Plan wydarzeń "Zemsty" Aleksandra Fredro

Plan wydarzeń „Zemsty” Aleksandra Fredro

1. Plany małżeńskie Cześnika
2. Wysłanie Papkina Do Podstoliny
3. Pieśń Papkina skierowana do Podstoliny
4. Rozmowa Papkina i Podstoliny oraz zgoda kobiety na ślub z Cześnikiem
5. Złość Cześnika o odbudowanie muru przez Rejenta
6. Spotkanie Klary i Wacława
7. Kłótnia Cześnika i Rejenta związana ze wznowieniem muru oraz bójka robotników
8. Rozmowa Papkina i Wacława
9. Przyprowadzenie Cześnikowi Wacława jako jeńca
10. Zgoda Wacława na pozostanie jeńcem Cześnika
11. Potajemna rozmowa Klary i Wacława
12. Myśli Wacława
13. Spotkanie Podstoliny i Wacława i rozmowa po długich latach niewidzenia się
14. Przybycie Klary do rozmawiających
15. Przystawianie się Papkina do Klary
16. Przemyślenia Papkina i otrzymanie sakiewki ze złotem od Wacława
17. Radość Cześnika ze zgody Podstoliny na ich ślub
18. Pismo Rejenta i rozmowa z Mularzami o ich pobiciu przez ludzi Cześnika
19. Rozmowa Milczka z synem i namowa do wzięcia ślubu z Podstoliną
20. Domysły Rejenta
21. Przyjście Papkina do Rejenta, rozmowa i pijaństwo gościa
22. Przybycie Podstoliny do Rejenta i danie mu pisma.
23. Rozmowa Papkina i Podstoliny o piśmie zawierającym informacje o zerwaniu związku z Cześnikiem
24. Papkin otrzymuje od Milczka pismo dla Cześnika
25. Przygotowania do ślubu czynione przez Cześnika
26. Ból brzucha Papkina i oddanie listu Cześnikowi
27. Myśli o śmierci Papkina i krótka rozmowa z Dyndalskim o bólu
28. Własny testament pisany przez Papkina i list Cześnika pisany przed Dyndalskiego w imieniu Klary do Wacława
29. Prośba Papkina skierowana do Cześnika o podpisanie jego testamentu
30. Odczytanie Kalrze swojego testamentu i podarowanie jej w nim angielską gitarę i rzadką kolekcję motyli
31. Szybka rozmowa pomiędzy Klarą, Wacławem i Papkinem
32. Wymiana zdań pomiędzy Cześnikiem i Wacławem dotycząca jego i Klary
33. Mamrotania Dyndalskiego
34. Przybycie Rejenta do domu Cześnika w trakcie ślubu Klary i Wacława
35. Kłótnia Cześnika i Milczka
36. Prośba nowożeńców o błogosławieństwo Rejenta
37. Błogosławieństwo ojca Wacława i zgoda między skłóconymi rodzinami.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Napisz 7 punktowy plan wydarzeń 'Zemsty' Aleksandra Fredro

Napisz 7 punktowy plan wydarzeń 'Zemsty' Aleksandra Fredro...

Język polski

Plan zdarzeń "Zemsty" Aleksandra Fredry

Plan wydarzeń „Zemsty” Aleksandra Fredro

1. Plany małżeńskie Cześnika.
2. Wysłanie Papkina Do Podstoliny .
3. Rozmowa na temat ślubu z Raptusiewiczem, uzyskanie zgody.
4. Spotkanie Klary i Wacława.
5. Kłótnia C...

Język polski

Plan wydarzeń z Zemsty Aleksandra Fredro, prosiłabym o najwazniejsze momenty

Plan wydarzeń z Zemsty Aleksandra Fredro, prosiłabym o najwazniejsze momenty...

Język polski

Napisz plan wydarzeń w równoleżnikach zdań do zemsty Aleksandra Fredro. Do każdego aktu po trzy plany. Potrzebne jeszcze na dziś!!!!!!! WAŻNE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Napisz plan wydarzeń w równoleżnikach zdań do zemsty Aleksandra Fredro. Do każdego aktu po trzy plany. Potrzebne jeszcze na dziś!!!!!!! WAŻNE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...

Język polski

Zagadnienia maturalne.

1. Bajronizm, wallenrodyzm, prometeizm – wyjaśnienie pojęć na wybranych
Przykładach literackich.

Bajronizm - nazwa postawy pochodząca od nazwiska Georga Byrona i związana z jego życiorysem (który przypomina nieco romantyczny...