Kalendarium Jana Kochanowskiego

6 czerwca 1530 r. Urodził się Jan Kochanowski. Jego ojciec - Piotr Kochanowski, a matka - Anna Białaczowska.

1544 r. Został wysłany na studia do Akademii Krakowskiej, zapewne więc wcześniej odebrał staranną edukację domową (musiał znać łacinę by podjąć studia).

1547 r. Śmierć ojca.

1551-1552 r. Udał się na studia do Królewca, który w tamtym okresie był jednym z głównych ośrodków reformacji.

1555-1556 r. Ponownie przebywał w Królewcu i wtedy to związał się z dworem elektora pruskiego Albrechta Hohenzollerna.

1556-1559 r. Dwie podróże do Włoch.

1560 r. Śmierć matki.

1564 r. Został sekretarzem królewskim Zygmunta Augusta.

1567 r. Towarzyszył królowi w wyprawie, będącej próbą demonstracji zbrojnej przeciwko Rosji. Oddał znaczne usługi w trakcie przygotowań do wyprawy na Moskwę w 1568r.

1574 r. Osiedlenie się w Czarnolesie.

1575 r. Poślubienie Doroty Podlowskiej herbu Janina, z którą miał sześć córek (trzy zmarły w dzieciństwie) oraz syna (urodził się już po nagłej śmierci Jana).

1575 r. Wziął udział w zjeździe szlacheckim w Stężycy, który obradował nad wyborem nowego władcy.

1579 r. Śmierć córki Urszuli.

22 sierpnia 1584 r. Jan Kochanowski zmarł nagle w Lublinie. Przyczyny śmierci nie są dokładnie znane. Wszystko wskazuje na to, że przyczyną śmierci poety był udar mózgu. Inne źródła podają, że poeta zmarł na zawał serca. Pochowany został w Zwoleniu, w pobliżu którego leży Czarnolas. Znajduje się tam nagrobek z jednym z dwóch zachowanych wizerunków poety.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Kalendarium Jana Kochanowskiego

6 czerwca 1530 r. Urodził się Jan Kochanowski. Jego ojciec - Piotr Kochanowski, a matka - Anna Białaczowska.

1544 r. Został wysłany na studia do Akademii Krakowskiej, zapewne więc wcześniej odebrał staranną edukację domową (musia...

Język polski

Życie i twórczość Jana Kochanowskiego - kalendarium

Życie i twórczość Jana Kochanowskiego.

1530:
- 6 czerwca - data urodzenia Jana Kochanowskiego

1544:
- pierwsza wzmianka na temat początków edukacji Jana Kochanowskiego

1547:
- 12 czer...

Język polski

Jan Kochanowski - kalendarium

1530 r. - przybliżona data narodzin Jana Kochanowskiego; jego ojcem był Piotr Kochanowski herbu Korwin, a matką Anna, córka Jakuba Białaczowskiego herbu Odrowąż z Dąbrówki Podlężnej

1544–51 r. - nauka w Akademii Krakowskiej

Socjologia

Park dr H. Jordana w Krakowie - biografia.

Park im. dra Henryka JORDANA.
Henryk Jordan – biografia

Urodził się 23.07.1842r. w Przemyślu. Henryk Jordan rozpoczął edukacją w gimnazjum w Tarnopolu, którą kontynuował w Tarnowie od 1859r. Henryk Jordan miał żywiołowy ch...