Przewodniki i izolatory ciepła-czym są , przykłady

Przewodniki i izolatory ciepła-czym są , przykłady
Odpowiedź
mata00

Przewodniki ciepła to ciała które mają zdolność przewodzenia ciepła ze względu na swoją specyficzną budowę. Ciepło przewodzą ciała we wszystkich stanach skupienia np. metale Izolatory to ciała o bardzo niskiej przewodności. Z ciał stałych niską przewodność ma guma, drewno, beton, gazy.

Mario13

Przewodniki to materiały które przepuszczają ciepło i zimno przez siebie np.  woda,złoto,miedź,srebro; Izolatory to te materiały które nie przepuszczają ciepla i zimna przez siebie np szkło czy powietrze,guma.

Dodaj swoją odpowiedź
Materiałoznawstwo

Nauka o materiałach

1. Wewnętrzna budowa atomów. Równanie Schroedingera. Atom wodoru.Liczby kwantowe. Orbitale.
WEWNĘTRZNA BUDOWA ATOMÓW:
Atom to najmniejsza cząstka pierwiastka chemicznego, składa się z jądra, zawierającego dodatnio naładowane proto...

Fizyka

Energia wewnetrzna i jej przenoszenie

Energia wewnętrzna - definicja
Energią wewnętrzną nazywamy wielkość charakteryzującą stan danego ciała lub układu ciał, która jest równa sumie wszystkich rodzajów energii cząsteczek i atomów, które tworzą ten układ.
Każ...