniu elektronów w łańcuchach oddechowych...

Psychologia

Psychologia,osobowość,inteligencja,agresja,myślenie itp.

Osobowość- centralny system regulacji czynności (zachowań ) człowieka. Jeszcze do niedawna dominująca była koncepcja traktująca osobowość jako zespół cech. Cechy stanowiły trwałe własności danej osoby.
TRZY WARSTWY OSOBOWOŚCI ...

Historia

Ustrój Aten i Sparty.

Ustrój starożytnych Aten i Sparty


Ustroje Aten i Sparty, początkowo nie wykazywały wielu różnic, z biegiem czasu w wyniku reform politycznych i społecznych stawały się coraz bardziej zróżnicowane. Należy zaznaczyć, że w ...

Ekonomia

Bank centralny

Bank centralny


Bank centralny – jest instytucją publiczną, która w imieniu państwa prowadzi politykę pieniężną.
Bank centralny sprawuje 4 zasadnicze funkcje:

1. Kontroluje ilość pieniądza w obiegu (podaż pie...

Psychologia

Psycholingwistyka

Psycholingwistyka

Psycholingwistyka jest dziedziną nauki z pogranicza psychologii i lingwistyki. Jej przedmiot stanowi badanie językowego funkcjonowania człowieka w aspekcie wpływu czynników psychologicznych. Funkcjonowanie językowe o...

Język polski

Podanie o ułaskawienie Antygony

Teby, 27.04.59 rok
Lud Teb


Podanie z prośbą o ułaskawienie Antygony


Wielki, potężny i sprawiedliwy Kreonie!


My – poddani Tobie, zamieszkujący nasze rodzinne miasto Teby, prosimy Ciebie, o zlitowa...

Finanse i bankowość

Charakterystyka systemu podatkowego

Spis treści:

1. Pojęcie, funkcje i zasady podatkowe???????????????????2
1.1. Pojecie podatku ???????????????????????.2
1.2. Funkcje podatków ??????????????????????.2
1.3. Zasady podatkowe ??????????????????????3
2. Techni...

Język polski

Wizja końcowej sceny "Nie-Boskiej komedii".

Objaśnij wizję w końcowej Scenie Nie-Boskiej Komedii Zygmunta Krasickiego, jako konkluzję dyskusji toczonej w całym dramacie

„Nie-Boska Komedia” Zygmunta Krasickiego jest dramatem nawiązującym do „Boskiej Komedii” Dantego, uk...

Język polski

Streszczenie "Kamizelki" Bolesława Prusa.

Nowela „Kamizelka” opowiada o historii narratora, opowiadanej przez niego samego. Główny bohater popada w ciężką chorobę i kiedy w końcu to zauważa, postanawia sprawdzić, czy aby i jego żona jest tego samego zdania co on. Jak się pó...

Pedagogika

Podstawy prawne i organizacja oświaty

1. Umowa o pracę.
Nauczyciel jest zatrudniony na podstawie Karty Nauczyciela. Umowa o pracę powinna zawierać:
-data podpisania umowy
-kiedy została zawarta
-pomiędzy kim została zawarta
-nazwa szkoły z adresem jej siedzib...

Pielęgniarstwo i Nauka o Zdrowiu

Pielęgnowanie w cukrzycy. Stosowanie Insuliny

Cukrzyca jest chorobą przewlekłą polegającą na zaburzeniach przemiany materii, które powstały na skutek pierwotnego lub wtórnego braku insuliny i zachwianej równowagi hormonalnej.
Objawy : Nadmierne pragnienie, wielomocz, cukromocz, ucz...

Pedagogika

Nauczyciel zawód...! a nie powołanie

Jednym z niezbędnych elementów życia w zorganizowanym społeczeństwie jest praca. Jej efekty pozwalają na elementarny sposób przetrwania,przeżycia, samorealizacji.
Ja dziś w swojej pracy będę omawiała zawód-nauczyciel.Na wstepie pra...

Administracja

Sytuacja rodzin posiadających dziecko niepełnosprawne

Aby dokładnie omówić temat podjętej przeze mnie pracy należy rozpocząć od wyjaśnienia podstawowych pojęć, którymi będę się posługiwać w tej pracy. Najważniejszym pojęciem jest niepełnosprawność. Jest to stan osób, które na wsk...

Pedagogika

Zadania ośrodka pomocy społecznej

Pomoc społeczna polega w szczególności na:
1. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
2. pracy socjalnej;
3. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4. analizie i ocenie zjawisk rodzącyc...

Język polski

Charakterystyka Wielkiej Gilly.

Chciałabym opisać wam Gilly. Jest bohaterką powieści Katherine Paterson ,,Wielka Gilly”. Naprawdę nazywała się Galadriel Hopkins. Miała jedenaście lat. Była sierotą, wychowywała się w domach zastępczych. Jej opiekunką była pani Tro...

Język polski

"Antygona" streszczenie.

Antygona (streszczenie + notatki)
Początek tragedii związany jest z kultem Dionizosa, boga winnej latorośli. Co roku odbywały się uroczystości w trakcie których wykonywano chóralną pieśń zwaną dytyrambem. Początkowo ją improwizowan...

Język polski

Cierpienia młodego Wertera jako prezentacja uczuć bohatera romantycznego.

Utwór ?Cierpienia młodego Wertera? ma cechy powieści epistolarnej. Składa się z listów Wertera do swojego przyjaciela, przez to świat przedstawiony jest z jego punktu widzenia. Nacisk położony jest na prezentację uczuć bohatera. Listy z 1...

Polityka

Pomoc Postpenitencjarna - praca socjalna z osobami opuszczającymi Zakład Karny

Praca socjalna z osobami opuszczającymi Zakłady KarnePraca socjalna z osobami skazanymi, które przygotowywują się do opuszczenia Zakładów Karnych jest bardzo ważna dla całego społeczeństwa. Decyduje o pierwszym okresi...

Biologia

Doping w sporcie

DOPING [ang.]:
1) Zachęcanie zawodników do aktywniejszej walki sport. oklaskami, okrzykami, śpiewem;
2) podwyższenie wydolności psychofiz. zawodnika za pomocą metod isubstancji farm., uznanych przez Komisję Med. MKOl za dopingowe; f...

Prawo

Rozwiązanie stosunku pracy

Obszerne opracowania, wg podręcznikapod redakcją H.Szurgacza + kazusy + Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

USTANIE STOSUNKU PRACY (wg H.S...

Materiałoznawstwo

Podstawy procesu uplastyczniania.

Podstawy procesu uplastyczniania
Jednym z podstawowych problemów występujących w przetwórstwie jest uplastycznianie polimerów.
Jest to proces przemian tworzywa wyjściowego ze stanu stałego (wysoko -elastycznym, lepko - sprężysty) na...

Język polski

Obraz Szatana w literaturze. Omów rolę tego motywu odwołując się do wybranych utworów różnych epok.


Diabeł i jego niecne uczynki to motyw popularny i często adaptowany na potrzeby artystów i filozofów. Szczególnie fascynuje tajemnica, która wiąże się z osobą władcy ciemności. W potocznym rozumieniu szatan postrzegany jest jako spr...

Kosmetologia

Pielęgnacja dłoni i paznokci

Piękne, długie, zdrowe paznokcie, aksamitna delikatna skóra to marzenie niejednej kobiety. Wypielęgnowana dłoń i piękne paznokcie to część naszej urody i kobiecości bez względu na wiek. dzisiejszych czasach także na mężczyznach spoczy...

Historia wychowania

Poglądy pedagogiczne Jędrzeja Śniadeckiego

POGLĄDY PEDAGOGICZNE JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO

Jędrzej Śniadecki(1768-1838) biolog, filozof, doktor medycyny, publicysta polski.
Pragnął on zwrócić uwagę wszystkich zainteresowanych na niebezpieczeństwo grożące dzieciom z takie...