Wolfgang Amadeusz Mozart

Wolfgang Amadeusz Mozart urodził się w 1756 roku w Salzburgu , na granicy Alp austriackich .Jego ojciec Leopold był kompozytorem i pedagogiem. Jako trzyletnie dziecko, Mozart próbował samodzielnie wygrywać na klawesynie zasłyszane melodie. Gdy miał cztery lata rozpoczął u swojego ojca naukę muzyki, a rok później zaczął sam komponować utwory. Wolfgang okazał się,,cudownym dzieckiem " już w 1762 roku ,kiedy podróżował z ojcem i siostrą Anną Marią po Europie z koncertami .Odwiedzając różne kraje, młody kompozytor miał okazję poznawać różne gatunki muzyki oraz spotkać wielu sławnych ludzi. Podczas pierwszej podróży ośmioletni Mozart wydał drukiem swoje pierwsze 4 sonaty skrzypcowe. Natomiast w czasie pobytu w Anglii skomponował 6 dalszych sonat poświęconych królowej tego kraju. W wieku trzynastu lat kompozytor otrzymał stanowisko pierwszego skrzypka w nadwornej orkiestrze arcybiskupa w rodzinnym mieście. Dostojnik ten był postacią niesympatyczną, a swoich muzyków traktował jak służbę dworską. Lata przepracowane na tym stanowisku były dla Mozarta pasmem przykrości i upokorzeń. Dlatego też pewnego dnia rozgniewany złym traktowaniem kompozytor opuścił Salzburg i osiedlił się w Wiedniu. Wolfgang
Nie był pierwszym kompozytorem, który zdecydował się nie związywać z żadnym dworem. Jego sytuacja życiowa jednak znacznie się pogorszyła, a szczególnie po ślubie, ze śpiewaczką Konstancją Weber. Mimo stałych problemów, głównie finansowych Mozartowi udało się skomponować jeszcze wiele wybitnych utworów. W Wiedniu musiał walczyć rywalizującym kompozytorem włoskim Antoniem Salierim ,który intrygował przeciw niemu i buntował włoskich śpiewaków. Mozart umarł najprawdopodobniej na skutek infekcji nerek. Pochowano go we wspólnym grobie dla ubogich i najbiedniejszych, jednak do tej pory nie można ustalić miejsca jego wiecznego spoczynku.

Liczba jego dzieł wynosi 626 kompozycji. Tworzył on opery poważne, komiczne oraz singspiele, któremu to gatunkowi nadał najwyższą rangę. W twórczości instrumentalnej doprowadził do najwyższego mistrzostwa i doskonałości formy cyklu sonatowego i symfonicznego. Komponował muzykę o idealnym składzie, harmonii i doskonałej konstrukcji formalnej, a przy tym pogłębiającej się z biegiem lat dramatycznej ekspresji. Twórczość Mozarta jest niezwykle bogata, co tłumaczy się rzadką cechą talentu jaką był obdarzony.

Uważam, że Mozart gdyby żył dłużej, niewątpliwie wzbogaciłby świat o znacznie więcej wybitnych utworów. Pozostawił jednak po sobie imponujący dorobek. Genialność, piękno, a nade wszystko sympatię wobec ułomności ludzkiej natury charakteryzują dojrzałe arcydzieła Mozarta. Uważam go za najwybitniejszego kompozytora wszechczasów. Myślę, że gdyby wcześniej został zauważony jego talent, Mozart zostałby już w czasach kiedy żył ogłoszony geniuszem.

Dodaj swoją odpowiedź
Muzyka

Wolfgang Amadeusz Mozart - cudowne dziecko epoki baroku

Ten niezwykle dojrzały i płodny artysta w każdym uprawianym przez siebie gatunku muzycznym osiągnął idealną równowagę i perfekcję, przezywając jednocześnie niepokój rodzącej się wrażliwości romantycznej.

Austriacki kompozy...

Muzyka

Wolfgang Amadeusz Mozart - życie i koncerty

Wolfgang Amadeusz Mozart (1756 - 1791)


Wolfgang Amadeusz Mozart - (ur. w Salzburgu 27 stycznia 1756 roku, zm. 5 grudnia 1791 w Wiedniu) - austriacki kompozytor. Jeden z klasyków wiedeńskich.

W.A. Mozart przyszedł na świat ...

Muzyka

Wolfgang Amadeusz Mozart - życie i twórczość.

Wolfgang Amadeusz Mozart przyszedł na świat 27.I.1756 roku w Salzburgu - niewielkiej miejscowości leżącej w Austrii. Był synem Leopolda i Anny Marii Mozartów. Był z kolei ich siódmym dzieckiem, z których tylko on i jego starsza siostra Mar...

Język polski

Wolfgang Amadeusz Mozart

Wolfgang Amadeusz Mozart
(1756-1791)

Podróże po Europie

Jego ojciec Leopold, znakomity skrzypek, był kapelmistrzem na dworze arcybiskupa Salzburga. Wcześnie docenił niezwykłe zdolności syna i postanowił pokazać światu...

Muzyka

Wolfgang Amadeusz Mozart - klasyk wiedeński

Wolfgang Amadeusz Mozart
Ten słynny klasyk wiedeński urodził się 27 stycznia 1756 roku, w Salzburgu, z małżeństwa Leopolda Mozarta oraz Anny Marii jego pełne imię i nazwisko brzmiało Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart...