Podanie o pracę - wzór

PODANIE O PRACĘ


X Y Gronowice, dnia 24. 02. 2004 r. ul.Łopatkowa 2/1
64-367 Gronowice
tel. (0981) 379-293-7591
kom. 0087-2266-7826


Do
Mikołaja Torczyńskiego
Dyrektora Studia Nagraniowego
„Music Fatal Play”
ul. Wojska Polskiego 23
56-489 Eudowice


Szanowny Panie DyrektorzeW związku z Państwa ogłoszeniem na łamach miesięcznika muzycznego „Tylko Rock” z dnia 22. 02. 2004 r., odnośnie oferty pracy, proszę o rozpatrzenie mojej kandydatury na stanowisko kierownika działu nagraniowego w Waszej firmie.

Jako absolwent Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia w Atomowicach, reżyser dźwięku w Konowickim Domu Kultury oraz osoba trwale związana z dwoma zespołami muzycznymi („Dekłąg” i „Nomad”) jestem przygotowany do pracy w charakterze w/w kierownika nagraniowego. Doświadczenie wyniesione ze szkoły, umiejętności estradowe oraz praktyki akustyczne bez wątpienia potwierdzają, iż jestem osobą kompetentną, profesjonalną, ambitną i rozwojową, toteż moje kwalifikacje są zgodne z Państwa wymaganiami.
Jestem zainteresowany wyszukiwaniem nowych twarzy polskiej sceny muzycznej, jak również montażem i produkcją płyt długogrających LP.
Stosunkowo łatwo nawiązuje kontakty z innymi ludźmi i potrafię odnaleźć się w każdej, nawet najbardziej ekstremalnej sytuacji.

Zatrudniając mnie, zyskacie Państwo sumiennego i wykwalifikowanego pracownika, a równolegle pozwolicie mi realizować moje plany związane z pracą w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku muzycznym.

Z poważaniem,


X Y

W załączeniu:
- list motywacyjny

Zarządzanie kadrami

Zarządzanie kadrami u dr Jana Czerniawskiego

Zarządzanie – jest to zestaw działań skierowanych na zasoby i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny.
Zasoby Funkcje Planowanie Organizowanie Motywowanie Kontrola
Ludzkie X X X X
Finan...

Dydaktyka

Dydaktyka od a-z

Dydaktyka
1. Dydaktyka jako nauka.
1. Geneza i znaczenie nazwy dydaktyka.
Nazwa dydaktyka pochodzi z języka greckiego, w którym didaktikós znaczy pouczający, a didasko uczę.
Dydaktykę traktuje się obecnie jako naukę o naucz...

Pedagogika

Teoria wychowania- Ćwiczenia

I. Proces wychowania – pojęcie, zakres, struktura – warstwa aksjologiczna i warstwa operacyjna.
Pojęcie wychowania.
Na ogół wychowanie jest przyjmowane jako proces lub jako wynik czy produkt oddziaływań wychowawczych. Nas interesow...

Prawo cywilne

Ochrona własności intelektualnej - opracowane pytania

1) Wskaż miejsce prawa autorskiego w systemie prawa.

Prawo autorskie - to dział prawa cywilnego, obejmujący przede wszystkim normy zamieszczone w ustawie z 4.II.1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz normy zamieszczone w umo...

Informatyka

Informatyka

informatyka
jest 45 punktów o różnych pytaniach

1.Omów zasadę tworzenia i przykłady zastosowania twardej spacji.
Twarda spacja (ang. hard space), lepka spacja – znak spacji, który wygląda na ekranie tak samo, jak zwykła...