Witam czy by mógł ktoś Mi napisać Plan Wydarzeń ,,Zemsty,, Z góry dziękuje :D

Witam czy by mógł ktoś Mi napisać Plan Wydarzeń ,,Zemsty,, Z góry dziękuje :D
Odpowiedź

Akt I Plany małżeńskie Cześnika. Zgoda Podstoliny na małżeństwo z Raptusiewiczem. Spotkanie Klary z Wacławem. Awantura przy murze. Wacław w domu Cześnika. Akt II Plany Klary. Wacław i Podstolina. Wyznanie Papkina. Akt III Rejent przygotowuje pozew przeciwko Cześnikowi. Rozpacz Wacława. Papkin u Rejenta. Zmiana planów Podstoliny. Akt IV Przygotowanie do wesela Cześnika z Podstoliną. Odkrycie planów Rejenta. Zemsta Cześnika. Zgoda między sąsiadami.

Akt I 1. Plany małżeńskie Cześnika Raptusiewicza. 2. Wysłanie Papkina w roli swata do Podstoliny. 3. Zgoda Podstoliny na małżeństwo. 4. Spotkanie Klary z Wacławem. 5. Bójka murarzy z ludźmi Cześnika. 6. Poddanie się Wacława Papkinowi jako sposób wejścia do domu Klary. Akt II 7. Próby nakłonienia sąsiadów do zawarcia zgody. 8. Plany Klary. 9. Rozmowa Wacława z Podstoliną. 10. Wyznanie miłości Klarze przez Papkina. Akt III 11. Spisanie przez Rejenta pozwu przeciwko Cześnikowi. 12. Rozmowa Rejenta z Wacławem. 13. Wezwanie przez Papkina Rejenta na pojedynek z Cześnikiem. 14. Zmiana planów małżeńskich Podstoliny. Akt IV 15. Przygotowania Cześnika do wesela. 16. Odkrycie planów Rejenta przez Cześnika. 17. Zemsta Cześnika - pisanie listu przez Dyndalskiego. 18. Ślub Klary i Wacława. 19. Pogodzenie się Cześnika z Rejentem.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Witam czy by mógł ktoś Mi napisać Plan Wydarzeń ,,Zemsty,, Z góry dziękuje :D

Witam czy by mógł ktoś Mi napisać Plan Wydarzeń ,,Zemsty,, Z góry dziękuje :D...