Życie i twórczość Jana Kochanowskiego - kalendarium

Życie i twórczość Jana Kochanowskiego.

1530:
- 6 czerwca - data urodzenia Jana Kochanowskiego

1544:
- pierwsza wzmianka na temat początków edukacji Jana Kochanowskiego

1547:
- 12 czerwca - opuścił Wydział Artium, nie uzyskawszy stopnia akademickiego
- prawdopodobnie zaczął naukę na niemieckim uniwersytecie do 1550 roku

1551:
- studiował na uniwersytecie w Królewcu do 1552 roku

1552:
- pierwszy autograf na cztero wersowym łacińskim dziele literackim, pełniącym funkcję dedykacji dla przyjaciela Stanisława Grzepskiego
- dotarł do Padwy [Włochy]
- pierwszy okres studiów na Wydziale Artium tamtejszego trwał do 1555 roku

1555:
- ponownie przebywał w Królewcu na dworze arcyksięcia Albrechta Hohenzollerna
- w tym roku nie wypłacono mu żadnej pensji

1556:
- otrzymał 50 grzywien [waluta] (wypłacanych kwartalnie po 12,5 grzywny)
- 6 kwietnia - poeta z żalem informuje Albrechta, że z powodu postępującej choroby oczu pragnie wyruszyć w podróż do Włoch, gdzie chciałby także powrócić na uniwersytet
- 15 kwietnia - arcyksiążę zgodził się na to, podarował także poecie dodatkowych 50 grzywien na podróż
- Kochanowski udał się do rodzinnego domu, aby uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe swojej podróży
- 16 lipca - już po powrocie z podróży do Włoch oświadczył w radomskim starostwie, że otrzymał od dalekiego krewnego, Mikołaja Kochanowskiego, pożyczkę na sumę 70 florenów polskich [waluta] pod zastaw ziemi swoich rodziców

1557:
- 11 marca - złożył oświadczenie przed sądem, że otrzymał od swojego brata Piotra pożyczkę w wysokości 100 dukatów węgierskich [waluta]
- prawdopodobnie odwiedził leżącą niedaleko Padwy [Włochy] miejscowość Abano Terme, która była miejscem kuracji chorych
- luty - Kochanowski wraca do domu na wieść o śmierci matki

1558:
- ostatnią podróż do Włoch poeta odbył zimą tego roku
- pod koniec roku wyjechał do Francji (był w Marsylii, Paryżu, zwiedził Akwitanię i regiony północno-zachodnie tego kraju. Widział także Loarę, Rodan i Sekwanę)
- Prawdopodobnym przewodnikiem Kochanowskiego po Francji był Karol van Utenhove (młodszy), flamandzki humanista
- wydano Epitaphium Cretcovii

1559:
- maj - Kochanowski na stałe wraca do Polski
- 11 lipca - doszło do podziału spadku po rodzicach poety pomiędzy nim a rodzeństwem. Jan Kochanowski odziedziczył połowę Czarnolasu, a także Rudę, młyn, stawy rybne przy rzece zwanej Grodzką, i inne przyległości. Drugą połowę Czarnolasu otrzymał stryj Jana – Filip. Natomiast rodzeństwu miał poeta wypłacić zadośćuczynienie w wysokości 400 florenów w obiegowej polskiej monecie

1560:
- 25 marca - doszło do transakcji pomiędzy Filipem a Janem, który wydzierżawił krewnemu swoją część odziedziczonego majątku za sumę 400 florenów. Otrzymanymi pieniędzmi pokrył zobowiązanie finansowe wobec rodzeństwa.

1562:
- 12 grudnia - spór pomiędzy stryjem a synowcem trafił do królewskiego sądu na sejmie w Piotrkowie
- wydano Zuzanna
- wydano Szachy (wydano je między 1562 a 1566 rokiem)
- w kraju przebywał na dworach, m.in. Tarnowskich, Tęczyńskich i Jana Firleja oraz biskupa krakowskiego Filipa Padniewskiego

1564:
- dzięki poparciu podkanclerzego koronnego Piotra Myszkowskiego dostał się na dwór Zygmunta Augusta, gdzie mianowano go sekretarzem królewskim. Dzięki Myszkowskiemu dostał też prebendy kościelne: probostwo kicińskie (związane z funkcją prepozyta kapituły katedralnej w Poznaniu) i zwoleńskie.
- wydano Satyr albo Dziki mąż

1567:
- Służył królowi podczas burzliwych sejmów, zajmował się działaniami politycznymi, czego ślady widać w jego utworach. W towarzyszył królowi w wyprawie radoszkowickiej, będącej próbą demonstracji zbrojnej w czasie wojny przeciwko Rosji

1568:
- Oddał znaczne usługi w trakcie przygotowań do wyprawy na Moskwę

1572:
- do tego roku służył przy dworze Zygmunta II Augusta opisując ważne dla Rzeczypospolitej wydarzenia, w tym hołd pruski księcia Albrechta II Fryderyka Hohenzollerna u stóp Zygmunta Augusta (Proporzec albo Hołd Pruski), unię Korony i Litwy [miała miejsce w 1569roku]

1573:
- po śmierci Zygmunta Augusta był zwolennikiem Henryka Walezego

1574:
- uczestniczył też w koronacji Walezego w katedrze wawelskiej, po ucieczce króla wycofał się z życia dworskiego

1575:
- maj - wziął udział w zjeździe szlacheckim w Stężycy, który obradował nad wyborem nowego władcy W listopadzie tego roku wygłosił przemówienie na sejmie elekcyjnym pod Warszawą, zachwalając kandydaturę cesarza Maksymiliana II Habsburga do tronu polskiego

1576:
- poślubił Dorotę Podlodowską herbu Janina z Przytyka, córkę podstolego sandomierskiego, z którą miał sześć córek i jednego syna. Kochanowski pędził w Czarnolesie żywot ziemianina

1578:
- wydano Odprawa posłów greckich - tragedia klasycystyczna; pierwsza książka drukowana w Warszawie

1579:
- śmierć ukochanej córki Urszulki
- wydano Psałterz Dawidów - swobodny przekład biblijnej Księgi Psalmów

1580:
- wydano Treny - Kochanowski napisał je, jako wyraz żalu i rozpaczy po stracie dziecka

1583:
- napisał dedykowany hetmanowi polnemu litewskiemu Krzysztofowi Radziwiłłowi Piorunowi poemat Jezda do Moskwy, opisujący jego brawurową wyprawę w głąb Rosji w czasie wojny moskiewskiej Stefana Batorego.

1584:
- wydano Fraszki
- 22 sierpnia - śmierć Jana Kochanowskiego [pochowany w kościele w Zwoleniu] (zmarł na atak serca w Lublinie, dokąd udał się wnieść skargę do króla w sprawie zabójstwa swojego szwagra - Jakuba Podlodowskiego)

Utwory wydane pośmiertnie:
• Pieśni księgi dwoje (1586) – tom nawiązujący do zbioru Carmina Horacego
• Wróżki (1587)
• traktat Iż pijaństwo jest rzecz sprosna a nieprzystojna człowiekowi (1589)