Algebra

Algebra

Relacje rozmyte

Kalkulator relacji rozmytych...

Algebra

Własności wyznaczników

Zamiana wierszy na kolumny i kolumn na wiersze nie zmienia wartości wyznacz¬nika, o ile zachowamy niezmienioną kolejność ich elementów.
2 Wyznacznik, w którym wszystkie elementy jednego wiersza (kolumny) są równe zeru, jest równy ze...

Algebra

Rachunek całek

Rachunek całek...

Algebra

Ekstrema funkcji dwóch zmiennych

Ekstrema funkcji dwóch zmiennych...

Algebra

Funkcje wielu zmiennych

Funkcje wielu zmiennych...

Algebra

Linko

WYKŁAD 1

CIĄGI LICZBOWE I ICH WŁASNOŚCI. GRANICE CIĄGÓW LICZBOWYCH.

Ciągiem nazywamy każdą funkcję, określoną nadzbiorze liczb naturalnych lub na jego podzbiorze. Wartość ciągu dla argumentu n oznaczać będziemy (it...

Algebra

Całki nieoznaczone

Całki nieoznaczone...

Algebra

Pochodne cząstkowe rzędu drugiego

Pochodne cząstkowe rzędu drugiego...

Algebra

Pochodne cząstkowe

POCHODNE CZĄSTKOWE...

Algebra

Gradient funkcji. Różniczka zupełna

Gradient funkcji. Różniczka zupełna...

Algebra

Rząd macierzy

Rzędem macierzy nazywamy maksymalną liczbę liniowo niezależnych wierszy tej macierzy. Rząd macierzy A będziemy oznaczać R(A). Aby znaleźć rząd macierzy A przekształcamy ją do postaci...

Algebra

TW: dla kazdej liczby pierwszej p i kazdej liczby naturalnej n jestnieje cialo o q=p^n elementach, mianowicie cialo rozkladu wielomianu x^q-x należy Zp[x]

niech F będzie cialem rozkaldu wielomianu f= xq-x e Zp[x] , które istnieje na podstawie tw o istnieniu ciala rozkladu wielomianow

znajdziemy f ’
f ‘ = q*xq-1-1= q1 xq-1-1=(q*1)* xq-1-1=/ q=pn p-charakterystyka/ =(pn*1)x(p^n)-1-1=-...

Algebra

Wzory Cramera

Układ n równań liniowych z n niewiadomymi ma postać...

Algebra

Algebra macierzy

Dodawanie macierzy. Dwie macierze możemy dodać wtedy, gdy są tego samego wymia¬ru.
Przykład: Niech
Wówczas


...

Algebra

Postać trygonometryczna liczby zespolonej

Niech będzie daną liczbą zespoloną. Wówczas liczbę , gdzie oraz i nazywamy postacią trygonometryczną liczby zespolonej z...

Algebra

Ciągi liczbowe i ich własności. granice ciągów liczbowych.

WYKŁAD 1 CIĄGI LICZBOWE I ICH WŁASNOŚCI. GRANICE CIĄGÓW LICZBOWYCH.
Ciągiem nazywamy każdą funkcję, określoną nadzbiorze liczb naturalnych lub na jego podzbiorze. Wartość ciągu dla argumentu n oznaczać będziemy (itp. np. ); nato...

Algebra

Macierze, całki- ściąga

ściąga z macierzy, całek itd...

Algebra

Macierz odwrotna - definicja

Niech będzie dana nieosobliwa macierz A.

Wówczas macierz B spełniającą warunek nazywamy macierzą odwrotną do macierzy A i oznaczamy A–1.

Iloczyn macierzy i macierzy do niej odwrotnej jest przemienny: AA–1 = A–1A = I....