Ruch po okręgu

RUCHEM PO OKRĘGU NAZYWAMY RUCH, KTÓREGO TOREM JEST OKRĄG.

Przykłady:
- ruch planet
- ruch płyty CD
- ruch bębna w pralce
- ruch krzesełka karuzeli
- ruch wskazówek zegara
- ruch wentyla w wentylatorze

OKRESEM w ruchu po okręgu T nazywamy czas, w którym ciało wykonało 1 pełny obrót. Mierzymy go w sekundach.

CZĘSTOTLIWOŚCIĄ w ruchu po okręgu f nazywamy liczbę pełnych obrotów, które ciało wykonało w ciągu 1 sekundy. Mierzymy ją w hercach (Hz)

f = 1/T [Hz = 1/s]

T = 1/f [1/Hz = 1// 1/s = 1 * s/1 = s]

W ruchu jednostajnym prostoliniowym cały wektor prędkości nie zmienia się.
W ruchu jednostajnym po okręgu nie zmienia się tylko w wartość wektora, zmienia się natomiast jego zwrot i kierunek.

Wektor prędkości w ruchu po okręgu jest styczny do okręgu w danym punkcie tzn. prostopadły do promienia okręgu w danym punkcie.

V = s/t (ruch jednostajny prostoliniowy)
t = T
s = 2 * 3,14 (pi) * r

V = 2*pi*r / T

Dodaj swoją odpowiedź
Fizyka

Siłę powodującą ruch po okręgu nazywamy siłą dośrodkową. Siła ta działa: A. wzdłóż promienia tego okręgu, w stronę środka okręgu B. wzdłóż promienia tego okręgu, od środka okręgu na zewnątrz C. w dowolnym kierunku D. wzdłóż stycznej do okręgu

Siłę powodującą ruch po okręgu nazywamy siłą dośrodkową. Siła ta działa: A. wzdłóż promienia tego okręgu, w stronę środka okręgu B. wzdłóż promienia tego okręgu, od środka okręgu na zewnątrz C. w dowolnym kierunku D. wzd...

Fizyka

Ruch po okręgu - Zadania ! Dam Naj za Najczytelniejsza i najszybsza odpowiedź ! :) 1. Ciało wykonuje 5 obrotów w ciągu minuty po okręgu o promieniu 20cm , Oblicz T- Okres f - częstotliwość V-prędkość w-omega 2.Jeden pełen obrót po okręgu trwa 2

Ruch po okręgu - Zadania ! Dam Naj za Najczytelniejsza i najszybsza odpowiedź ! :) 1. Ciało wykonuje 5 obrotów w ciągu minuty po okręgu o promieniu 20cm , Oblicz T- Okres f - częstotliwość V-prędkość w-omega 2.Jeden pełen obr...

Fizyka

Dany jest ruch po okręgu ze stałą szybkością. Ciało o masie 20g porusza się po okręgu o promieniu 50 cm W ciągu 20s ciało wykonało 5 pełnych obiegów Jaki jest okres obiegu? Jaka jest prędkość liniowa? Jaki jest przyśpieszenie dośrodkowe?

Dany jest ruch po okręgu ze stałą szybkością. Ciało o masie 20g porusza się po okręgu o promieniu 50 cm W ciągu 20s ciało wykonało 5 pełnych obiegów Jaki jest okres obiegu? Jaka jest prędkość liniowa? Jaki jest przyśpieszenie d...

Fizyka

RUCH PO OKRĘGU W SPORCIE I ASTRONOMII Proszę o przykłady, oraz wytłumaczenie ruchu po okręgu. Wszystko.

RUCH PO OKRĘGU W SPORCIE I ASTRONOMII Proszę o przykłady, oraz wytłumaczenie ruchu po okręgu. Wszystko....

Fizyka

Ruch po okręgu Jakie przyspieszenie można uzyskać w okręgu 2 mm , jeżeli prędkość liniowa wynosi           2 cm/s.

Ruch po okręgu Jakie przyspieszenie można uzyskać w okręgu 2 mm , jeżeli prędkość liniowa wynosi           2 cm/s....

Fizyka

BŁAGAM TO ZADANIE NA WCZORAJ POMÓŻCIE  :(:( Co nazywamy ruchem jednostajnym po okręgu? Gdzie ruch po okręgu możemy zaobserwować w codziennym życiu.Podaj 3 przykłady z życia codziennego.

BŁAGAM TO ZADANIE NA WCZORAJ POMÓŻCIE  :(:( Co nazywamy ruchem jednostajnym po okręgu? Gdzie ruch po okręgu możemy zaobserwować w codziennym życiu.Podaj 3 przykłady z życia codziennego....