Szeregi liczbowe i całka oznaczona

Szeregi liczbowe i całka oznaczona


Szeregi liczbowe
Szereg geometryczny
Szereg harmoniczny
Szereg harmoniczny rzędu "alfa"
Kryterium porównawcze zbieżności szeregów
Kryterium porównawcze rozzbieżności szeregów
Kryterium d’Alemberta zbieżności szeregów
Kryterium d’Alemberta rozbieżności szeregów
Kryterium Cauchy’ego zbieżności szeregów
Kryterium Cauchy’ego rozbieżności szeregów
Kryterium Leibniza rozbieżności szeregów przemiennych
Kryterium bezwzględnej zbieżności szeregów

Zastosowanie całki oznaczonej:
1.Długość łuku
2.Długość łuku parametrycznie
3.Objętość bryły
4.Pole bryły obrotowej
5.Pętla
6.Pętla dana parametrycznie
7.Pole ograniczone krzywą
-----------------------------------------------
cala praca wraz z wzorami jest w zalaczniku

Algebra

Ciągi liczbowe i ich własności. granice ciągów liczbowych.

WYKŁAD 1 CIĄGI LICZBOWE I ICH WŁASNOŚCI. GRANICE CIĄGÓW LICZBOWYCH.
Ciągiem nazywamy każdą funkcję, określoną nadzbiorze liczb naturalnych lub na jego podzbiorze. Wartość ciągu dla argumentu n oznaczać będziemy (itp. np. ); nato...

Algebra

Linko

WYKŁAD 1

CIĄGI LICZBOWE I ICH WŁASNOŚCI. GRANICE CIĄGÓW LICZBOWYCH.

Ciągiem nazywamy każdą funkcję, określoną nadzbiorze liczb naturalnych lub na jego podzbiorze. Wartość ciągu dla argumentu n oznaczać będziemy (it...