CV Jana Kochanowskiego

CV

Dane osobowe:
Imię i Nazwisko: Jan Kochanowski
Adres Zamieszkania: Czarnolas
Telefon kontaktowy: 312-34-326-643

Informacje osobiste:
Data i miejsce urodzenia, wiek: 1530r. Sycyno koło Radomia, 42 lat
Stan cywilny: żonaty
Stan rodzinny: dwoje dzieci
Narodowość: polska
Rodzice: Anna Białaczowski i Piotr Kochanowski

Cel: uzyskanie posady sekretarza osobistego Jana Zaamoyskiego

Wykształcenie:
1544-1549 studia w Akademii Krakowskiej na wydziale Sztuk Wyzwolonych
1551-1552 studia na uniwersytecie w Królewcu
1552-1557 studia na uniwersytecie w Padwie

Zatrudnienie:
Kancelaria Królewska w Krakowie, sekretarz i dworzanin (1563/1564)

Znajomość języków obcych:
Język łaciński-biegły w mowie i w piśmie
Język grecki-biegły w mowie i w piśmie

Osiągnięcia:
Dorobek pisarski:
• „Zuzanna\\\" (1562),
• „Odprawy posłów greckich”,
• „Szachy\\\",
• „Zgoda\\\" (1564),
• „Satyra\\\" albo „Dziki Mąż\\\" (1564),
• „Pieśni\\\" (1586),
• „Psałterz Dawidów\\\" (1579).

Zainteresowania:
Uczestnictwo w życiu społecznym, literatura starożytna,poezja.


Data: ................... podpis: …………………………….....w załączniku gotowiec ze zdjęciem :P

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Koncepcja życia szczęśliwego według Jana Kochanowskiego

Wzorce osobowe renesansu
Literatura renesansowa nie stworzyła osobowych ideałów, w jakie obfituje literatura średniowiecza. Natomiast to literatura towarzyszyła człowiekowi w życiu, ukazywała różne modele zgodne z duchem czasu, częst...

Język polski

Tradycja antyczna w twórczości Jana Kochanowskiego.

Szukając tradycji antycznych w twórczości czarnoleskiego poety, musimy sięgnąć głębiej niż do widocznych w tekście utworów, motywów wyjętych z mitologii. Musimy sobie uświadomić, że twórczość ta skrywa przed nami swe intrygujące ...

Język polski

Fraszki o fraszkach Jana Kochanowskiego.

„Z żadnej innej księgi nie możemy zaczerpnąć tak wiele czy to wartościowego języka, czy to szacownej wiedzy o ludzkich postępkach, a także zwyczajach i życiu samym. Tak wielka jest w niej różnorodność, tak wielkie bogactwo imion i sp...

Język polski

Wizyta w Czarnolesie na podst. utworów Jana Kochanowskiego.

Temat: "Moja wizyta w Czarnolesie"


PLAN:
I Wstęp:
1. Przybycie do Czarnolasu, pierwsze wrażenia, gospodarze domu.
2. Spokojne Życie na wsi ("Pieśń świętojańska o Sobótce").
II Rozwinięcie:<...

Język polski

Różnorodność tematów w pieśniach Jana Kochanowskiego. Dokonaj analizy wybranych przez siebie pieśni.

Idea renesansu opierała się na sławieniu wielkości i miłosierdzia Boga. Ówcześni artyści starali się ukazywać w swoich dziełach wszelką doskonałość, płynącą z rąk Bożych. Dążyli też do tego, aby w jakiś, może nie do końca b...

Język polski

O życiu, Bogu, śmierci i ojczyźnie na podstawie utworów Jana Kochanowskiego.

Jan Kochanowski – poeta wierzący w Boga, czy ateista? Człowiek kierujący się stoickimi i epikurejskimi ideami życia, czy może pesymista? Co sądzi o Bogu , życiu i śmierci i czy jego poglądy na te tematy nie uległy całkowitej przemianie...