Jan Kochanowski - kalendarium

1530 r. - przybliżona data narodzin Jana Kochanowskiego; jego ojcem był Piotr Kochanowski herbu Korwin, a matką Anna, córka Jakuba Białaczowskiego herbu Odrowąż z Dąbrówki Podlężnej

1544–51 r. - nauka w Akademii Krakowskiej

1547 r. - śmierć Piotra Kochanowskiego

1551-1552 r. - Kochanowski udaje się na studia do Królewca, który w tamtym okresie był jednym z głównych ośrodków reformacji

1552 r. – z 9 kwietnia tego roku pochodzi najwcześniejszy znany nam dokładnie datowany utwór poetycki Jana z Czarnolasu. Jest to łaciński czterowiersz zapisany na książce ofiarowanej w Kólewcu Stanisławowi Grzepskiemu.

1552–59 r. - studia (z przerwami) w Padwie pod kierunkiem wybitnego humanisty F. Robortella. Kochanowski zdobywa wtedy gruntowne wykształcenie filologiczne i rozpoczyna działalność literacką w języku łacińskim, pisząc epigramaty i elegie naśladujące twórczość poetów rzymskich, głównie Marcjalisa i Horacego.

1557 r. - powstaje Pieśń o potopie; prawdopodobnie w tym czasie powstała również pieśń Czego chcesz od nas, Panie

1560 r. - śmierć Anny Kochanowskiej

1561 r. – O śmierci Jana Tarnowskiego

1562 r. - powstaje Zuzanna – poemat epicki oparty na kanwie biblijnej historii o uczciwej Zuzannie i dwóch starcach

1564-66 r. - Szachy, Zgoda, Satyr, i Dziki Mąż (poematy)

1564 r. - Jan Kochanowski zostaje jednym z sekretarzy królewskich

1567 r. - Jan towarzyszy królowi w wyprawie, będącej próbą demonstracji zbrojnej przeciwko Rosji. Oddaje znaczne usługi w trakcie przygotowań do wyprawy na Moskwę w 1568r.

1567 r. – w okolicach tego roku powstaje poetycki manifest mistrza Jana zatytułowany Muza, dedykowany Myszkowskiemu

1569 r. - powstaje Hołd pruski (z okazji hołdu przez księcia Albrechta II składanego w Lublinie 1569)

1574 r. - Kochanowski osiedla się w Czarnolesie

1575 r. - Kochanowski żeni się z Dorotą Podlodowską herbu Janina, z którą potem ma sześć córek (trzy zmarły w dzieciństwie) oraz syna (urodził się już po nagłej śmierci Jana)

1575 r. - bierze udział w zjeździe szlacheckim w Stężycy, który obradował nad wyborem nowego władcy.

1578 r. - podczas wesela Jana Zamoyskiego z Krystyną Radziwiłłówną w Ujazdowie pod Warszawą zostaje wystawiona Odprawa posłów greckich (tego roku ukazała się też drukiem), napisana prawdopodobnie w latach sześćdziesiątych.

1579 r. – w Krakowie wychodzi wierszowana parafraza Psałterza Dawidowego

1579 r. - śmierć córki Urszuli

1580 r. - ukończenie i publikacja Trenów w Krakowie, napisanych po śmierci swojej córki

1584 r. - wychodzą Fraszki i Foricoenia – pisany przez wiele lat zbiór fraszek polskich i łacińskich; druk zbioru łacińskich elegii, które powstały w większości w czasie studiów poety we Włoszech

22.08.1584 r.- Kochanowski umiera nagle w Lublinie. Przyczyny śmierci nie są dokładnie znane. Wszystko wskazuje na to, że przyczyną śmierci poety był udar mózgu. Inne źródła podają, że poeta zmarł na zawał serca. Pochowany zostaje w Zwoleniu, w pobliżu którego leży Czarnolas. Znajduje się tam nagrobek z jednym z dwóch zachowanych wizerunków poety.

1585 r. - wychodzi pierwsze zbiorowe wydanie dzieł poety Pieśni Jana Kochanowskiego. Księgi dwoje (w sumie 49 utworów) z dołączonym cyklem Pieśń świętojańska o Sobótce

1587 r. – zostaje opublikowany Proporzec albo Hołd pruski , powstały wiele lat wcześniej w związku z drugim hołdem pruskim (1569).

1590 r. – wychodzą Fragmenta albo Pozostałe pisma; tutaj Pieśni kilka (11 utworów); pieśni powstawały przez wiele lat, w okresie dworskim i czarnoleskim

Język polski

Życie i twórczość Jana Kochanowskiego - kalendarium

Życie i twórczość Jana Kochanowskiego.

1530:
- 6 czerwca - data urodzenia Jana Kochanowskiego

1544:
- pierwsza wzmianka na temat początków edukacji Jana Kochanowskiego

1547:
- 12 czer...

Język polski

Kalendarium Jana Kochanowskiego

6 czerwca 1530 r. Urodził się Jan Kochanowski. Jego ojciec - Piotr Kochanowski, a matka - Anna Białaczowska.

1544 r. Został wysłany na studia do Akademii Krakowskiej, zapewne więc wcześniej odebrał staranną edukację domową (musia...