Układ krwionośny, choroby.

1.Mięsień serca jest jedynym poprzecznie prążkowanym, którego praca nie podlega naszej woli.

2. Rola serca:
-pompowanie krwi do naczyń
-zapewnienie jednokierunkowego przepływu krwi
-utrzymywanie odpowiedniego ciśnienia krwi w układzie krwionośnym

3. Ewolucja serca u kręgowców

4. Położenie serca
a) między 4, a 8 piersiowym w pobliżu przepony, skierowane w lewą stronę
b) jama, worek i płyn osierdziowy
c) morfologia serca
d) wielkość

5. Anatomia serca
a) dwa przedsionki
b) dwie komory
c) otwory przedsionkowo- komorowe
d) zastawki zapobiegające się cofaniu krwi
e) naczynia wieńcowe
f) naczynia krwionośne

6. Praca serca
a) skurcz przedsionków 1/10 s
b) skurcz komór 3/10s
c) odpoczynek-faza rozkurczowa4/10s

7. Tętno- częstość skurczu komór.
21*2=42
U dorosłego człowieka wynosi ono 70 uderzeń na minutę, a każde uderzenie to wyrzut z serca pewnej objętości krwi.

U dorosłego człowieka jest to około 140 ml ¼ szklanki.

8.Skurcz mięśnia sercowego wtłacza krew do naczyń krwionośnych pod pewnym ciśnieniem. Ciśnienie krwi w organizmie zdrowego dorosłego człowieka powinna wynosić 120/80 mmHg

9. Budowa układu krążenia
a)zamknięty
b)budowa
*serce
*naczynia krwionośne
-żyły
-tętnice
-kapilary

10. Naczynia krwionośne
a)budowa ściany- mięśnie gładkie
b)porównanie tętnicy z żyłą
tętnica
~przenosi krew z serca do narządów
~krew płynie pod dużym ciśnieniem
~grube i elastyczne ściany
~mniejsze światło

żyła
~prowadzi krew z narządów do serca
~krew płynie pod niewielkim ciśnieniem
~ściany są cieńsze i mniej sprężyste
~większe światło
~obecność zastawek

c)Naczynie włosowate są przejściem z tętnic do żył.

11. Krążenie krwi w organizmie
a)duży obieg krwi- dostarcza tkanką pokarm i tlen oraz odbiera od nich produkty przemiany materii.
LK(lewa komora)- cały organizm- PP(prawy przedsionek)
b)mały (płucny)obieg krwi- wymiana gazowa
PK- płuca- LP
c)krążenie wrotne

12.Zadania układu krążenia.
-rozprowadzanie substancji odżywczych z układu pokarmowego do komórek organizmu
-odprowadzenie końcowych produktów przemiany materii z komórek do narządów wydalniczych
-rozprowadzanie tlenu z układu oddechowego do komórek
-odprowadzenie CO2 (dwutlenku węgla)z komórek do płuc
-wyprowadzanie ciepłoty ciała
-obrona organizmu

13..Choroby układu krążenia:
a)krwi:
-białaczka
-anemia
-hemofilia
b)serca
-zawał
-choroba wieńcowa(naczynia na sercu)-wieńcówka
-zapalenie mięśnia sercowego/stany zapalne
-arytmia, zaburzenia rytmu serca
-nadciśnienie
c)naczynia krwionośne
-miażdżyca
-żylaki

14. Czynniki sprzyjające powstawaniu chorób układu krążenia:
-brak aktywności fizycznej
-niewłaściwa dieta
_nadciśnienie tętnicze(brak ruchu, alkohol, stres, nadwaga,)
-stosowanie używek

15.Nasilenie się występowaniu chorób układu krwionośnego

16.Urazy układu krwionośnego-krwotoki
-krwotok jest to obfite krwawienie z dużego naczynia krwionośnego
a)krwotoki zewnętrzne
tętniczy- pulsujący , obfity wypływa krwi jasnoczerwonej- zakładamy opatrunek uciskowy powyżej miejsca zranienia.

Żylny- z rany wypływa powoli ciemnoczerwona krew- przyłożyć opatrunek jałowy, zdezynfekować ranę (woda utleniona)

Krwotok z nosa-wypływająca krew z nosa- postawić chorego z głową uniesioną do góry, zrobić zimny okład na okolice nasady nosa, zaciśnięcie dziurek

Omdlenie- chwilowa utrata przytomności- spowodować napływ krwi do mózgu zapewnić dopływ tlenu, okład na kark

b)krwotok wewnętrzny
Polega na gromadzeniu się krwi wypływającej z uszkodzonych naczyń do wewnątrz ciała.

17. Krew jest płynna tkanką (łączną) występująca w organizmie w ilości około 5 litrów

18. Skład krwi

krew:
- 45% składniki morfotyczne (upostaciowe) (krwinki)
- 55%osocze:
- ~`sercowica
- ~włokienniki

19. Składniki morfologiczne krwi.
Krwinki czerwone (erytrocyty) 4-5mln/mm3 brak jądra 7,5 um przenoszenie tlenui dwutlenku węgla (rozpad w wątrobie)

Krwinki białe (leukocyty) 7 tys./ mm3 8-20um ochrona organizmu zwalczanie drobnoustrojów chorobotwórczych (rozpad w śledzionie)

Płytki krwi (trombocyty) 300tys/ mm3 bez jądra 3-5 um. (um. mikrometru) krzepnięcie krwi

20.Grupy krwi i możliwość jej przetaczania:
a)przy transfuzji *przetaczaniu krwi) bierze się pod uwagę:
-zgodność grupy (grupa 0 generalny dawca, grupa ab generalny biorca)
-czynnik antygenowy Rh (+;-)
b)konflikt serologiczny
c)honorowe krwiodawstwo

