Pojęcia: epitet, onomatopeja, przenośnia, apostrofa, porównanie.

1. Epitet - okreslenie poetyckie wskazujące na właściwość danego przedmoitu bądź osoby (najczęściej jest to przymiotnik, rzeczownik, imiesłów). np.: wysokie żądze, kroplą obłąkania.

2. Onomatopeja - wyraz naśladujący dźwieki i odgłosy naturalne. Jest rdzenim wielu wyrazów. np.: buczeć, buczenie, szumieć, szum.

3. Porównanie - zestawienie pojęć na podstwie ich podobieństwa zwykle przy uzyciu następujących wyrazów: jak, jakby, podobnie, równie jak. np.: "ból, jak smok, który opiły po padliny próchnie".

4. Przenośnia( metafora)podstawowa figura języka poetyckiego i literackiego, stosowana również - zazwyczaj w postaci stereotypowej - w języku codziennym. , np. morze gwiazd.

5. Apostrofa bezpośredni, często uroczysty zwrot osoby, pojęcia, przedmiotu stosowany w utworze poetyckim. Wykorzystuje się go w celu wywołania określonego wrażenia odbiorców, wprowadzenie nastroju np: " Litwo, Ojczyzno moja..."

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

wyjaśnij pojęcia: liryka,epika,dramat,podmiot liryczny,narrator,hymn,tren,fraszka,fabuła,przenośnia,epitet,porównanie,apostrofa,animizacja,personifikacja,onomatopeja,realizm,fantastyka PROSZĘ O SZYBKĄ ODPOWIEDŹ !! DAJE NAAJ !!

wyjaśnij pojęcia: liryka,epika,dramat,podmiot liryczny,narrator,hymn,tren,fraszka,fabuła,przenośnia,epitet,porównanie,apostrofa,animizacja,personifikacja,onomatopeja,realizm,fantastyka PROSZĘ O SZYBKĄ ODPOWIEDŹ !! DAJE NAAJ !!...

Język polski

Pojęcia z polskiego od a do p

A
akapit-wcięcie w tekscie,rozpoczynające nową myśl.
akcja-ciąg zdarzeń prowadzących do celu.
aforyzm-zwięzłe,błyskotliwe sformułowanie ogólnej myśli(maksyma,sentencja)
anafora-środek poetycki,rozpocznanie wersów tym s...

Język polski

Środki stylistyczne i inne wyrażenia językowe-zbiór najpopularniejszych

Zdarza się często, że szukamy definicji jakiegoś pojęcia i jest nam trudno go znaleźć. Ja zebrałam część tych pojęć dotyczących przede wszystkim języka polskiego. Znajdziecie tu wiele środków używanych między innymi przez pisarzy-...

Język polski

Środki stylistyczne

Środki stylistyczne :

Aforyzm – zwięzła, lapidarna, przeważnie jednozdaniowa wypowiedź, wyrażająca ogólną prawdę filozoficzną lub moralną, w sposób zaskakujący i błyskotliwy .
Przykład : Kto krzyczy, ten słabnie .

Język polski

Rodzaje literackie i gatunki

Elegia: utwór liryczny o treści poważnej, refleksyjny, utrzymany w tonie smutnego rozpamiętywania, rozważania lub skargi.

Wyróżniamy elegie miłosne i patriotyczne
"Żale Sarmaty " Franciszek Karpiński
Karpińs...