Słownictwo do rozprawki

Słownictwo służące wyrażeniu własnej opinii:
- moim zdaniem
- uważam, że
- sądzę, że
- według mnie
- myślę, iż
- jestem zdania, że
- według mego przekonania
- po dokładnym przeanalizowaniu
- doszłam do wniosku, że
- nabrałam przekonania, że
- jestem pewna, iż

Słownictwo służące wprowadzaniu argumentów:
- po pierwsze
- rozpocznę swoje rozważania od
- na potwierdzenie mego zdania posłużę się
- kolejnym argumentem, który przemawia na korzyść… jest
- weźmy pod uwagę
- nie sposób pominąć faktu, że

Wyrazy oceniające, służące podkreślaniu stanowiska:
- z całą pewnością
- niewątpliwie
- bez wątpienia
- na pewno
- w istocie
- być może
- prawdopodobnie
- raczej
- na dobrą sprawę

Podsumowanie wypowiedzi:
- myślę, że udało mi się
- sądzę, że wykazałam
- kończąc, stwierdzam, że
- na zakończenie mogę stwierdzić, że
- po przeanalizowaniu zagadnienia doszłam do wniosku, że

Słownictwo do bardzo mi pomaga przy pisaniu rozprawek. Jak ich nie używam to nauczyciele się czepiają, że to nie jest rozprawka, więc radzę skorzystać ^^.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Jak napisać rozprawkę - budowa i słownictwo

Rozprawka to forma wypowiedzi, w której należy zająć stanowisko wobec określonego problemu, czy poglądu, gdzie próbujemy je uzasadnić odpowiednimi argumentami. Istnieje możliwość stosowania kontrargumentów pisania wykazującej niemożno�...

Język polski

Słownictwo przydatne w pisaniu rozprawki

- po pierwsze...
- następnym argumentem...
- odwołując się do słów....
- cytuję...
- moim zdaniem...
- według mnie...
- uważam, że...
- sądze, że...
- jestem przekonana/y, że....
- myśle, że...
...

Język polski

Jak napisać rozprawkę - słownictwo

TEZA - gdy formułujemy tezę, możemy na przykład użyć sformułowań:

1. KIEDY ZGADZAMY SIĘ ZE STANOWISKIEM ZAWARTYM W TEMACIE:
- W pełni zgadzam się z tezą zawartą w temacie ...
- Będę starał/a się bronić tezy, iż .....

Język polski

Jak napisać rozprawkę

Rozprawka- dłuższa forma wypowiedzi, której celem jest wyjaśnienie problemu, uzasadnienie poglądów.

W rozprawce przedstawiamy problem i wątpliwości, które mu towarzyszą, w związku z tym:
- jeśli chcemy zaproponować określo...

Język polski

Jak napisać rozprawkę?

Wstęp - We wstępie należy:
- Zasygnalizować jak zrozumiałeś temat
- Wprowadzić do tematu krótko i rzeczowo wyjaśniając tezę
- Zapowiedzieć dalszy tok rozumowania
(Czy warto się zakochać- to jest temat do rozpra...