21.Cechy krwi istotne z punktu widzenia medycznego
a)ilość krwinek
b)skład osocza
c)OB.
d)OW
e)ASO

22. Rola krwi
a)udział w wymianie gazowej
b)obrona organizmu
c)rozprowadzanie substancji odżywczych i szkodliwych
d)regulacja ciepłoty organizmu

23. Przyczyną chorób zakaźnych są drobnoustroje chorobotwórcze i zmiany jakie one wywołują w zaatakowanym organizmie.

24.Drogi przedostawania się zarazków do organizmu
- naturalne otwory np. uszy
- z powietrzem prze drogi oddechowe
- z pokarmem przez układ pokarmowy
- przez rany w skórze

25.Drobnoustroje chorobotwórcze to :
- bakterie
- wirusy
- grzyby
- pierwotniaki

26. Mechanizmy obronne organizmu
a) elementy zapobiegające przedostaniu się drobnoustrojów do organizmu
- skóra z wydzielinami
- -śluzówka z wydzielinami
b)zniszczenie zarazków i bakterii
-leukocyty niszczą bakterie na zasadzie fagdytozy (zjadania)
-limfocyty wytwarzają przeciwciała
c)substancje obronne wytworzone przez organizm pobudzony obecnością zarazków i toksyn nazywamy przeciw ciałami lub ciałami odpornościowymi
d) wytwarzanie i działanie przeciw ciał nazywamy odpowiedzią immunologiczną

wszytki te mechanizmy nadają organizmowi odporność naturalną, czynna i swoista

27.Organizm odporny to taki, który potrafi: bornic się przed zarazkami
a) odporność naturalna- zdolność do unieszkodliwiania zarazków przy udziale leukocytów i przeciw ciał. Choroby, których przejście nadaje odporność naturalną to odra różyczka ospa wietrzna

28. AIDS-jest choroba spowodowana spadaniem sił odpornościowych organizmu. Choroba ta jest wywoływana przez wirus HIV, który uszkadza system odpornościowy człowieka niszcząc leukocyty. Osoby chore na AIDS:
a)nosiciele HIV
b) drogi skażenie:
- stosunki seksualne bez zabezpieczeń
- transfuzje krwi
- przeszczepy
- dzieci matek zakażonych
- narkomania
- gabinety tatuażu, kosmetyczne itp./

29. Odporność nabyta drga sztuczną;
a)szczepionki, które dają czynną odporność sztuczną
b)surowice, które wywołują krótkotrwałą bierna odporność

30. Szczepienia ochronne są najskuteczniejszym sposobem profilaktyki chorób zakaźnych i polegają na wprowadzeniu do organizmu zdrowego człowieka szczepionki, czyli martwych lub osłabionych drobnoustrojów chorobotwórczych

31. Surowica odpornościowa jest to wyciąg przeciwciał z krwi zwierzęcia odpornego na dana chorobę. Stosuje się ją w nagłych przypadkach zakażenia groźnym drobnoustrojem chorobotwórczym no. Wścieklizny tężca

32. Układ krążenia:
- krwionośny (zamknięty)
- układ limfatyczny (chłonny)
(otwarty):
-węzły
-naczynia limfatyczne-naczynia limf. Włosowate- większe układy włosowate
-przewód piersiowy
-przewód limfatyczny

33. Limfa jest tkanka płynna 9łączna) powstająca prze przeciśnięcia osocza krwi z naczyń krwionośnych do przestrzeni między komórkowych. Składa się więc z rozpuszczonych w wodzie : cukrów, białek, aminokwasów oraz tłuszczy. Znajdują się w niej też komórki- limfocyty, pełnu więc funkcje transportującą i odpornościową

34.Elementem ukł. Limf. Są węzły chłonne, których zadaniem jest wychwytywanie z przepływającej prze nie limfy drobnoustrojów chorobotwórczych oraz innych ciał obcych i trucizn.

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Opisz jak należy dbać o układ krwionośny i opisz 4 choroby tego układu.

Opisz jak należy dbać o układ krwionośny i opisz 4 choroby tego układu....

Biologia

Napisz krótkie notatki na temat : 1. Choroby układu krwionośnego 2. Jak dbać o układ krwionośny 3.Rodzaje krwotoków prosze was potrzebuje to na dziś !!! DAJE NAJ !!!

Napisz krótkie notatki na temat : 1. Choroby układu krwionośnego 2. Jak dbać o układ krwionośny 3.Rodzaje krwotoków prosze was potrzebuje to na dziś !!! DAJE NAJ !!!...

Biologia

Układ krwionośny

Większość komórek każdego organizmu wymaga stałego zaopatrzenia w substancje odżywcze. Drobne zwierzęta wodne jak gąbki, parzydełkowce, żebropławy, płazińce i nicienie nie mają wyspecjalizowanego układu krążenia a jego funkcję prz...

Pedagogika

Układ krwionośny

TEMAT:UKŁAD KRWIONOŚNY


Układ krwionośny kręgowców (począwszy od ryb skończywszy na człowieku) składa się z tych samych elementów: serca, naczyń krwionośnych, krwi, limfy, naczyń limfatycznych oraz narządów limfatycznyc...

Biologia

Układ krwionośny człowieka

Układ krwionośny człowieka (łac. sistema sanguiferum hominis) jest układem zamkniętym, co oznacza, że krew (łac. sanguis) krąży w systemie naczyń krwionośnych, a serce (łac. cor) jest pompą, która wymusza nieustanny obieg krwi. Układ...