Tkanki i nabłonki, podział krwi i tkanek

Tkanka-zespół komórek mających wspólne pochodzenie, podobny plan budowy, które wyspecjalizowane są w pełnieniu ściśle określonych funkcji. Nabłonek oddziela organizm od otoczenia. Typy nabłonków: jednowarstwowy płaski-zbudowany jest ze spłaszczonych komórek; występuje wszędzie tam, gdzie warstwa oddzielająca nie powinna przeszkadzać w transporcie substancji (np. wyściela naczynia krwionośne) jednowarstwowy sześcienny-budowa zbliżona do kostki do gry; jądra umieszczone są centralnie; występują w końcowych częściach kanalików gruczołowych i nerwowych jednowarstwowy walcowaty-tworzy wysokie komórki o kształcie nieregularnych graniastosłupów ich jedną warstwą znajdują się w dolnej warstwie komórki; występuje w prawie całym układzie pokarmowym (wyściela go) oraz w jajowodach; w jelicie cienkim komórki mają mikrowypustki wielowarstwowy walcowaty-wysokie komórki przypominają powyginane graniastosłupy oraz niższe o klinowym kształcie; występuje w drogach oddechowych; na powierzchni są liczne włoski wyłapujące zanieczyszczenia wielowarstwowy płaski-zbudowany jest z kilku warstw komórek; intensywny podział w głębi warstw; występuje w jamie ustnej, powierzchni rogówki oka, pochwie. TKANKI: a)nerwowa; b)nabłonkowa: *okrywająca, *gruczołowa, *zmysłowa; c)mięśniowa: *gładka, *poprzecznie prążkowana: +sercowa, +szkieletowa; d)łączna: *właściwa(np.tłuszczowa), *płynna: +krew, +limfa(chłonka), *oporowa: +chrzęstna: -sprężysta, -szklista, -włóknista, +kostna: -gąbczasta, -zbita. Tkanka nerwowa-zbudowana jest z komórek nerwowych (neuronów) i komórek glejowych (lemocytów); wytworem komórek glejowych są osłonki neurytu; funkcja: odżywcza, ochronna, izolacyjna. Budowa w formie wykresu: NEURON: perykarion; wypustki cytoplazmatyczne (dendryty[wiele, krótkie, rozgałęzione, przewodzą dośrodkowo]; akson[jeden, długie, nierozgałęzione, przewodzą odśrodkowo]). Miejsca połączeń między komórkami nerwowymi to tzn. synapsy, które dzielą się na chemiczne i elektryczne. KREW: a)istota międzykomórkowa(osocze), b)elementy komórkowe(morfotyczne): *krwinki czerwone(erytrocyty), *płytki krwi(trombocyty), *krwinki białe(leukocyty): +granulocyty: -zasadochłonne, -kwasochłonne, -obojętnochłonne, +agranulocyty: -monocyty, -limfocyty: ^T, ^B. Erytrocyty biorą udział w transporcie gazów; Trombocyty odpowiadają za krzepnięcie krwi; Leukocyty – funkcje odpornościowe TKANKA ŁĄCZNA OPOROWA - Tkanka chrzęstna: *szklista-wyściela powierzchnie stawowe, tworzy szkielet w okresie zarodkowym, *sprężysta-małżowina uszna, *włóknista-wyściela dyski międzytrzonowe; Tkanka chrzęstna: a)istota międzykomórkowa: *chondronukliod, *włókna, b)elementy komórkowe: *komórki chrzęstne(chondrocyty), komórki chrząstkotwórcze(chondroblasty), komórki chrząstkogubne(chondroklasty); Tkanka kostna: a)istota międzykomórkowa(osseonukloid): *osseina(włókna giołkowe), *zw. nieorganiczne(węglan, fosforan), b)elementy komórkowe: *komórki kostne(osteocyty), *komórki kościotwórcze(osteoblasty), *komórki kościogubne(osteoklasty).

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Tkanki zwierzęce

Tkanki Zwierzęce.
Tkanka Nabłonkowa :
Nabłonki oddzielają organizm zwierzęcia od otaczającego środowiska, pozwalają na wymianę gazową, ułatwiają odbiór bodźców zw. świata zewnętrznego, a także wyściełają narządy jamy ci...

Biologia

Tkanki zwierzęce

Podział tkanek


Tkanki nabłonkowe

Tkanki łączne

Tkanki mięśniowe

Tkanka nerwowa i glejowa

1. Nabłonki jednowarstwowe:<...

Biologia

Podział tkanek

Tkanka-zespol komorek o tym samym pochodzeniu, podobnej budowie i scisle okreslonych funkcjach. Podział Tk. Nabłonkowa (okrywajaca), Miesniowa, Nerwowa, Łączna.W kazdej tkance a) substancja miedzykomorkowa-może być w postaci plynnej (osocze kr...

Biologia

Tkanki

TKANKA NABŁONKOWA

Nabłonki:
-oddzielają nasz organizm od otaczającego środowiska
-zabezpieczają przed utratą wody
-pozwalają na wymianę gazową
-ułatwiają odbiór bodźców ze świata zewnętrznego
-wyścieła...

Biologia

Tkanki

1.Wspólna cecha nabłonków jest zwarty układ komórek, miedzy którymi niema prawie istoty miedzykomórkowej . Nabłonki nie są unaczynione, sa zdolne do podziałów, mają wiecduże zdolnosci regeneracyjne.

2.Podział tkanki nabłonkow...