Jak wyglądało zycie Polaków pod okupacją a) Niemiecką b) Radziecką proszę jak najszybciej :( PILNE :( daje naj

Jak wyglądało zycie Polaków pod okupacją a) Niemiecką b) Radziecką proszę jak najszybciej :( PILNE :( daje naj
Odpowiedź

A) Niemiecka: - liczne deportacje Polaków z terenów wcielonych do Rzeszy - likwidacja polskiej inteligencji - np. Sonderaktion Krakau, w której to uwięziono prawie 200 nauczycieli akademickich, a później wywieziono ich do obozów koncentracyjnych - stosowanie terroru - mamy łapanki ludności cywilnej - liczne akty rozstrzelań - zsyłanie na przymusowe roboty do Niemiec - mamy tworzenie tzw. Volkslist,  których celem był podział społeczeństwa, aby zniszczyć jedność w społeczeństwie - Polaków traktowano jako zwykłą siłę roboczą - mamy także zmiany o charakterze administracyjnym(powstanie Generalnego Gubernatorstwa czy też powstanie komisariatów Rzeszy) - stosowanie cenzury B) Radziecka: - wydawanie nowego obywatelstwa - mordy na jeńcach wojennych oraz polskich oficerach (Katyń) - zakaz nauki religii - walki z inteligencją - nacjonalizacja przemysłu - walka z duchowieństwem (represje na duchownych) - deportacje w głąb Rosji (Syberia) oraz do Kazachstanu - kwestie administracyjne - inkorporowanie terenów wschodnich - konfiskaty majątków - grabież dzieł polskiej kultury - Polacy zostali pozbawieni własności prywatnej - inwigilacja polityczna - terror - propaganda ideologiczna  - próba wynarodowienia Polaków

Dodaj swoją odpowiedź