Poezja to

Poezja to część literatury pięknej obejmująca utwory wierszowane w odróżnieniu od prozy

Niektóre utwory liryczne pisane są wierszem białym-bez rymowym

W wielu wierszach rymowanych mamy następujące rymy:
a) dokładne (pachniała - biała)
b) jeśli powtarzają się podobne, ale nieidentyczne, to takie rymy nazywamy niedokładnymi (chłopięcy-więcy)
c) układy rymów mogą być parzyste (aabb) przeplatane (abab) okalające (abba)

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Jaka powinna być poezja według Horacego - pogląd na istotę i rolę poezji w "Dziadach" cz. III, "Kordianie" i "Nie-boskiej komedii".

Plan:

I. Jaka powinna być poezja według Horacego.
II.„Dziady” cz.III
1.Celem poezji jest ukojenie bólu a poety cierpieniem.
2.Poezja sprawia, że poeta staje się samowystarczalny twórczo.
3.Poezja może być trag...

Język polski

Poezja Różewicza rozważa problem życia po apokalipsie spełnionej

Poezja Różewicza rozważa problem życia po apokalipsie spełnionej; czy możliwy jest powrót do normalności, co się zmieniło?
"Lament" - podmiotem lirycznym człowiek, który przeżył wojnę, zdegradowała jego psychikę, nie c...

Język polski

Czy poezja jest przekleństwem? Rola poezji w "Nie-Boskiej komedii" Z. Krasińskiego.

W „Nie – boskiej komedii” dostrzec można dwa oblicza poezji: poezja dająca piękno i poezja dająca ból, wyzwalająca cierpienia. Wymiar tego pierwszego ogranicza się jednak tylko do złudzeń, potęgowanych przez piękno słowa. Drugie za...

Język polski

Dwudziestolecie międzywojenne. Poezja - omówienie, przykłady.

Awangarda francuska: ogół dążeń, zjawisk i kierunków artystycznych, dla których można wskazać wspólne cechy:
- sprzeciw wobec istniejącej literatury, przyjętych form, tematów,
- odrzucenie tradycji (nie negacja)
- bunt obe...

Język polski

Poezja i poeta w twórczości Różewicza.

Twórczość Różewicza można podzielić na dwa etapy. Do lat sześćdziesiątych XX wieku pisał on wiersze o tematyce wojennej. Drugi etap to poezja moralizatorska, traktująca o sprawach współczesnych.

W wierszu "Ocalony" ...

Język polski

Poezja śpiewana - popularyzacja czy deformacja literatury

AP
Gdańsk
Temat:
Poezja śpiewana – popularyzacja czy degradacja literatury? Na wybranych przykładach omów i oceń efekty wykorzystania tekstu wiersza w muzyce.
BIBLIOGRAFIA
I Literatura podmiotu

1. Gałczyński Kon...