Plan wydarzeń 'Zemsty'

1. Plany małżeńskie Cześnika.
2. Przybycie Papkina.
3. Pertraktacje małżeńskie Papkina w imieniu Cześnika.
4. Spotkanie Klary i Wacława.
5. Naprawa muru granicznego przez Rejenta.
6. Bójka o mur.
7. Wacław jeńcem Papkina.
8. Pomysł Klary i spotkanie Wacława, Podstoliny.
9. Oświadczyny Papkina.
10. Wyzwanie Rejenta przez Cześnika na pojedynek.
11. Podstolina u Rejenta.
12. Zgoda Rejenta na pojedynek.
13. Testament Papkina.
14. Ślub Wacława i Klary.
15. Sąsiedzka zgoda.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Plan wydarzeń "Zemsty" Aleksandra Fredro

Plan wydarzeń „Zemsty” Aleksandra Fredro

1. Plany małżeńskie Cześnika
2. Wysłanie Papkina Do Podstoliny
3. Pieśń Papkina skierowana do Podstoliny
4. Rozmowa Papkina i Podstoliny oraz zgoda kobiety na ślub z Cześni...

Język polski

Witam czy by mógł ktoś Mi napisać Plan Wydarzeń ,,Zemsty,, Z góry dziękuje :D

Witam czy by mógł ktoś Mi napisać Plan Wydarzeń ,,Zemsty,, Z góry dziękuje :D...

Język polski

Napisz plan wydarzeń Zemsty w 20 punktach

Napisz plan wydarzeń Zemsty w 20 punktach...

Język polski

Plan zdarzeń "Zemsty" Aleksandra Fredry

Plan wydarzeń „Zemsty” Aleksandra Fredro

1. Plany małżeńskie Cześnika.
2. Wysłanie Papkina Do Podstoliny .
3. Rozmowa na temat ślubu z Raptusiewiczem, uzyskanie zgody.
4. Spotkanie Klary i Wacława.
5. Kłótnia C...

Język polski

Ułuż plan wydarzeń z perspektywy Podstoliny z ,,Zemsty' A.Fredro. Plis potrzebne mi to na teraz.

Ułuż plan wydarzeń z perspektywy Podstoliny z ,,Zemsty' A.Fredro. Plis potrzebne mi to na teraz....

Język polski

"Zemsta" plan wydarzeń.

Plan wydarzeń do "Zemsty" w załączniku....